Veelgestelde
vragen

Wat zijn de verschillen tussen kleinverbruik- en A1-aansluitingen?

Kleinverbruikaansluiting

Artikel 1 (grootverbruik) aansluiting

Wettelijk leveranciersmodel

 • Transportfactuur van netbeheerder via leverancier
 • Transportfactuur per aansluiting
 • Leverancier eventueel verzamelfactuur

Netbeheerdersmodel

 • Transportfactuur rechtstreeks van netbeheerder
 • Bilaterale afspraken over notaverlegging

Slimme Meter

 • Wettelijke uitrol slimme meter door netbeheerder (incl. schakelfunctie)
 • Gereguleerd metertarief

‘Eigen’ Meter

 • Geen onderdeel van de uitrol van de slimme meter door de netbeheerder.
 • Niet-gereguleerd Metertarief

Geen Meetbedrijf

 • Netbeheerder verantwoordelijk/eigenaar van meetinrichting
 • Energieleverancier verantwoordelijk voor meetdata en datacollectie

Wettelijk Meetbedrijf

 • Meetbedrijf verantwoordelijk voor beheer van de meetinrichting, meetdata en datacollectie
 • Contract met meetbedrijf voor kosten beheer van de meetinrichting en datacollectie

Vangnetregeling

 • Bij faillissement energieleverancier wordt het contract overgenomen door een nieuwe leverancier. Dit is bij wet zo geregeld 

Geen vangnetregeling

 • Bij faillissement van een marktpartij is eigenaar verantwoordelijk voor contracteren nieuwe marktpartij

Gerelateerde vragen