VEELGESTELDE
VRAGEN

Hoe gaan we in geval van verandering van zonsondergang (door het jaar heen) om met het dimregime?

Per dag zijn de schakeltijden bekend. Indien in een bepaald uur in het jaar de installatie is ingeschakeld, zal er
gerekend worden met het opgegeven vermogen voor dat betreffende uur. Is de installatie op dat uur uitgeschakeld,
dan wordt het opgegeven vermogen voor dat uur buiten beschouwing gelaten.

Gerelateerde vragen