Storingsreserve wordt ook wel de ’spitsstrook’ van het energienet genoemd. Hiermee voorkomen of beperken we de duur van een onderbreking in grote gebieden door het energietransport om te leiden bij storing of onderhoud. Door de groei van duurzame opwek is netverzwaring nodig, maar dit kost veel tijd. Het aansluiten van zonne- en windparken kan alsnog als we hiervoor de storingsreserve inzetten. 

Voor veel zon- en windprojecten is het niet nodig om ze op de maximale capaciteit aan te sluiten. Door het inzetten van de bestaande storingsreserve in het net kunnen we ze alsnog aansluiten. Bij storing- en onderhoudssituaties wordt de zon- of windinstallatie tijdelijk terug- of afgeschakeld. Dit terug- of afschakelen doen we op afstand met DER-sturing. Zo blijft de leveringszekerheid voor andere netgebruikers onveranderd hoog.

In het industrie- en havengebied Europoort is de grens van de transportcapaciteit bijna bereikt. Hier gaan we de storingsreserve loslaten om de geplande en toekomstige zonne- en windparken tijdig te kunnen aansluiten. Door continu te monitoren wat de beschikbare netcapaciteit en de werkelijke opwek zijn, kunnen we in geval van verminderde netcapaciteit de teruglevering ‘aftoppen’.

Alle netbeheerders ervaren in meer of mindere mate transportschaarste. Op de website van Netbeheer Nederland leest u meer over opschaalbare oplossingen voor transportschaarste, zoals het loslaten van de storingsreserve.