Blockchain voor optimaal
gebruik van duurzame energie

Het energiesysteem in Nederland is al meer dan een eeuw oud: een bedrijf wekt centraal stroom op en levert dat aan consumenten, die in ruil daarvoor geld overmaken naar het bedrijf. Heel eenvoudig en overzichtelijk. Maar sinds kort is die consument ook producent en levert hij stroom die zijn zonnepanelen opwekken en die hij zelf niet allemaal nodig heeft. Die stroom gaat het net op en belast het net zodanig dat we bij Stedin op den duur grote investeringen moet doen om het net te verzwaren. Dat kan slimmer.

Als de stroom aan buren kan worden verkocht betekent dit dat het net lokaal licht belast wordt. Maar hoe verreken je een paar kilowattuurtjes met buurman A en nog weer een paar met buurman B, C etc.? Dit kan met behulp van de blockchaintechnologie. Je hebt bij blockchain geen bank meer nodig om een betaling veilig te kunnen verrichten. Dat scheelt veel kosten, en dus wordt zo het handelen tussen ‘prosumenten’ in energie reëel. Op verschillende vlakken werkt Stedin samen met partijen om zo de kansen van toepassing van blockchain voor de energiesector goed te begrijpen.

Whitepaper

Partnership Energy Web Foundation

Om die kansen en impact op het energienet te bepalen, is Stedin in mei 2017 partner geworden van Energy Web Foundation. Tien organisaties slaan de handen bijeen om internationale praktijkvoorbeelden en toepassingen in de energie te onderzoeken, te optimaliseren en te kijken welke regels aangepast moeten worden om dit ook wettelijk mogelijk te maken.

Blockchain

Energy21

Met Energy21, een energieconsultant, heeft Stedin een duurzaam en lokaal energiemarktmodel ontworpen dat uitgebreid beschreven wordt in de gezamenlijke whitepaper Layered Energy System (Nederlandse en Engelse versie). Het model past blockchaintechnologie toe en biedt een oplossing voor een aantal cruciale problemen van het energiesysteem als gevolg van de energietransitie, zoals netwerkcongestie en garanderen van spanningskwaliteit en systeembalans. Samen met Energy21 onderzoeken we de aannames van dit marktmodel.

Een open marktmodel

De benadering van Stedin en Energy21 onderscheidt zich van veel bestaande blockchain projecten in de energiesector door uit te gaan van een open markt, en niet van een zogeheten peer-to-peer energielevering. Dit open marktmodel:

Betrekt klanten bij het energiesysteem

Daarmee wordt de betrokkenheid bij de energietransitie vergroot, net als het draagvlak voor veranderingen.

Is toekomstbestendig

Het model hanteert een belastingalternatief voor de salderingsregeling. Dit maakt het delen van flexibiliteit aantrekkelijker en het model toekomstbestendiger.

Is schaalbaar

Het model is schaalbaar en kan worden toegepast binnen het bestaande, landelijke marktmodel.

Leidt tot lagere onderhoudskosten en minder netverlies

Het model leidt tot lagere onderhoudskosten voor het elektriciteitsnet door congestie (vergelijkbaar met filevorming op een snelweg) te voorkomen en tot minder netverlies door kortere transportafstanden van energie.

Bewijzen dat het model werkt

De volgende stap voor Stedin en Energy21 is het verder uitwerken van het proof of concept en het opzetten van op marktuitvraag gebaseerde pilots. Het uitgangspunt is dat dit in samenwerking gebeurt met partijen binnen de energiesector, maar juist ook met partijen daarbuiten. Hierbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld lokale energiecoöperaties, consumenten, banken en technologieleveranciers.