U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

FLEXIBEL
VERMOGEN GEZOCHT

Wij zoeken continu naar oplossingen om het huidige elektriciteitsnet beter te benutten. Dit doen we om zo ruimte te maken voor bijvoorbeeld duurzame opwek en hiermee de energietransitie te versnellen. Een van die oplossingen is de inzet van flexibel energievermogen. Via de StedinFlexchallenge riepen wij bedrijven en marktpartijen met flexibel vermogen op zich bij ons te melden.

Waarom een
StedinFlexchallenge?

De energietransitie heeft enorme gevolgen voor het elektriciteitsnet. De groei van duurzame lokale opwek aan de ene kant en de groei van de energievraag aan de andere kant, vraagt steeds meer capaciteit van het net. Om deze grotere hoeveelheden stroom te vervoeren, is op veel plekken uitbreiding van het elektriciteitsnet nodig. Dit is niet altijd op korte termijn mogelijk. Wij zoeken daarom ook oplossingen om het huidige net beter te benutten. Een van die oplossingen is de inzet van flexibel vermogen. Via de StedinFlexchallenge vroegen wij bedrijven en marktpartijen met flexibel vermogen om zich bij ons te melden. Als wij het aangeboden flexibel vermogen kunnen inzetten, komt er weer ruimte op het net voor duurzame opwek en extra afname. Bedrijven en marktpartijen die hieraan meewerken helpen hiermee de energietransitie te versnellen. En niet onbelangrijk: met het inzetten van flexibel vermogen kunnen zij geld verdienen.

Over de StedinFlexchallenge

Voor twee gebieden waar wij de netbeheerder zijn, onderzochten we welke oplossingen bedrijven en marktpartijen ons kunnen aanbieden. Oplossingen om op bepaalde piekmomenten minder of juist meer elektriciteit af te nemen of op te wekken. Daarom startten wij in april 2022 een marktconsultatie waar bedrijven en marktpartijen hun ideeën en oplossingen aan ons konden laten weten: de ‘StedinFlexchallenge’. De gebieden waar het om ging, waren 1. het gebied van Schouwen-Duiveland samen met Tholen, en 2. Spijkenisse en omgeving. De resultaten van de StedinFlexchallenge zijn bekend. In de oplossingen ziet Stedin voor beide locaties kansen om daadwerkelijk meer ruimte te creëren op het elektriciteitsnet.

Bekijk de resultaten van de StedinFlexchallenge

 MEER OVER DE CASE SCHOUWEN-DUIVELAND EN THOLEN 

Sinds 2020 is in het elektriciteitsnet van Schouwen-Duiveland en Tholen congestie voor grootschalige teruglevering. Hierdoor is er geen ruimte meer voor nieuwe klanten die grootschalig energie willen opwekken en terugleveren aan het elektriciteitsnet. We noemen dit gebied ook wel Noordring. Wij werken aan verzwaring van het elektriciteitsnet in deze gebieden, maar dit duurt een aantal jaren. Tot die tijd zoeken wij naar flexibel energievermogen om ruimte in het net te krijgen. We lopen hiermee vooruit op de nieuwe regels voor congestiemanagement en onderzoeken of er nu meer mogelijk is dan uit eerder congestiemanagementonderzoek kwam. 

MEER OVER DE CASE SPIJKENISSE EN OMGEVING 

Het elektriciteitsnet in en rondom Spijkenisse (gevoed door Station Heemraadlaan) wordt enkele uren in het jaar flink gebruikt, waardoor de grens van wat het aankan in zicht komt. Voor dit gebied willen we onderzoeken of we het net beter kunnen benutten door het inzetten van flexibiliteitsoplossingen. 

De gebieden waarover de StedinFlexchallenge gaat: Schouwen-Duiveland en Tholen in het geel en het gebied rondom Spijkenisse in het blauw.