Heb ik last van straling als ik in de buurt kom van een slimme meter?

Elektromagnetische straling komt bij alle elektrische apparaten voor. Daarvoor zijn strikte (internationale) richtlijnen opgesteld. De slimme meters van Stedin voldoen aan deze richtlijnen en blijven zelfs ver onder de geldende normen. 

Als u meer informatie wilt over elektromagnetische velden kunt u kijken bij het onafhankelijke EMV Kennisplatform

Gerelateerde vragen

01 Hoe veilig is een slimme meter?
Het slimme-metersysteem is uitgebreid getest en beveiligd tegen inbraakpogingen (hacken). De me-terstanden die voor de netbeheerder zichtbaa...
Lees meer
02 Hoe lang worden de meetgegevens bewaard?
De meterstanden die wij twaalf keer per jaar ophalen, bewaren we maximaal tien dagen.
Lees meer
03 Zijn mijn gegevens in te zien door derden? En mogen de gegevens zomaar worden doorgegeven aan andere bedrijven?
Nee. De Algemene verordening gegevensbescherming staat dit niet toe en deze is van toepassing op het gebruik van uw gegevens door de netbeheerder en...
Lees meer
04 Hoe zit het met mijn privacy?
Voor het gebruik van data gelden strenge normen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Privacy Gedragscode en de Privacy & Security Eisen van Netbeheer Nederland.
Lees meer
05 Kan Stedin via de slimme meter zien welke apparaten ik bezit en welke op bepaalde momenten stroom verbruiken?
Nee. Wij meten alleen de uitwisseling van energie tussen de aansluiting en het net. Aan de meter-standen kunnen wij niet zien welke apparate...
Lees meer