Afspraken over minder snel afsluiten van gas en elektriciteit bij betalingsachterstanden

Rotterdam, 1 november 2022

De minister voor Klimaat en Energie heeft op 25 oktober nieuwe afspraken gepubliceerd die ervoor moeten zorgen dat consumenten met betalingsachterstanden minder snel van energie worden afgesloten.

Netbeheerders zijn wettelijk verplicht om consumenten (en andere kleinverbruikers) af te sluiten van gas en elektriciteit wanneer energieleveranciers een energiecontract met een consument beëindigen, bijvoorbeeld vanwege een betalingsachterstand. Door de uitzonderlijk gestegen energieprijzen, dreigen veel mensen in geldproblemen te komen, ondanks eerdere maatregelen die genomen zijn om kleinverbruikers financieel te ondersteunen. De nieuwe aanvullende afspraken moet ervoor zorgen dat er deze winter minder snel verzoeken tot afsluiten aan de netbeheerders verstuurd worden.

Wat verandert er?

Door de wijziging van de ‘regeling afsluitbeleid kleinverbruikers’ moet de energieleverancier voortaan:

  1. een maximale inspanning doen om in persoonlijk contact te treden met de consument; 
  2. de consument de mogelijkheid bieden tot het treffen van een coulante betalingsregeling en de mogelijkheden voor financiële ondersteuning bij verschillende instanties onder de aandacht brengen en;
  3. een betalingsregeling aanbieden aan de consument die (tijdens het ingaan van deze nieuwe afspraken) afgesloten is vanwege een betalingsachterstand. 

Ook voor netbeheerders geldt dat zij consumenten die nu al zijn afgesloten wegens wanbetaling een betalingsregeling moeten aanbieden voor openstaande rekeningen (bijvoorbeeld voor heraansluitkosten), wanneer ze daarom vragen.

Meer informatie

Meer informatie over ons afsluitbeleid vindt u op onze website.