U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

TRANSITIEPADEN NAAR AARDGASVRIJE
GEBOUWDE OMGEVING

De impact van warmteoplossingen op het energienet

Niet altijd is de eindoplossing van een aardgasvrije gebouwde omgeving al meteen mogelijk. Door te werken met transitiepaden, een fasering met tussenstappen, kan stapsgewijs toegewerkt worden naar het einddoel.

De impact van warmteoplossingen op het energienet

Op weg richting een aardgasvrije gebouwde omgeving kunnen woningen al aardgasvrij-ready gemaakt worden. Dit houdt in dat het einddoel nog niet duidelijk is, maar woningen qua bouwkundige en installatietechnische voorzieningen voor verwarming, warm tapwater en koken gereed worden gemaakt voor afkoppeling van het aardgasnet en aansluiting op een alternatieve energie-infrastructuur.

Transitiepaden maken de impact van warmteoplossingen op het gas- en elektriciteitsnet inzichtelijk. Met deze informatie kan de gemeente en gebouweigenaar aan de slag met het opstellen van plannen. Hieronder lichten we de verschillende transitiepaden toe.

Een warmtenet


In stedelijke gebieden zijn warmtenetten vaak een slimme keuze om gebouwen aardgasvrij te maken. Met een warmtenet wordt duurzaam opgewekt warm water gebruikt om gebouwen te verwarmen. Bekijk waar u rekening mee moet houden.

Een hybride en all-electric oplossing

Een warmtepomp is een oplossing voor goed geïsoleerde (nieuwbouw) woningen. De hybride warmtepomp biedt ook mogelijkheden als tussenoplossing. Bekijk onze video zodat u ziet wat deze oplossing betekent voor het elektriciteitsnet. 

Duurzame gassen

Duurzame gassen zijn waterstof en groen-gas. Er zijn nog niet voldoende duurzame gassen beschikbaar voor 2030 om deze grootschalig in te zetten in de gebouwde omgeving. We lichten de (on)mogelijkheden toe in onze video. 

0:02 / 1:00
0:02 / 1:00
0:02 / 1:00

Standaarden en vuistregels

Welke impact hebben warmteoplossingen, zonnepanelen of elektrisch vervoer op het elektriciteitsnet? Stedin heeft hier 'Standaarden en Vuistregels' voor opgesteld. Een helder informatiepakket dat hier inzicht in geeft en duidelijkheid schept over mogelijke doorlooptijden en ruimtelijke impact.