Zuidplaspolder is een overwegend groen, agrarisch gebied gelegen tussen Rotterdam, Zoetermeer en Gouda. Steeds meer bedrijven willen zich hier vestigen, meer en grootschalig energie opwekken en de mogelijkheid hebben om deze terug te leveren aan het energienet. 
Hierdoor is het elektriciteitsnetwerk in dit gebied te krap voor de vraag naar en aanbod van elektriciteit. Daarom breiden we samen met de netbeheerders TenneT en Liander het netwerk uit. Er komt een nieuw hoogspanningsstation langs de A12 - N219 bij Zevenhuizen in de gemeente Zuidplas. Eind 2024 moet het station klaar zijn. 

De uitdaging:
capaciteitstekort oplossen

TenneT bouwt het nieuwe hoogspanningsstation naast het bestaande hoogspanningsstation Bleiswijk in de gemeente Lansingerland. Om de hoogspanningsstations met elkaar te verbinden, legt TenneT een ondergrondse hoogspanningsverbinding aan tussen Bleiswijk en Zevenhuizen. In Zevenhuizen zetten Liander en Stedin de elektriciteit om van 150.000 Volt (150 kV) naar 50.000 Volt en 21.000 Volt en transporteren het naar consumenten en bedrijven in de Zuidplaspolder. Op de website van TenneT staat meer informatie over de bouw van dit station, inclusief veelgestelde vragen en een projectfilm. 

De oplossing:
verzwaren maar ook verslimmen

Om totdat het nieuwe station klaar is bedrijven en producenten van groene stroom zoveel mogelijk te kunnen voorzien in de gewenste capaciteit, zijn Liander en Stedin een flexibiliteitsmarkt gestart. Dit is een slim systeem waarbij vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar worden afgestemd. Zo kunnen meer partijen gebruik maken van de ruimte op het net en wordt overbelasting van het elektriciteitsnet op piekmomenten voorkomen. Tuinders in dit gebied verschuiven hun vraag en aanbod in tijd. Via slimme systemen kan duurzaam opgewekte energie worden opgeslagen en energieverbruik tijdelijk worden uitgesteld, zonder dat de verbruiker zijn gedrag hoeft aan te passen. De flexibiliteitsmarkt zorgt dat een deel van de klanten alsnog de gewenste netcapaciteit heeft gekregen, maar kan helaas niet alle klanten die op extra netcapaciteit wachten in hun wens voorzien.

Mogelijkheden voor
nieuwe verdienmodellen

De flexmarkt werkt volgens de USEF-principes. Als Stedin doen we binnen de markt een uitvraag voor het beschikbaar flexibel vermogen waarop partijen (zoals aggregators) kunnen bieden. De partijen die met bijvoorbeeld apparatuur zoals een warmtekrachtkoppeling (WKK) flexibiliteit kunnen leveren, krijgen vervolgens een financiële vergoeding. Zo biedt de flexmarkt voor leveranciers, aggregators en klanten de mogelijkheid om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen.

Infographic van de flexmarkt