Afspraken over afsluiten van gas en elektriciteit bij betalingsachterstanden structureel gewijzigd

Rotterdam, 1 april 2023

Op dit moment liggen de prijzen van energie wat lager dan eind oktober 2022 tijdens de invoering van de maatregelen, waarbij de overheid beloofde niemand in de kou te laten zitten. De financiële onzekerheid is echter nog steeds groot. Zonder het prijsplafond voor gas, stroom en stadsverwarming was het aantal huishoudens met betalingsproblemen door de gestegen energierekening flink hoger geweest. Zonder de maatregelen waren er waarschijnlijk meer mensen afgesloten van energie. Per 1 april is de aangepaste regeling voor afsluitbeleid omgezet in een permanente regeling. 

Daling aantal afsluitingen 

Het aantal eindeleveringssignalen en het aantal daadwerkelijke afsluitingen nam af in het vierde kwartaal van 2022 met respectievelijk 54% en 68% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Het aangepaste afsluitbeleid is één van de oorzaken van deze daling. Leveranciers van energie geven aan dat ze een toename zien in het aantal betalingsregelingen, sinds de invoering van de maatregelen in oktober 2022.

Permanente regeling blijft consument beschermen

Ministers Jetten en Schouten zetten een groot deel van de tijdelijke regeling vanaf 1 april om in een permanente regeling. Dit betekent:
  • De energieleverancier blijft verplicht om een uiterste inspanning te leveren om op meerdere manieren in contact te komen met de klant. En kan dit aantonen.
  • De energieleverancier blijft verplicht om minimaal drie schriftelijke betalingsherinneringen met een nakomingstermijn van veertien dagen te sturen. Blijft betaling of een afspraak over een betalingsregeling of schuldhulpverlening uit? Pas dan kan een leverancier het proces ‘einde levering’ in gang zetten.

  • De energieleverancier blijft verplicht om een passende en redelijke betalingsregeling aan te bieden. Het accepteren van de betalingsregeling biedt bescherming tegen afsluiting en geeft de consument meer tijd om aan de betalingsverplichting te kunnen voldoen.

Wat verandert er na 1 april?

Tot 1 april was het voor een klant voldoende om met de energieleverancier in contact te blijven om afsluiten te voorkomen. Vanaf 1 april moet een klant daadwerkelijk termijnen gaan betalen of, als het gaat om een betalingsregeling, deze betalingsregeling ook nakomen om afsluiting van energie te voorkomen.