Extra meetpunt


Man in gesprek over zijn energieaansluiting

Een extra meetpunt betekent dat we een tweede elektriciteitsmeter achter de bestaande elektriciteitsaansluiting plaatsen. Hiermee is het mogelijk om op één aansluiting meerdere energieleveranciers te contracteren. Zo wordt het eenvoudiger om een aansluiting te delen en de afgenomen- en/of opgewekte energie los van elkaar te verrekenen.

Een extra meetpunt kent twee varianten:
een parallelle of een seriële aansluiting

Seriële aansluiting
De seriële variant maakt het mogelijk extra meetpunten achter de bestaande aansluiting, op zelf gekozen plekken, in de klantinstallatie te installeren. Stem met ons de meetconfiguratie en eventueel noodzakelijke installatie-aanpassingen af voordat u de werkzaamheden laat uitvoeren.

Parallelle aansluiting
Bij de parallelle variant plaatsen wij een extra meetpunt (primair deel meetinrichting), parallel aan het huidige meetpunt. De meetverantwoordelijke sluit hierop vervolgens de meter aan. Bij deze variant moet bij het realiseren van de extra meetpunten altijd de hele aansluiting tijdelijk buiten bedrijf worden gesteld.

Extra meetpunt GV

Voorwaarden voor
een extra meetpunt

Elke aansluiting met een elektrameter is in principe geschikt voor een extra meetpunt. Er gelden wel een aantal voorwaarden:

  • We sluiten geen aansluit- en transportovereenkomst voor het extra meetpunt, maar hiervoor geldt ook de aansluit- en transportovereenkomst van de aansluiting (primair allocatiepunt)
  • Als de aansluiting (primair allocatiepunt) buiten bedrijf wordt gesteld, komen de extra meetpunten automatisch te vervallen
  • De extra meetpunten worden gebruikt voor dezelfde WOZ als de bestaande aansluiting
  • Extra meetpunten mogen niet gebruikt worden voor woonfuncties zoals onderhuur
  • De installaties achter de meetpunten mogen niet onderling met elkaar verbonden zijn
  • Voor elk individueel meetpunt moet er een contract met een en dezelfde meetverantwoordelijke zijn
  • Voor elk individueel meetpunt moet er een contract met een energieleverancier zijn

Bereken de kosten

De kosten bestaan uit:

  • Eenmalige kosten: aanleg van een extra meetpunt. Deze kosten zijn afhankelijk de variant die u kiest. Bij de parallelle variant betaalt u aan Stedin de kosten voor de aanpassing van de aansluiting. Bij de seriële variant voert uw installateur de werkzaamheden uit. U betaalt dan geen kosten aan Stedin. Voor een kostenopgave vraagt u een offerte aan.
  • Terugkerende kosten voor uw aansluiting: U betaalt geen periodieke kosten voor het extra meetpunt.
  • U betaalt wel de huur voor de extra elektrameter.