Het openingsbod


De slimste manier om te starten met de warmtetransitie

Het Openingsbod helpt gemeenten bij het maken van maatschappelijk optimale keuzes in de warmtetransitie. Het legt de meest gerenommeerde energiemodellen over elkaar, kijkt naar verschillende energietoekomsten en gaat op zoek naar robuustheid in uitkomsten.

Het geeft richting aan de warmtetransitie

De uitkomsten geven richting aan het opstellen of bijwerken van de Transitievisie Warmte. Buurten met een robuust resultaat zijn geschikt om mee te starten. 

Het bevestigt keuzes

Als een gemeente een eigen analyse heeft gemaakt, kan het Openingsbod gebruikt worden om deze keuze te valideren. Zo bent u er zeker van dat u slimme keuzes maakt.

Toegevoegde waarde op verschillende niveaus

 • Robuuste buurten
  In deze buurten is de uitkomst onder allerlei verschillende energietoekomsten hetzelfde. Daar kan de gemeente op korte termijn aan de slag richting een eindoplossing.
 • Een advies voor alle buurten
  Ook voor onzekere buurten reikt het Openingsbod handelingsperspectief aan waarmee stappen gezet kunnen worden richting CO2-reductie. 
 • Buurt overstijgend handelingsperspectief 
  Het samenbrengen van drie energietoekomsten geeft nieuwe inzichten in de kansen en belemmeringen van warmteoplossingen op gemeenteniveau.
 • Betrouwbare uitkomsten
  Het Openingsbod rekent met drie gerenommeerde modellen vanuit maatschappelijk perspectief. Gemeenten kunnen er op vertrouwen dat de uitkomsten onafhankelijk en betrouwbaar zijn. Hierdoor zijn ze goed uitlegbaar aan bewoners.
0:02 / 1:00

Een uitkomst voor
nieuwe warmte in de buurt  

Het Openingsbod Warmtetransitie geeft periodiek voor een selectie aan buurten een uitkomst voor de maatschappelijk beste keuze voor een duurzame warmtevoorziening. De resultaten zijn beschikbaar op buurtniveau voor gemeenteambtenaren die zich voor de warmtetransitie bezighouden met het opstellen van de Transitievisie Warmte. Voor andere geïnteresseerden zijn de resultaten beschikbaar op regionaal niveau.

Methode

Benieuwd hoe de resultaten tot stand zijn gekomen? Kom meer te weten over de gebruikte methode van het Openingsbod Warmtetransitie.

Resultaten

U wilt vast weten wat de uitkomst is voor uw buurt, gemeente of regio. Wij helpen u dit resultaat en de onderbouwing ervan goed te begrijpen.

Verdieping

Meer weten over de inhoud en uitgangspunten van de drie modellen? We vertellen u meer over de techniek achter het Openingsbod Warmtetransitie.

Het Openingsbod voor buurten en de Gebiedsanalysetool voor gebouwenclusters

Het Openingsbod helpt gemeenten slimme keuzes te maken in de aanpak voor de warmtetransitie. Robuuste buurten zijn logische buurten om verder te onderzoeken. Wanneer er nog geen heldere keuzes mogelijk zijn, kunnen bewoners bijvoorbeeld vast starten met isoleren en een hybride aanpak. Dit zijn ‘no-regret’ oplossingen die in elke situatie een goede manier zijn om met de warmtetransitie te beginnen.

Als gemeenten aan de slag gaan met de wijkaanpak en buurten verder willen onderzoeken, kunnen zij hiervoor de Gebiedsanalysetool inzetten. Deze tool zoomt in binnen buurten door op zoek te gaan naar intelligente gebouwenclusters. Dit inzicht helpt gemeenten bij het bepalen van de scope van de wijkaanpak en de volgordelijkheid van de warmtetransitie. 

Naar de gebiedsanalysetool

Partners van het
openingsbod warmtetransitie

                     

Het Openingsbod is uitgevoerd door CE Delft, Ecorys en Quintel Intelligence en is mede tot stand gekomen dankzij de betrokkenheid van het Planbureau voor de Leefomgeving.