U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Gebiedsanalysetool

Inzicht in de beste warmte-oplossing voor gebouwenclusters

De Gebiedsanalysetool kijkt over buurtgrenzen heen en geeft inzicht in de meest geschikte warmteoplossing voor gebouwclusters binnen de gemeente. De tool maakt het mogelijk om stap voor stap richting een aardgasvrije gebouwde omgeving te werken door onderscheid te maken tussen robuuste en onzekere uitkomsten. De robuuste clusters zijn geschikt om mee te starten.

Waarvoor de Gebiedsanalysetool gebruiken

  • De Gebiedsanalysetool kan ingezet worden door gemeenten als analysetool bij het opstellen van uitvoeringsplannen voor wijken of buurten.
  • Woningcorporaties kunnen de Gebiedsanalysetool inzetten om te valideren of zij de meest optimale warmteoplossing op het oog hebben voor hun woningvoorraad.

Toegevoegde waarde op verschillende niveaus

  • Toegespitste resultaten: Alle gebouwen zijn algoritmisch ingedeeld in gemiddeld drie keer kleinere clusters dan buurten. Zo ontstaan er mogelijk meerdere warmteoplossingen binnen een buurt.
  • Fasering: De Gebiedsanalysetool maakt het mogelijk om stap voor stap richting een aardgasvrije gebouwde omgeving te werken door concrete plannen uit te werken binnen een buurt.
  • Kansen voor collectieve warmte: Het biedt mogelijkheden om in meer detail op zoek gaan naar warmteclusters die buurtgrenzen overschrijden.

Warmteoplossingen op basis van intelligente gebouwclusters

Dit is een voorbeeldkaart van gebouwclusters in een gemeente.
De kleuren geven mogelijke warmteoplossingen weer zoals warmtenetten, all-electric of duurzame gassen.
 
Eerste inzichten uit de Gebiedsanalysetool
  • De meeste bestaande analyses over de warmtetransitie in de gebouwde omgeving zijn uitgevoerd op basis van CBS-buurten. De Gebiedsanalysetool rekent met gebouwclusters op basis van gebouwtype, bouwjaar en geografische afstand van gemiddeld drie keer kleinere schaal.
  • Door gebouwen met dezelfde karakteristieken die dicht bij elkaar staan aan elkaar te koppelen, ontstaan intelligente gebouwclusters.
  • Net als bij het Openingsbod liggen drie gerenommeerde energietransitiemodellen ten grondslag aan de doorrekening. Dit zijn CEGOIA (het model van CE Delft), Energietransitiemodel (het model van Quintel Intelligence) en Vesta MAIS (het model van Planbureau voor de Leefomgeving, ingezet door Ecorys) en drie toekomstscenario’s (energietoekomsten). Elk rekenen zij vanuit maatschappelijk perspectief. Ze geven zo een onafhankelijk en betrouwbaar resultaat. Om grip te krijgen op de geografische component binnen gemeentegrenzen is er gerekend met een gebiedsindeling op basis van bouwjaar en gebouwtype.
  • Doorrekening op gebouwcluster niveau is een innovatieve manier om analyses uit te voeren in de gebouwde omgeving. Wij toetsen de resultaten samen met gebruikers en bepalen zo gezamenlijk  hoe de analyse doorontwikkeld kan worden. Daarom kwalificeren we deze oplossing als ‘beta’.

Toegang tot de Gebiedsanalysetool

De Gebiedsanalysetool is beschikbaar voor gemeenten en woningcorporaties via een login. Heeft u nog geen toegang? Neem contact met ons op.

Toegang Gebiedsanalysetool  Inloggen Gebiedsanalysetool