Stedin registreerde 1,3 miljoen nieuwe zonnepanelen op woningen in 2022

Rotterdam, 27 januari 2023

In 2022 lieten 107.264 consumenten voor een vermogen van 484 megawattpiek nieuwe zonnepanelen installeren op het elektriciteitsnet van netbeheerder Stedin (Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland). Nog nooit eerder zag Stedin zo’n grote groei van het vermogen van zonnepanelen in haar werkgebied. Omgerekend is het vermogen goed voor ongeveer 1,3 miljoen panelen. Stedin heeft in 2022 volop doorgewerkt om de duurzame elektriciteit van al die zonnepanelen op het elektriciteitsnet kwijt te kunnen. De netbeheerder legde hiervoor in een jaar 435 kilometer aan nieuwe kabels in straten en installeerde 478 nieuwe trafohuisjes.

Stedin houdt bij hoeveel kleinverbruikaansluitingen, dat zijn woningen en kleine ondernemingen, zonnepanelen registreren. Van deze aansluitingen is bij 455.371 bekend dat ze panelen hebben. Dat is vergelijkbaar met drie keer alle woningen in de gemeente Utrecht. De groei was met 42% aan vermogen van zonnepanelen in 2022 het sterkst in Zuid-Holland. In Zeeland was de groei minder sterk, maar daar hadden relatief veel meer huizen al zonnepanelen, namelijk één op drie. De Randstedelijke provincies kunnen daar nog niet aan tippen.

Groei zonnepanelen 2022
Tabel: aantallen en vermogens van geregistreerde zonnepanelen van kleinverbruikaansluitingen per provincie binnen het verzorgingsgebied van Stedin. * excl. regio’s Leiden, Alphen a/d Rijn en Bollenstreek. Bron: Stedin. 

CTO David Peters van Stedin: ,,Nergens in Europa vind je zoveel zonnepanelen per inwoner als in Nederland. En dat is goed nieuws, want met die zonnestroom kunnen we onze CO2-uitstoot verder omlaag brengen. Zonnepanelen vragen echter ook veel capaciteit van ons elektriciteitsnet. Wij passen het net daarop aan, maar dat kost tijd en geld. We vragen daarom consumenten op zonnige dagen overdag meer elektriciteit te gebruiken zodat we de capaciteit van het net beter benutten.’’

Help de piek op te vangen

Zonnepanelen leveren de meeste elektriciteit als de zon rond het middaguur hoog aan de hemel staat. Met de groei van het aantal zonnepanelen wordt de belasting van het elektriciteitsnet midden op de dag dan ook steeds groter. Er ontstaat een piek in de elektriciteitsproductie. Hierdoor kan de voltage (spanning) op de elektriciteitskabel in de straat te hoog worden. De omvormer voor de zonnepanelen bij de consument thuis grijpt dan in en schakelt af, waardoor er tijdelijk geen duurzaam opgewekte energie terug geleverd wordt. 

Stedin breidt het elektriciteitsnet uit, maar Stedin doet daarbij een beroep op consumenten om te helpen de elektriciteitspiek in het net op te vangen. Hierdoor hoeven niet overal nieuwe kabels gelegd te worden, dit scheelt geld en overlast. Helpen is eenvoudig, namelijk door op zonnige dagen juist overdag – als de zon het hardst schijnt – elektrische apparaten, zoals de wasmachine, droger of vaatwasser aan te zetten. Dat beperkt de piek aan teruglevering van elektriciteit en de huishoudelijke apparaten draaien ook nog eens op 100% lokale, groene stroom.

Registreer je zonnepanelen

Om goed in de gaten te houden wat de impact van zonnepanelen is op het elektriciteitsnet vraagt de netbeheerder consumenten hun zonnepanelen te registreren via de website: www.energieleveren.nl. Met deze informatie kan Stedin het energienet stabiel en betrouwbaar houden.