U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Hoe bereiken we een robuuste en betaalbare warmtetransitie in de gebouwde omgeving?

Henri Bontenbal, 21 juli 2020

Als netbeheerder zijn we op verschillende manieren betrokken bij de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. In de praktijk verwijderen we gasaansluitingen van woningen en/of versterken we het elektriciteitsnet. Ook zijn we betrokken bij de gesprekken over het opstellen van de Regionale Energie Strategieën en de Transitievisie Warmte die gemeenten schrijven. En op strategisch niveau denken we mee over beleid en wetgeving.

In februari hebben we onze working paper over waterstof in de gebouwde omgeving gepubliceerd. In dit paper hebben we ons de vraag gesteld wat we mogen verwachten ten aanzien van de rol die waterstof in de gebouwde omgeving gaat spelen. We hebben veel positieve reacties op ons verhaal gekregen. Met de paper wilden we een stukje van de puzzel van de warmtetransitie oplossen. Zoals we ook op een later moment een paper over groen gas zullen publiceren.

Vandaag presenteren we een nieuwe discussiepaper over de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Na het sluiten van het Klimaatakkoord is een groot aantal organisaties aan de slag gegaan met plannen voor het verduurzamen van wijken. Nu we in de praktijk met elkaar bezig zijn, lopen we aan tegen een aantal vraagstukken waar we nog onvoldoende antwoord op hebben gevonden. In dit paper adresseren we deze vragen en reiken we een aantal bouwstenen aan voor een robuuste aanpak van de warmtetransitie.

De belangrijkste uitdagingen zijn: het ontbreken van heldere doelstellingen, het belang van maatwerk, het onvoldoende meenemen van de wensen en belangen van bewoners, en het ontbreken van regie en kaders vanuit het Rijk. We pleiten daarom voor meer regie vanuit het Rijk, bijvoorbeeld door kaderstelling en normering en een nationaal programma. Ook pleiten we voor meer aandacht voor de ‘hybride route’ en meer adaptiviteit in het beleid.

We beschrijven onze visie uitgebreid in onze discussiepaper die uitdrukkelijk bedoeld is als onze bijdrage aan het gesprek over een robuuste en betaalbare warmtetransitie in de gebouwde omgeving. We gaan graag het gesprek aan over onze en uw visie.

Discussiepaper over de warmtetransitie in de gebouwde omgeving