EXTRA MEETPUNT

Dit wordt ook wel een secundair allocatiepunt genoemd. Hierdoor wordt het mogelijk om op één aansluiting meerdere energieleveranciers te contracteren. Zo wordt het eenvoudiger om een aansluiting te delen en de afgenomen- en opgewekte energie los van elkaar te verrekenen. Een extra meetpunt realiseren is alleen mogelijk bij een elektriciteitsaansluiting. U kunt kiezen voor een parallelle of seriële aansluiting.

Seriële aansluiting
De seriële variant maakt het mogelijk om extra meetpunten achter de bestaande aansluiting, op zelf gekozen plekken, in de klantinstallatie te installeren. Voordat u de werkzaamheden laat uitvoeren, is het verstandig om de meetconfiguratie en eventuele noodzakelijke installatie-aanpassingen voor te leggen aan Stedin. 

Parallelle aansluiting
Bij de parallelle variant wordt er door Stedin een extra meetpunt (primair deel meetinrichting) geplaatst, parallel aan het huidige meetpunt. De meetverantwoordelijke sluit hier vervolgens de meter op aan. Bij de parallelle variant moet bij het realiseren van extra meetpunten (secundaire allocatiepunten) altijd de hele aansluiting tijdelijk buiten bedrijf worden gesteld.

Extra meetpunt GV

VOORWAARDEN EXTRA MEETPUNT

In principe is elke bemeten aansluiting geschikt voor een extra meetpunt (secundair allocatiepunt), maar er gelden wel een aantal voorwaarden voor het gebruik ervan:

  • Voor het extra meetpunt wordt geen aansluit- en transportovereenkomst afgesloten door Stedin. Wel worden alle extra meetpunten opgenomen in de aansluit- en transportovereenkomst van de aansluiting (primair allocatiepunt);
  • Als de aansluiting (primair allocatiepunt) buiten bedrijf wordt gesteld, komen de extra meetpunten automatisch te vervallen;
  • Alle extra meetpunten worden gebruikt voor één WOZ;
  • Extra meetpunten worden niet gebruikt voor woonfuncties, zoals onderhuur;
  • De installaties achter de meetpunten mogen niet onderling met elkaar verbonden zijn;
  • Voor elk individueel meetpunt moet er een contract worden afgesloten met een en dezelfde meetverantwoordelijke;
  • Voor elk individueel meetpunt moet er een contract worden afgesloten met een energieleverancier.