U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.


Gasnetten zijn onmisbaar voor een duurzame warmtevoorziening

Rotterdam, 16 december 2020

Het bestaande aardgasnet kan een belangrijke rol spelen in een economisch verstandige energietransitie. Namelijk voor transport en distributie van duurzame gassen zoals groen gas en waterstof. De inpassing van duurzame gassen brengt echter nieuwe uitdagingen met zich mee. Vandaag publiceren we een nieuwe discussiepaper ‘Met duurzame gassen het gasnet verduurzamen’ waarin we onze eerste bevindingen delen over een belangrijk vraagstuk in de warmtetransitie in de gebouwde omgeving: de toekomst van de Nederlandse gasinfrastructuur.

Gasnetten hoeven geen last te zijn, maar kunnen juist een belangrijke rol spelen in een duurzame warmtevoorziening. Een deel van de woningen kan ook in de toekomst niet worden aangesloten op een warmtenet of volledig worden geëlektrificeerd. Dan kunnen duurzame gassen een rol spelen. Ook zullen gassen nodig zijn voor het invullen van de piekvraag bij warmtenetten. Om dit mogelijk te maken, zijn onder meer aanpassingen nodig, zowel aan de infrastructuur als aan de installaties van eindverbruikers. Dat kost tijd en vraagt om investeringen. Daarom is het nodig nu al na te denken over maatschappelijk verstandige routes voor de verduurzaming van het bestaande gasnet. In onze paper benoemen we dan ook dat wij voorstander zijn van meer regie vanuit de overheid. Regievoering op de ruimtelijke inpassing van groen gas en waterstofproductie, kan ervoor zorgen dat we ons bestaande gasnet meer optimaal benutten en de kosten laaghouden.

Het onlangs verschenen rapport van KPMG over de evaluatie van de Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht onderschrijft dit. Deze regeling is zo’n tweeënhalf jaar geleden aangenomen om de verplichte gasaansluiting voor nieuwbouwwoningen te schrappen. 

Het rapport van KPMG concludeert onder andere dat de formulering van de huidige regeling niet duidelijk genoeg is wat betreft de uitzonderingsgronden voor het gebruik van groen gas, en roept op tot verduidelijking. 

Ook minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is voorstander van die verduidelijking. In zijn reactie op het rapport benoemt hij nogmaals zijn standpunt over de rol van groen gas in de energietransitie. Zo schrijft de minister “dat [groen gas] wordt ingezet op plekken waar alternatieve verduurzamingsstrategieën technisch of economisch niet haalbaar zijn”, en acht hij de inzet van groen gas in nieuwbouwwoningen niet passend “gezien de goede beschikbaarheid en betaalbaarheid van alternatieve duurzame verwarmingsopties voor nieuwbouwwoningen.” 

Deze reactie van de minister op het rapport bouwt voort op twee belangrijke inzichten:

  1. Duurzame gassen zijn onmisbaar in de energietransitie, maar zijn ook schaars. Daarom moeten we goed nadenken over waar de inzet van duurzame gassen leidt tot de meest kosteneffectieve CO2-reductie.
  2. Om op systeemniveau tot de maatschappelijk gezien meest verstandige keuze te komen, moeten beleidsmakers op nationaal niveau keuzes durven maken over de toekomst van ons gasnet. En daar moeten we nu al mee beginnen.  

Onze discussiepaper ‘Met duurzame gassen het gasnet verduurzamen’ is de laatste uit een drieluik. Afgelopen februari publiceerden we de working paper ‘Waterstof in de gebouwde omgeving’ en in juli onze discussiepaper ‘Bouwstenen voor een betaalbare warmtetransitie in de gebouwde omgeving’. In deze laatste paper delen we onze eerste bevindingen over een belangrijk vraagstuk in de warmtetransitie in de gebouwde omgeving: de toekomst van de Nederlandse gasinfrastructuur. We nodigen u uit om hier verder met ons over na te denken. Want de gasnetten zijn van ons allemaal. Het is onze taak als netbeheerder om hier zo slim mogelijk mee om te gaan voor een betaalbare energietransitie. 

Heeft u ideeën of commentaar? Laat het ons weten! Onze contactgegevens vindt u in onze discussiepaper

Discussiepaper 'Met duurzame gassen het gasnet verduurzamen'

Onepager 'Met duurzame gassen het gasnet verduurzamen'