Met de komst van Zero Emissie Zones voor de stadslogistiek komt de elektrificatie van het beroepsvervoer in een stroomversnelling.
Bedrijfswagens op benzine of diesel mogen vanaf 2025 veelal binnensteden niet meer inrijden. Ondernemers moeten hun wagenparken hierop aanpassen en de benodigde laadinfrastructuur realiseren. Vaak zijn grotere aansluitingen op het elektriciteitsnet nodig. Ook kan het nodig zijn het elektriciteitsnet te verzwaren. Werk aan de winkel voor u en ons dus. Reden genoeg om uw plannen vroegtijdig met ons te delen en samen op te trekken.

Parkeerterrein met overkappingen van zonnepanelen

Zorg voor verbinding met ElaadNL

ElaadNL is het kennis- en innovatiecentrum op het gebied van Smart Charging en de laadinfrastructuur in Nederland.  Doe uw voordeel met de (onderzoeks)informatie die ElaadNL beschikbaar stelt. Dit helpt u uw plannen verder vorm te geven.

Sluit aan bij de NAL

Binnen de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) wordt de laadvraag geïnventariseerd. Hierbij is ook het perspectief van de ondernemer belangrijk. Sluit tijdig aan bij de NAL zodat uw wensen worden meegenomen en u op de hoogte bent van de plannen en ontwikkelingen.