U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Eerste inzichten en vervolgstappen StedinFlexchallenge bekend

Rotterdam, 20 juni 2022

In april dit jaar startte netbeheerder Stedin een marktconsultatie onder de naam ‘StedinFlexchallenge’. Hierbij riep ze bedrijven op om aan te geven of zij hun elektriciteitsvermogen flexibel kunnen inzetten voor twee gebieden; één op Schouwen-Duiveland/Tholen en één in Spijkenisse. Dit heeft geresulteerd in maar liefst 30 oplossingen vanuit zeer verschillende partijen, verdeeld over grofweg drie categorieën: flexibiliteit in duurzame opwek door zon en wind, flexibele bedrijfsprocessen en opslag. In de oplossingen ziet Stedin voor beide locaties kansen om daadwerkelijk meer ruimte te creëren op het elektriciteitsnet. 

De belangrijkste inzichten, conclusies en vervolgstappen zijn opgenomen in het eindverslag dat vandaag is gepubliceerd op deze pagina.

Inzichten
De marktconsultatie heeft Stedin waardevolle inzichten gegeven, de belangrijkste zijn:
1. Stedin vermoedt dat er nóg meer flexibel vermogen aanwezig is – vanuit lokale bedrijven – dan nu is aangeboden via deze marktconsultatie. 
2. Flexibel vermogen heeft een erg hoge marktprijs. Dit is het gevolg van de huidige onrust op de verschillende met elkaar concurrerende energiemarkten en de snel stijgende vraag naar flexibel vermogen. Om gebruik te maken van flexibel vermogen moet Stedin meeconcurreren in deze markten. 
3. Er zijn verschillende oplossingen aangedragen met ‘koppelkansen’ naar duurzame warmte en mobiliteit. Denk aan de inzet van elektrische boilers in plaats van gasgestookte installaties en het snel laden van trucks via batterijopslag. Langere doorlooptijden en de afhankelijkheid van andere partijen maken deze oplossingen complexer dan andere. 

Vervolgstappen
Voor zowel het elektriciteitsnet van Schouwen-Duiveland en Tholen (Noordring) als het elektriciteitsnet van Spijkenisse (Heemraadlaan) is de eerste vervolgstap het bepalen van de inkoopstrategie voor flexibel vermogen. Stedin verwacht deze rond de zomer vast te stellen. Voorwaarde is uiteraard dat het flexibel vermogen betrouwbaar en betaalbaar is.

Elektriciteitsnet Schouwen-Duiveland en Tholen (Noordring)
Voordat de structurele netverzwaring gereed is wil de netbeheerder op Schouwen-Duiveland en Tholen zo snel mogelijk al zoveel mogelijk klanten op de wachtlijst kunnen aansluiten. 

Elektriciteitsnet Spijkenisse (Heemraadlaan)
In het gebied van de Heemraadlaan ziet Stedin een toename van de energievraag. Het doel is om in 2023 één van de oplossingen uit de StedinFlexchallenge in de praktijk te toetsen, zodat de regionale netbeheerder beter op deze stijgende vraag kan anticiperen. De ervaring die Stedin hierbij opdoet, kan ze ook gebruiken in andere gebieden. 

Webinar in september 
In september organiseren we een webinar om de resultaten, opvallende zaken en vervolgstappen van de Flexchallenge nader toe te lichten. Geïnteresseerden kunnen zich hier nu al aanmelden voor dit webinar. 
Als de precieze datum bekend is, ontvangen zij vervolgens een persoonlijke uitnodiging. 

Doel StedinFlexchallenge 
Op de eilanden Schouwen-Duiveland en Tholen en in Spijkenisse en omgeving moet sneller ruimte op het elektriciteitsnet gecreëerd worden voor duurzame opwek (zon- en windenergie), voor het leveren van meer elektriciteit en voor economische groei. Via de StedinFlexchallenge wil Stedin – samen met klanten en met marktpartijen die zich hierin specialiseren – de kansen in de regio beter benutten en het elektriciteitsnet optimaal gebruiken. Bijvoorbeeld door tijdelijk meer of minder elektriciteit te gebruiken, door de energieproductie uit te stellen of te vervroegen of door regelvermogen aan te bieden met behulp van een grote batterij, koelinstallatie of elektrische boiler. Zo wil Stedin versneld ervaring opdoen en loopt de organisatie vooruit op de regelgeving die vanaf eind dit jaar geldt; het Codebesluit congestiemanagement