Systeembeschermings-
en herstelplan

De elektriciteitsvoorziening is van vitaal belang voor onze samenleving. Een langdurige onderbreking veroorzaakt grote maatschappelijke schade. Daarom hebben we een systeembeschermings- en herstelplan voor elektriciteit opgesteld om bij (dreigende) omvangrijke storingen gecoördineerd en adequaat te handelen. 

Bekijk het bescherm- en herstelplan

Als regionale netbeheerder zijn we verplicht een systeembeschermings- en herstelplan te hebben. Dit staat in de Europese Verordening 2017/2196 (artikelen 11, 12, 23 en 24) en artikel 9.22 van de Netcode Elektriciteit. Het plan is afgestemd zijn met de andere netbeheerders. Ook de landelijke netbeheerder TenneT heeft een beschermings- en herstelplan opgesteld. Het beschermen en herstellen van het Nederlandse transmissiesysteem en/of de systeembalans is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van:

  • de transmissiesysteembeheerder (TenneT);
  • de distributiesysteembeheerders (Stedin en de overige regionale netbeheerders);
  • netgebruikers met een elektriciteitsproductie-eenheid > 5 MW;
  • aanbieders van systeembeschermings-, herstel- en balanceringsdiensten.

Belangrijke rol voor
significante netgebruikers

Netgebruikers met een elektriciteitsproductie-eenheid > 5 MW zijn zogenoemde significante netgebruikers. Zij spelen een belangrijke rol in de processen en procedures voor het beschermen en herstellen van het transmissiesysteem. Als regionale netbeheerder zijn we verplicht om hen te informeren over de maatregelen die op hun installaties van toepassing zijn. Dit moet op grond van de Europese Verordening 2017/2196 (artikel 12, tweede lid, onderdelen b en d). Bovendien moet voor hen, en overige geïnteresseerden, een openbare versie van de plannen ter inzage liggen bij de netbeheerders.

Openbare versie
systeembeschermings- en herstelplan

Er zijn twee versies van het systeembeschermings- en herstelplan voor elektriciteit; een interne en een openbare versie. De interne versie van plan bevat alle geclassificeerde ‘vertrouwelijke’ en ‘strikt vertrouwelijke’ informatie. Deze versie van het plan wordt alleen gedeeld met de Autoriteit Consument en Markt (ACM), TenneT en de distributie-gekoppelde regionale netbeheerders. 

De openbare versie van het systeembeschermings- en herstelplan geeft globaal inzicht in de processen en procedures tijdens het beschermen en herstellen van het transmissiesysteem; alle zogeheten ‘vertrouwelijke’ en ‘strikt vertrouwelijke’ informatie is hierin achterwege gelaten. Deze versie is openbaar en inzichtelijk voor alle significante netgebruikers en overige geïnteresseerden. Via deze pagina kunt u de openbare versie van het systeembeschermings- en herstelplan van Stedin en TenneT inzien. 

Aangepaste plannen

Zowel het systeembeschermings- en herstelplan van TenneT als Stedin zijn aangepast naar aanleiding van de aanpassingen in de Europese Netcode en de Netcode elektriciteit. Ook zijn de plannen op diverse punten verduidelijkt ten opzichte van de vorige versies.