Is er een verkorte handleiding voor leveranciers en ZZP'ers?

Inloggen
Alle aanvragen kun je inzien via onze inhuurpagina. Op deze pagina kun je ook inloggen met jouw gebruikersnaam en wachtwoord.

DAS-aanvragen
DAS-aanvragen kun je vinden onder de tab ‘dynamische aankoopsystemen’. Om op DAS-aanvragen te kunnen aanbieden, is het van belang om als leverancier/ZZP’er naast een reguliere inschrijving je ook in te schrijven op de DAS-aanvraag. Na goedkeuring van de aanmelding door de inhuurdesk kan er pas een aanbieding gedaan worden. 

Afmelden
De knop 'afmelden' zit in het menu onder je gebruikersnaam. Klik hiervoor op jouw naam, er worden twee opties getoond. Klik op afmelden.

Aanvragen
De aanvragen worden getoond in een overzicht. De aanvragen staan op status gesorteerd. Het is ook mogelijk om alle aanvragen in 1 overzicht te zetten. Kies hiervoor voor de optie 'Alle aanvragen' zien. Klik op 'openen' of op het aanvraagnummer om de aanvraag te openen.

Kandidaat aanbieden
Je opent eerst de aanvraag. Om een kandidaat voor te stellen, klik je vervolgens op 'kandidaat aanbieden'. Het aantal dat tussen haakjes staat, is het totaal aantal kandidaten dat aangeboden kan worden op de aanvraag. Kandidaten die vaker worden voorgesteld, worden opgenomen in de flexpool. Het invoeren van het burgerservicenummer is bij aanbieden niet verplicht. Om een nieuwe kandidaat aan te maken, kies je voor 'nieuwe kandidaat aanmaken'. Indien je direct een cv uploadt, worden daar automatisch de gegevens uitgehaald. Verder dien je alle rood gemarkeerde velden in te vullen.

Gunningscriteria
Je dient aan te geven met ja/nee of met een onderbouwing of de kandidaat voldoet aan het criterium.

Voorsteldetails
Bij de voorsteldetails dienen onder andere de financiële gegevens te worden ingevuld. Ten slotte kun je opmerkingen toevoegen en er dient, indien dit nog niet gedaan is, een cv als bijlage te worden geüpload. Indien er cv-eisen zijn benoemd in de aanvraag dan dient het cv daaraan te voldoen.

Voorstellen
Als alle gegevens zijn ingevuld, kan de kandidaat worden voorgesteld. Indien wordt gekozen voor 'alleen opslaan' dan krijgt de kandidaat de status concept. Hierna kan op een ander tijdstip de kandidaat alsnog worden voorgesteld. Kandidaten in de status 'concept' zijn niet zichtbaar voor de Inhuurdesk. Klik op 'voorstellen' en de kandidaat of ZZP’er wordt aangeboden. Hierna wordt een dialoogvenster getoond waarin eventueel nog opmerkingen kunnen worden geplaatst.

Vragen stellen
Je kunt tijdens de termijn die openstaat voor vragen stellen, een vraag indienen. Dit kan door op de knop 'nieuwe vraag' te klikken. De vraag wordt vervolgens getoond in de sectie 'vragen'.

Tonen van vragen en antwoorden
Het antwoord is voor alle leveranciers die de aanvraag hebben ontvangen, inzichtelijk. Op die manier wordt voorkomen dat dezelfde vraag meerdere keren wordt gesteld. Daarnaast is het tonen van vragen en antwoorden verplicht conform de aanbestedingswetgeving.

Kandidaat aangenomen 
Indien een kandidaat wordt aangenomen dient de ZZP’er of leverancier de overige gegevens van de kandidaat aan te vullen via de stap 'kandidaatgegevens aanvullen'. De geheimhoudingsverklaring en het Stedin-reglement moeten ondertekend en geüpload worden in het systeem. Daarna wordt door de inhuurdesk de inhuuropdracht opgemaakt. De inhuuropdracht is een combinatie van gegevens uit de aanvraag en gegevens van de kandidaat.

Medewerker formulier
Sectie medewerker
In de sectie medewerker wordt de algemene informatie van de medewerker getoond.

Sectie adresgegevens
In deze sectie worden de adresgegevens van de medewerker opgeslagen. Het e-mailadres van de medewerker staat ook in deze sectie. Op dit adres ontvangt de medewerker e-mails met inloggegevens. Het is dan ook belangrijk het juiste e-mailadres op te geven.

Sectie identificatie
In deze sectie worden gegevens opgeslagen die betrekking hebben op de identificatie van de medewerker.

Sectie taal en accountinformatie
In deze sectie staat in welke taal de applicatie voor de medewerker ter beschikking is gesteld. In de sectie accountinformatie staat de status, de gebruikersnaam (= inlognaam) en het gebruikersprofiel. Het account van de medewerker wordt actief op het moment dat de opdracht actief wordt, tenzij er documenten in het digitaal dossier zijn die door de ingehuurde medewerker moeten worden behandeld.

Gebruikersprofiel
Bij het gebruikersprofiel is een keuze of er een 'profiel ZZP' of een 'profiel medewerker' wordt aangemaakt. Hier zitten verschillende rechten aan vast omdat een ZZP’er niet alleen ingehuurde flexkracht maar ook een leverancier is.

Inloggegevens
De ingehuurde medewerker heeft 1 account voor meerdere opdrachten. Dit account is gekoppeld aan de gebruikersnaam. Het systeem genereert bij het aanmaken van een gebruiker een wachtwoord. Dit wordt naar het e-mailadres verstuurd dat in de medewerkerskaart staat genoteerd. In de mail staat de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld.

Sectie Opdrachten
Een medewerker kan meerdere opdrachten tegelijk hebben. De actieve opdracht wordt groen gekleurd. Per opdracht wordt de status weergegeven en de actieve opdracht wordt in de laatste kolom aangeduid met een vinkje. Door te klikken op 'openen' wordt de betreffende opdracht getoond.

Digitaal dossier
Na het accepteren van de opdracht wordt het digitale dossier opgemaakt. Deze moet voor aanvang van de opdracht compleet worden gemaakt. Indien het digitale dossier niet compleet is, kan er niet worden gefactureerd. Voor het aanvullen van het digitale dossier ga je naar de opdracht, hier vind je het digitale dossier terug.

Gerelateerde vragen