U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Hoog Dalem 2.0 huishoudens verkopen energie aan buren

Gorinchem, 26 juli 2018

Gorinchem, 26 juli 2018 - Stedin, ABB b.v. en Enervalis starten eind deze zomer een pilot om lokaal energie te verhandelen. De partijen hebben deze week hiertoe een samenwerkingsovereenkomst getekend. De pilot, waar 14 huishoudens aan meedoen, maakt het voor hen mogelijk om zelf energie op te wekken én te verkopen aan de eigen buurtbewoners. De pilot wordt uitgevoerd in Hoog Dalem, de Gorinchemse wijk waar Stedin, Enervalis en ABB eerder met succes pilots uitvoerde met energiesystemen van de toekomst. Vandaar de projectnaam Hoog Dalem 2.0.

Voor de pilot in Hoog Dalem vinden nu de eerste voorbereidingen plaats. Om dit mogelijk te maken wordt er samengewerkt met diverse partijen. ABB levert de benodigde apparatuur om de lokale energiemarkt op te zetten. De huishoudens verhandelen hun energie via de EWF Blockchain waar alle transacties worden geregistreerd. Enervalis levert het slimme besturingssysteem voor de bewoners, maakt de Blockchain koppeling en creëert de transacties.

David Peters, CTO van Stedin: "Met deze pilot spelen we in op de veranderende behoefte van klanten en marktpartijen en gaan we onderzoeken of deze vorm van een lokale markt een geschikt alternatief is voor de huidige salderingsregeling. Wij denken dat blockchaintechnologie een belangrijke rol in de toekomst speelt en we willen kennis en ervaring opdoen om dit in de eigen organisatie toe te passen." 

Het begon allemaal met een white paper, waarin Stedin met Energy21 de blauwdruk legde voor dit systeem. Peters: "Daar zijn we vervolgens klanten en dienstverlenende partijen bij gaan zoeken. Het unieke van dit project is dan ook dat er zoveel partijen en systemen samenkomen om het energiesysteem van de toekomst te testen." 

EWF en blockchain

Stedin is sinds de oprichting lid van EWF dat is opgericht door het Amerikaanse Rocky Mountains Institute en start-up bedrijf Grid Singularity. Met het principe van blockchain wordt een efficiëntere energie-uitwisseling tussen energieverbruikers en duurzame energieopwekkers mogelijk gemaakt. EWF werkt aan de ontwikkeling van een open-source IT-infrastructuur voor de energiesector en richt zich op het analyseren van ‘use cases’ (gebruikssituaties) zoals Hoog Dalem 2.0.

Over Stedin

Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Daar werkt Stedin elke dag aan. Zodat onze ruim twee miljoen klanten kunnen wonen, werken en leven in de meest stedelijke en industriële regio van Nederland: de provincie Utrecht en het grootste deel van Zuid-Holland. Want juist in ons verzorgingsgebied is de energie-infrastructuur complex en de afhankelijkheid van energie groot. Met zo’n 3000 medewerkers werken we aan een duurzaam energiesysteem waarin steeds meer lokaal wordt opgewekt. Een systeem dat ook in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar is. En dat we kunnen doorgeven van generatie op generatie.