U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Precario
belasting

Medewerkers van Stedin voeren werkzaamheden uit op de grond

Als Stedin-klant betaalt u via onze tarieven jaarlijks precariokosten. Dit is een gemeentelijke belasting die wij moeten betalen aan gemeenten voor het hebben van ondergrondse leidingen in gemeenschappelijke grond. 

Doorbelasting

In sommige gemeenten betalen wij ook concessiekosten. Tegen deze financiële vergoeding krijgen we toestemming van de gemeente voor het aanleggen en vervangen van onze netten. Niet alle gemeenten heffen precario- en concessiekosten, maar uiteindelijk betaalt wel iedereen mee. De kosten worden verdeeld over alle klanten, dit is voor elektriciteit en gas wettelijk zo bepaald. Dit betekent dat een inwoner van gemeente X (waar bijvoorbeeld geen precario wordt geheven) meebetaalt aan de gemeentebegroting van gemeente Y.

Standpunt Stedin over precario

Stedin heeft zo laag mogelijke kosten voor klanten hoog in het vaandel staan. Wij zijn tegen precarioheffing, omdat dit een oneigenlijke belasting en kostenverzwaring is voor consumenten en bedrijven.