Om over te stappen op duurzame energie moeten we veel keuzes maken. Bijvoorbeeld over hoe we onze huizen verwarmen als we stoppen met het gebruik van aardgas. Moeilijke vraagstukken waar iedereen die zich bezighoudt met de energietransitie hulp bij kan gebruiken. Daarom ontwikkelen wij een methodiek die een goed onderbouwd advies geeft over een duurzame energiesysteemkeuze per wijk.

Lees meer over het Openingsbod