U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

QUICKSCAN
NETIMPACT

weten waar u aan toe bent?

De QuickScan biedt een globaal inzicht in doorlooptijd, ruimtegebruik en werkzaamheden. U kunt de QuickScan aanvragen vanaf het moment dat de warmteoplossing voor een gebied of gebouwcluster bekend is (enkele jaren voor uitvoering). In principe wordt de QuickScan eenmalig uitgevoerd. Maar als er veranderingen optreden in de warmteoplossing kan dit nogmaals worden gebruikt.

U kunt de QuickScan aanvragen vanaf het moment dat de warmteoplossing  voor een gebied of gebouwcluster bekend is (enkele jaren voor uitvoering). In principe wordt de QuickScan eenmalig uitgevoerd. Maar als er veranderingen optreden in de warmteoplossing kan dit nogmaals worden gebruikt. 

Indicatie werkzaamheden
De QuickScan geeft een globaal inzicht in doorlooptijd en benodigde ruimte van werkzaamheden aan het elektriciteitsnet die voortvloeien uit het plan voor een gebied of gebouwencluster. 

Ondersteuning bij de planning
De inzichten in benodigde ruimte en tijd helpen gemeenten en gebouweigenaren bij het realiseren van de planning en de fasering van uitvoering.

U vraagt de QuickScan aan bij uw accountmanager

Om een Quickscan uit te kunnen voeren, hebben we een aantal zaken van u nodig zoals:

  • Welke deel van de wijk of welke buurt u wilt aanpakken.
  • Wat de tijdslijnen zijn voor de wijkaanpak - verwachte start / eind datum.
  • Wat de beoogde warmteoplossing is voor het gebied.
  • Of er andere plannen zijn voor de wijk/buurt, zoals mobiliteit of zonPV.

De benodigde data levert u bij ons aan via een vast template. Vervolgens neemt onze accountmanager contact met u op.

Quickscan aanvragen

Heeft u een oplossingsrichting in beeld voor uw project en wilt u graag weten wat de impact van uw plan is op het elektriciteitsnet, vraag dan een QuickScan aan.

Hoe weet u of uw oplossingsrichting voldoende concreet is? Als u dit bijgevoegde template in vult, dan gaan wij voor u aan de slag.

Na de QuickScan?

De Quickscan geeft een eerste inzicht in de impact van uw plannen op het elektriciteitsnet. Als uw plannen zich verder ontwikkelen en u de beslissing heeft genomen om tot uitvoering te gaan, dient u een aanvraag in tot wijziging van uw aansluitingen. Bij complexe projecten met meerdere stakeholders en een lange doorlooptijd helpt Stedin u graag met aanvullende impact analyses op het net alvorens u een aanvraag doet.

Wat

Wanneer

Welk inzicht

Quickscan

warmteoplossing is in beeld

Globaal inzicht in de mogelijke doorlooptijd en benodigde ruimte van verduurzamingsinitiatieven voor de gebouwde omgeving

Nettoets

Principebesluit genomen, complex project, meerdere stakeholders en fasen

Gedetailleerd inzicht in de benodigde doorlooptijd en exact benodigde ruimte van verduurzamingsinitiatieven voor de gebouwde omgeving

Aanvraag voor aanpassen of verwijderen aansluiting

Investeringsbeslissing is genomen

Gedetailleerd inzicht na ontvangst van een definitieve opdracht aan Stedin om (een) aanpassing(en) te verrichten aan aansluitingen

Nettoets aanvragen

Het principebesluit is genomen om een warmteoplossing uit te voeren. De accountmanager kan u via een Nettoets inzicht geven in de beschikbare netcapaciteit.

verwijderen van aansluitingen

Wilt u uw gas- en/of elektriciteitsaansluiting verwijderen? Veiligheid staat hierbij voorop. Dit geldt zeker ook bij het slopen van panden. Wij moeten de aansluitingen verwijderen, voordat u veilig kunt (laten) slopen. Dien daarom tijdig een aanvraag in om de aansluiting te verwijderen.

aanpassen van aansluitingen

Wilt u de capaciteit van een elektriciteits- of gasaansluiting verhogen (verzwaren)? Of juist verlagen? Of moet de aansluiting naar een andere plek verplaatst worden? In al deze gevallen kunnen wij deze wijziging voor u in orde maken. Gaat het om een project met meerdere en ingrijpende wijzigingen? Dan noemen wij dit een reconstructie.