Tijs Bekkers

Tijs Bekkers

Achtergrond:
Bachelor in Civiele techniek | Master in Offshore and dredging engineering
Huidige rol:
Proposities maken voor zon opwekkers & opstellen visie op de energiesystemen
Afdeling:
Netstrategie

Wat is je opdracht?

Mijn opdracht bestaat uit twee onderdelen. De helft van de week ben ik bezig met het maken van de visie op de toekomst van onze energiesystemen. In dit project werk ik samen met netstrategen om een nieuw visiedocument te maken over de netten in 2050. Hierbij plannen we verschillende werksessies met experts en presenteren we de uitkomsten voor verschillende MT’s. Het doel hiervan is om duidelijk te krijgen welke keuze nu gemaakt moet worden om de bepaalde visie te behalen.

De andere helft van de week besteed ik aan het opzetten van een pilot voor zonopwekkers. Doordat er steeds meer congestie in Nederlands is, zijn we op zoek naar nieuwe methodes om congestie te voorkomen of meer capaciteit vrij te spelen. Aan de pilot werk ik samen met externe stakeholders en kijken we of het mogelijk is met zonopwekkers meer capaciteit vrij te spelen. Onderdeel van de opdracht is om zowel intern als extern duidelijk te maken wat congestie is en hoe dit door middel van flexibel energiegebruik kan worden voorkomen. Hierbij presenteer ik de pilot ook aan een MT om zo de benodigde financiering te krijgen.

Waarom is de opdracht voor jou interessant?

De opdracht is voor mij interessant omdat ik én met de klant bezig ben én kijk naar het oplossen van één van de grootste problemen van netbeheerders op dit moment. Ik kijk naar de toekomst en ben bezig met de technische ontwikkelingen die komen. Door deze combinatie merk ik echt dat ik meehelp om Stedin toekomstbestendig te maken. Door de vormgeving van de opdracht leer ik in een hele korte periode een groot deel van Stedin kennen. Hierdoor heb ik veel mensen gesproken en al een echt netwerk binnen Stedin kunnen opbouwen, van monteurs tot directeurs.

Hoe draagt het Traineeship van Stedin bij aan jouw ontwikkeling?

Het traineeship heeft al heel veel bijgedragen aan mijn ontwikkeling. Doordat je veel support krijgt van zowel je opdrachtgever als je medetrainees kunnen je veel verschillende problemen samen bekijken. Vergeleken met het begin van mijn opdracht kan ik gesprekken beter voorbereiden en hierdoor krijg ik ook veel meer uit deze gesprekken. Het Ormit programma helpt hier ook bij, omdat je hier handvatten krijgt die je ook gelijk in de praktijk kunt toepassen. Doordat er binnen het traineeship zoveel ruimte is voor je eigen ontwikkeling is het ook echt mogelijk hier grote stappen in te zetten die je de rest van je leven mee kan nemen.

Waarom zou jij het traineeship aanbevelen?

Het traineeship geeft je eigenlijk een vrijkaart om in een relatief korte periode heel veel van Stedin te zien, te proberen en te doen. Doordat je elke 6 maanden een nieuwe opdracht kiest, kun je ook echt opdrachten buiten je comfortzone doen. Hierdoor komen nieuwe kwaliteiten naar boven. Het voordeel hiervan is ook dat wanneer de opdracht toch niet helemaal bij je past, je na 6 maanden een nieuwe kiest en zo uiteindelijk een opdracht vindt waarin je wil uitstromen na het traineeship.