Onze missie is ‘samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie’. Een mooi streven, maar hoe brengen we die woorden in de dagelijkse praktijk? Onder andere met duurzame innovaties maar ook door de dialoog met onze omgeving aan te gaan. Bijvoorbeeld over knelpunten die op ons pad naar een duurzame samenleving komen.

Zo namen we bij Stedin al sinds begin 2017 het standpunt in dat de aansluitplicht gas in nieuwbouwwijken geschrapt moest worden. Meer dan 50 gemeenten en de provincies in ons werkgebied steunden dit standpunt met de ondertekening van Stedin’s Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw in maart 2018. En met resultaat! Het kabinet stemde in met een wetwijziging waardoor met ingang van 1 juli 2018 de aansluitplicht voor kleinverbruik gasaansluitingen is vervallen. Dit is geregeld in de wet VET (Versnelling Energietransitie).

Hoe zit dat?

Per 1 juli 2018 is voor netbeheerders de plicht vervallen om nieuwbouw aan te sluiten op het aardgasnet. De netbeheerders mogen alleen wettelijke taken uitvoeren, daarom mogen zij ook niet meer op verzoek aansluiten. Het schrappen van de aansluitplicht functioneert hierdoor als een verbod op nieuwe gebouwen met een aardgasaansluiting. De wet geldt voor kleinverbruik aansluitingen met een gasmeter tot en met G25 (een doorlaatwaarde tot en met 40m³ per uur). De grootte van de gasmeter staat op de gasmeter vermeld. Slechts bij hoge uitzondering mag er nog op gas gebouwd worden.

Per 1 juli 2018 hebben netbeheerders geen gasaansluitplicht meer voor nieuwe woningen

Waarom geen gas meer in nieuwbouw?

  • We moeten minder aardgas verbruiken. Aardgas is een fossiele brandstof en de verbranding ervan zorgt voor CO₂-uitstoot. We moeten de komende decennia de CO₂-uitstoot fors terugdringen om ernstige klimaatverandering te voorkomen. Daarnaast zorgt de aardgaswinning in Groningen voor forse problemen.
  • Nieuwe woningen kunnen prima zonder aansluiting op het gasnet worden gebouwd. Een goed geïsoleerde woning heeft geen gasketel meer nodig, maar kan op een andere manier worden verwarmd. Bijvoorbeeld met een warmtepomp of met collectieve warmtelevering.
  • De gebouwde omgeving moet volgens het Energieakkoord in 2050 volledig CO₂-neutraal zijn. Netbeheerders leggen een gasnet aan voor minimaal 40 jaar. De kans is dus groot dat de gasnetten die wij nu nieuw aanleggen, eerder moeten afschrijven. Die kosten worden door alle aangeslotenen (klanten) op het gasnet betaald. Dit is maatschappelijk niet langer verantwoord.

Een gloednieuw huis weer verbouwen?

Niet alleen krijgen netbeheerders te maken met desinvesteringen, ook voor de bewoners van een nieuwbouwhuis is de kans groot dat zij in relatief korte periode opnieuw moeten investeren in hun huis. In bijvoorbeeld een alternatief voor de cv-ketel, het vervangen van de binneninstallatie en de gaskookplaat. 

Daarom biedt Stedin voor nieuwbouwprojecten die al gepland staan, een inkeerregeling aan. Dit is interessant voor ontwikkelaars en opdrachtgevers, zoals gemeenten, die al een contract met Stedin zijn aangegaan om voor een nieuwbouwproject aardgasleidingen aan te leggen. Samen kunnen we kijken of er een duurzamer alternatief mogelijk is. Met de inkeerregeling is er de mogelijkheid het huidige contract tussen de opdrachtgever of projectontwikkelaar met Stedin open te breken.