Eisen voor
opwekinstallaties


Heeft u op of na 27 april 2019 zonnepanelen of een andere opwekinstallatie gekocht? Of past u uw huidige installatie grondig aan, bijvoorbeeld doordat u omvormers vervangt of doordat u het productievermogen van de installatie wijzigt? Dan moet uw opwekinstallatie, zowel bij inbedrijfname als tijdens de gehele levensduur, voldoen aan de eisen van de EU-code RfG en de Netcode Elektriciteit. Vraag uw leverancier of installateur of uw installatie hieraan voldoet. U bent wettelijk verplicht om dit te kunnen aantonen als wij hiernaar vragen.  

Bij het aanmelden van uw opwekinstallatie moet u aangeven of de installatie voldoet aan de eisen. Alleen als dat zo is mag de opwekinstallatie worden aangesloten op het elektriciteitsnet. 

Hoe meldt u een
opwekinstallatie aan?

Voordat u een opwekinstallatie in gebruik kunt nemen, bent u wettelijk verplicht bij ons te melden om welke installatie het gaat. Grootzakelijke klanten kunnen dit doen via hun contactpersoon bij ons. Bent u een particulier of kleinzakelijke klant met een elektriciteitsproductie-eenheid type A tot 1 MW? Dan meldt u uw opwekinstallatie aan via energieleveren.nl

Sinds 27 april 2019 is voor iedere elektriciteitsproductie-eenheid vanaf 800 W de Bedrijfsvoeringsnotificatieprocedure van kracht:

  • Voor Type A (0,8 kW – 1 MW) betreft de procedure het registreren van de data uit het installatiedocument van de RfG via energieleveren.nl
  • Voor Type B en C (1 MW – 60 MW) betreft de procedure het registreren van data op basis van het Power Generating Module Document (PGMD)
  • Voor Type D (≥ 60 MW of aansluiting op HS-net ≥110 kV) betreft het de procedures Energisation Operational Notification (EON), Interim Operational Notification (ION), Limited Operational Notification (LON) en Final Operational Notification (FON).

Bedrijfsvoeringsnotificatieprocedure van type A

Voor de bedrijfsvoeringsnotificatieprocedure van type A is het voldoende om de opwekinstallatie op correcte wijze te registreren via energieleveren.nl. Er zijn in Nederland op landelijk niveau conformiteitscertificaten voor productie-eenheden type A beschikbaar. Door bij de aanmelding merk en type in te vullen wordt via de website de conformiteit van de installatie getoetst. De lijst met goedgekeurde omvormers staat op de website van NetBeheer Nederland.

Bedrijfsvoeringsnotificatieprocedure van type B,C of D

Voor de bedrijfsvoeringsnotificatieprocedure van type B, C of D gebruikt u het PGMD, de BLOS load flow tool, het document RfG compliance verification en de handleiding compliance monitoring. Voor meer gecompliceerde situaties, zoals een combinatie van zon/wind dan wel meerdere typen inverters of transformatoren, is de BLOR load flow tool beschikbaar. Op basis hiervan kunt u aantonen te voldoen aan de eisen, zoals gesteld in de EU-code RfG. Dit doet u door het inleveren van het PGMD met daarin informatie over de elektriciteitsproductie-eenheden en de bewijzen van conformiteit. Hiervoor zijn testen en simulaties nodig die deels onderbouwd kunnen worden met conformiteitscertificaten.

Op de website van NetBeheer Nederland staat ook een notitie waarin de type-indeling voor B, C en D nader wordt bezien voor enkele specifieke complexere situaties. Het PGMD moet u tijdig bij ons indienen (minimaal 3 maanden voor de gewenste datum van inbedrijfname). Heeft u een installatie van 1 – 1,75 MVA? Stuur de documentatie dan naar midofficegv@stedin.net. Is uw installatie groter dan 1,75 MVA? Stuur de documentatie dan naar FM_Support@stedin.net. Wij laten u binnen twee maanden weten of de gegevens in het formulier akkoord zijn.

Wijzigt u iets in de technische kenmerken van een elektriciteitsproductie-eenheid? En hebben die wijzigingen invloed op de eisen die van toepassing zijn volgens de EU-code RfG? Dan moet u dit minimaal 2 maanden (type B) of 4 maanden (type C, D) van tevoren aan ons melden. Heeft u een installatie van 1 – 1,75 MVA? Neem dan contact met ons op via midofficegv@stedin.net. Is uw installatie groter dan 1,75 MVA? Stuur uw e-mail dan naar FM_Support@stedin.net. Wij laten u binnen twee maanden weten of de gegevens in het formulier akkoord zijn.

Wanneer mag de elektriciteitsproductie-eenheid
terugleveren aan het net?

Terugleveren aan het net is uitsluitend toegestaan na het akkoord van Stedin op het PGMD en nadat dit is overeengekomen en vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst (ATO). Als u niet tijdig kunt aantonen dat de elektriciteitsproductie-eenheid voldoet aan de hiervoor genoemde eisen, krijgt u geen toestemming om de elektriciteitsproductie-eenheid te exploiteren via de aansluiting op het net. In de praktijk komt het er dan op neer dat de elektriciteitsproductie-eenheid niet in bedrijf mag worden genomen. Dit geldt totdat aangetoond is dat aan alle eisen uit de Nederlandse Netcode Elektriciteit en de EU-code RfG is voldaan.

Beproevingsschema elektriciteitsproductie-eenheden
typen B, C en D

Als u beproevingen aan het net wilt uitvoeren (type B en hoger) dan moet u daarvoor eerst contact opnemen met ons en de beproevingsschema’s laten goedkeuren. Heeft u een installatie van 1 – 1,75 MVA? Stuur de documentatie dan naar midofficegv@stedin.net. Is uw installatie groter dan 1,75 MVA? Stuur de documentatie dan naar FM_Support@stedin.net. Wij laten u binnen twee maanden weten of de gegevens in het formulier akkoord zijn.

De handleiding compliance monitoring zegt hierover:

“De eigenaar van de elektriciteitsproductie-eenheid stelt de relevante systeembeheerder tijdig en voor aanvang in kennis van geplande beproevingsschema's en –procedures, die moeten worden gevolgd ter verificatie van de conformiteit van een productie-eenheid met de eisen van de EU-code RfG. De relevante systeembeheerder beoordeelt deze geplande beproevingsschema's en -procedures van tevoren. De goedkeuring door de relevante systeembeheerder wordt binnen 2 maanden verstrekt en wordt niet op onredelijke gronden geweigerd.