Zegelrecht

Wat is zegelrecht?

Het zegelrecht is bedoeld om veilig te kunnen werken aan (huis)installaties, bijvoorbeeld voor het vervangen van de groepenkast of de hoofdschakelaar. Zegelrecht geldt voor (huis)installaties met hoofdzekeringen t/m 3 x 80 ampère. Als u zegelrecht heeft, mag u:

 • de zegel op de aansluitkast verbreken 
 • hoofdzekeringen verwijderen
 • het klemmendeksel van de KWh-meter openen om de bedrading van de meter naar de groepenkast of de hoofdzekering te vervangen
 • (huis)installaties die niet in bedrijf staan tijdelijk van spanning voorzien voor meetdoeleinden.
 • Let op!  Het zegelrecht is niet bedoeld voor het oplossen van storingen aan hoofdzekeringen.

Na de werkzaamheden moet u de oorspronkelijke situatie herstellen en de verzegeling opnieuw aanbrengen. U mag hiervoor alleen door Stedin goedgekeurde zegels gebruiken. In de bevestigingsbrief van uw zegelrecht staat waar u die kunt aanschaffen.

Zegelrecht aanvragen

Vul onderstaand formulier in om zegelrecht aan te vragen.

Het zegelrecht is bestemd voor erkende installateurs. Voor een aanvraag heeft u daarom een bewijs van certificering nodig. Heeft u een bewijs van certificering niet digitaal? Stuur dan schriftelijk uw aanvraag met kopie van uw certificering naar:

Stedin Netbeheer B.V.
Ter attentie van: Afdeling BD-Materieel-Toegang en Zegels
Postbus 49, 3000 AA Rotterdam

Uw persoonlijke gegevens

Bedrijfsgegevens

Op dit adres ontvangt u de zegelrechtovereenkomst.

;
Adres niet gevonden.

Wilt u zegelrecht voor elektriciteit en/of gas?

Slimme meters

Bewijs van certificering

Om zegelrecht aan te vragen, moet u in het bezit zijn van een certificering. Als bewijs van certificering geldt:

InstallQ (Sterkin):

 • REI-Elektrotechnische Installateur
 • REG-Gastechnische Installateur
 • REDE-Zonnepanelen Installateur
 • IBER Inspectiebedrijf Elektra (Let op: de inspecteur moet ook benoemd zijn als elektrotechnisch)
 • IBER Inspectiebedrijf Gas (Let op: de inspecteur moet ook benoemd zijn als gastechnisch)

InstallQ (KvINL):

 • EVI-Elektrotechnisch Laagspannings Installateur
 • EVI-Gastechnische Installateur
Kies bestand...
Bladeren
Nog een bijlage toevoegen

(Max 25MB)

  Kosten

  Aan de zegelrechtovereenkomst zijn geen kosten verbonden. De kosten voor het aanschaffen van het zegelmateriaal zijn wel voor uw rekening.

  Meer informatie

  Heeft u vragen over het zegelrecht? Dan kunt u contact met ons opnemen via TenZ@stedin.net.