Het antwoord op vragen
over marktfaciliteringsprocessen

Partners in Energie is een website waar partners in markfacilitering terecht kunnen voor vragen over marktfaciliteringsprocessen. Deze partners zijn energieleveranciers, programmaverantwoordelijken, onafhankelijke dienstenaanbieders (ODA’s) en meetverantwoordelijken. De website is een initiatief van alle regionale netbeheerders in Nederland.

Met partnersinenergie.nl beantwoorden we vragen eenduidig en efficiënt via de chat- en ticketfunctie. Daarnaast is er een kennisbank met artikelen over veelvoorkomende onderwerpen. 

Meer weten?
Neem dan contact op met onze relatiemanagers Ruud Thijssen of Alexander Patsalias.


 

Partners in Energie