U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Stedin geeft inkijk in regionale resultaten onderzoek warmtetransitie

Rotterdam, 8 april 2020

Rotterdam 8 april 2020 - In februari presenteerde Stedin aan de gemeenten in haar verzorgingsgebied de dienst Openingsbod Warmtetransitie. De uitkomsten van deze dienst helpen gemeenten bij hun keuze voor een toekomstbestendige warmtevoorziening per buurt. We stellen nu de resultaten per Regionale energiestrategie (RES)-regio voor geïnteresseerde partijen ter beschikking via een kaart op onze website. 

Bij het Openingsbod zijn drie verschillende onderzoeksbureaus betrokken, die elk met een energietransitiemodel vanuit maatschappelijk perspectief hebben gerekend. Deze modellen hebben dezelfde drie energietoekomsten onderzocht. Elk van deze energietoekomsten heeft een andere aanname voor toekomstige beschikbaarheid van duurzame warmte en duurzaam gas. Het doorrekenen van verschillende energietoekomsten laat zien in hoeverre het aardgasvrije warmtealternatief in bepaalde buurten afhankelijk is van de beschikbaarheid van een energiedrager. Blijft het resultaat van een buurt onder meerdere energietoekomsten hetzelfde, dan kan men spreken van een zekerdere uitkomst dan wanneer een buurt onder verschillende omstandigheden een andere uitkomst laat zien. Hiermee zijn alle 3.500 buurten in de Stedin- en Enduris-werkgebieden onderverdeeld in drie categorieën: zeker, indicatief en onzeker. Deze informatie is voor gemeenten nuttig wanneer zij gaan bepalen in welke buurten zij gaan starten met de warmtetransitie, en waar zij wellicht beter nog even kunnen wachten. 

De kaart geeft per RES-regio een indicatie weer van de inzet van aardgasalternatieven. Zo is op de kaart te zien dat er voor relatief veel buurten duurzaam gas zich als zeker alternatief aandient. In de energietoekomst met onbeperkt waterstof (ruim warmte en ruim gas) is te zien dat er veel buurten voorkeur hebben voor een gasvormig alternatief voor aardgas. Maar zelfs in deze energietoekomst zijn er voor de helft van de gemeenten buurten die voorkeur hebben voor een niet-gasvormig alternatief: warmtenet of all-electric. 

Als we alle buurten omrekenen naar het aantal woningen (‘woningequivalenten”) dan zien we dat de meerderheid van de woningen met zekere of indicatieve uitkomst uitkomt op een warmtenet. Dit laat zich verklaren omdat warmtenetten over het algemeen vooral voorkomen in stedelijke gebieden met hoge bevolkingsdichtheid, terwijl duurzaam gas vooral in landelijke gebieden met lage bevolkingsdichtheid voorkomt. Ook blijkt dat er maar in enkele gemeenten buurten voorkomen die wel geschikt zouden zijn voor een warmtenet, maar een andere uitkomst krijgen omdat er geen bron beschikbaar is. Verder zien we dat all-electric veelal de uitkomst is voor buurten met recente bebouwing in buitenwijken en dat deze warmtetechniek een beperkte rol speelt vergeleken met warmtenetten en duurzaam gas wanneer we kijken naar aantallen buurten en woningequivalenten.

Met het openbaar maken van de samengevoegde onderzoeksresultaten per RES-regio wil Stedin de kennis delen met partijen die betrokken zijn bij het opstellen van de RES-en en actief zijn op nationaal niveau. Het voeren van gesprekken met deze partijen en het uitwisselen van inzichten stelt Stedin in staat om verbeteringen mee te nemen richting de toekomst. Zoals het aanscherpen van de energietoekomsten, het meenemen van additionele warmtetechnieken en warmtebronnen en het verbeteren van de analysekwaliteit. Het bundelen van deze kennis en inzichten helpt bij het versnellen van de energietransitie.