Contractcapaciteit gas

U heeft een gasaansluiting met een aansluitcapaciteit van meer dan 40 m3 (per uur) en met een dagelijkse of uurlijkse afstandsuitlezing van de meetinrichting op de aansluiting. We noemen u een telemetriegrootverbruiker. Wij reserveren voor u capaciteit op ons gasnet. Dit noemen wij de contractcapaciteit (of: gecontracteerd vermogen). Dit is het maximale vermogen (in m3) dat u maandelijks afneemt. Dit is vastgesteld in de aansluit- en transportovereenkomst die u met ons heeft afgesloten. Voor advies over uw contractcapaciteit neemt u contact op met een erkende installateur.

Contractcapaciteit per kalenderjaar aanpassen

Als uw daadwerkelijk afgenomen capaciteit afwijkt van uw contractcapaciteit kunt u uw contractcapaciteit aanpassen. Dit kan aan het einde van elk kalenderjaar. Als u hiervoor in aanmerking komt, krijgt u van ons in november een brief. Tussentijds wijzigen van uw gecontracteerd vermogen is slechts in incidentele gevallen mogelijk, bijvoorbeeld bij teeltwissel van een tuinder. Heeft u geen brief ontvangen en wilt u uw contractcapaciteit wijzigen? Neem dan contact met ons op.

Tijdelijk extra contractcapaciteit

Als u tijdelijk meer capaciteit nodig heeft dan u gecontracteerde vermogen, kunt u dagcontracten afsluiten. Voor de tarieven kijkt u in onze tarievenbrochure grootverbruik gas. U vraagt dagcontracten uiterlijk vier weken van tevoren bij ons aan. Neem hiervoor contact met ons op.

Overschrijding contractcapaciteit

Als uw installatie meer capaciteit vraagt dan de gecontracteerde capaciteit, betaalt u extra kosten. We noemen dit contractoverschrijding. U betaalt dan over het gehele jaar een overschrijdingsvergoeding. Deze vindt u terug in onze tarieven

Heeft u vragen over uw gecontracteerd vermogen? Neem gerust contact met ons op.