U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Stedin gaat met de pilot ID Flex, flexibiliteit op de elektriciteitsmarkt inkopen van marktpartijen. We doen dat via het energiehandelsplatform Energy Trading Platform Amsterdam (ETPA). Tot nu toe is het handelen in vraag en aanbod iets wat alleen energiebedrijven met grote vermogens aan stroom afkomstig van centrales of windmolenparken kunnen doen. Maar via ETPA kunnen zowel grote als kleine partijen onderling energie verhandelen en flexibiliteit aanbieden.voorkomen van
overbelasting elektriciteitsnet

Vraag en aanbod op het elektriciteitsnet moet altijd gelijk zijn. Duurzame elektriciteitsproductie met behulp van wind en zon is echter sterk weersafhankelijk en zorgt voor een wisselende productie. Dit belast het energienet. Om deze belasting op te vangen, moeten we het net verzwaren met dikkere elektriciteitskabels. Hierdoor komt echter de betaalbaarheid van de energievoorziening onder druk te staan. Om netverzwaring uit te stellen kunnen we flexibiliteit inzetten. Flexibiliteit is het uitstellen of naar voren halen van de elektriciteitsvraag.

Met de ID Flex pilot willen we ervaren of en hoe we flexibiliteit kort van tevoren kunnen activeren om netbelasting in specifieke gebieden te verlagen. Zo wordt lokale overbelasting verplaatst naar een ander netgebied waar wel voldoende capaciteit is. Marktpartijen die de flexibiliteit leveren, ontvangen een vergoeding voor de dienst die zij leveren aan het energiesysteem.

Hoe
werkt het?

Wanneer we overbelasting verwachten, kunnen we via het ETPA handelsplatform bedrijven verzoeken om biedingen te doen die lokaal de netbelasting verlagen. We kunnen dit doen zonder zelf een positie in de markt in te nemen. Het is mogelijk om op week-, dag-, weekend-, uur- en kwartierbasis te handelen. Dit is bijvoorbeeld interessant voor bedrijven met een relatief lage gebruiks- en leveringscapaciteit vanaf ongeveer 0,5 megawatt elektriciteit. Ook de warmtekrachtkoppeling van een tuinder kan zo flexibel worden ingezet. 

Met Agro Energy en Tennergy zijn inmiddels voor deze pilot overeenkomsten gesloten waarin zij toezeggen om de handel voor hun klanten (met name tuinders) en technische randvoorwaarden te regelen. Stedin en ETPA zijn nog opzoek naar andere partijen die ook aan pilot mee willen doen.

Wel verslimmen
niet verzwaren

We onderzoeken op verschillende manieren hoe flexibiliteit een oplossing kan zijn voor overbelasting van het elektriciteitsnet. Daarbij vinden we het belangrijk dat er binnen de energiesector duidelijke regels, rollen en verantwoordelijkheden worden gehanteerd. Als Stedin kiezen we ervoor het USEF-model te volgen. Parallel hieraan ontwikkelen we verschillende instrumenten in lijn met USEF waarmee de flexibiliteit daadwerkelijk wordt ingekocht. De pilot met ETPA is hier een voorbeeld van.