De Nederlandse economie bloeit op. Dat merken ook de netbeheerders. Bijvoorbeeld in het gebied Zuidplaspolder, een overwegend groen, agrarisch gebied gelegen tussen Rotterdam, Zoetermeer en Gouda. Steeds meer bedrijven willen zich hier vestigen, meer en grootschalig energie opwekken en de mogelijkheid hebben om deze terug te leveren aan het energienet. 

Hierdoor is het elektriciteitsnetwerk in dit gebied te krap voor de vraag naar en aanbod van elektriciteit. Liander en Stedin starten daarom in dit gebied een flexmarkt en nodigen marktpartijen via een aanbesteding uit mee te doen. 

De uitdaging:
waar en wanneer is welke capaciteit nodig?

Door de energietransitie en de verbeterde economie gaan de ontwikkelingen steeds sneller. Hierdoor wordt het moeilijker om in te schatten waar en wanneer bepaalde netcapaciteit nodig is. Omdat het realiseren van nieuwe stations en leidingen een lange doorlooptijd heeft, is het soms lastig om op de juiste plek en op het juiste moment de benodigde netcapaciteit beschikbaar te hebben. Flexibiliteit is hiervoor een oplossing. Het biedt de mogelijkheid om adequaat in te spelen op veranderingen en tijd te winnen om met onze omgeving te bepalen of een dure netinvestering wel gaat renderen. 

De oplossing:
verzwaren maar ook verslimmen

Stedin werkt samen met TenneT en Liander om het elektriciteitsnet in dit gebied te verzwaren. Het streven is om tussen 2023 en 2025 een nieuw 150 kV/23 kV transformatorstation in Zuidplaspolder in bedrijf te nemen. 

Een oplossing voor de tussentijd is gericht op het realiseren van een flexibele energiemarkt in het Zuidplaspoldergebied. Bijvoorbeeld door de grote energievraag van de gebruikers anders in te plannen. Of energie die lokaal wordt opgewekt, ook lokaal te gebruiken in plaats van te transporteren naar een ander gebied. Hiermee voorkomen we dat het net overbelast raakt en dat we de komende jaren een extra (tijdelijke) investering moeten doen. Zo versnellen we de energietransitie en houden tegelijkertijd grip op een betaalbare energievoorziening.

MOGELIJKHEDEN VOOR
NIEUWE VERDIENMODELLEN

De flexmarkt werkt volgens de USEF-principes. Als Stedin doen we binnen de markt een uitvraag voor het beschikbaar flexibel vermogen waarop partijen (zoals aggregators) kunnen bieden. De partijen die met bijvoorbeeld apparatuur zoals een warmtekrachtkoppeling (WKK) flexibiliteit kunnen leveren, krijgen vervolgens een financiële vergoeding. Zo biedt de flexmarkt voor leveranciers, aggregators en klanten de mogelijkheid om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen.
Infographic van de flexmarkt