Elektriciteit omzetten
in waterstof

Elektriciteit omzetten in waterstof. We zijn de eerste partij in Nederland die deze techniek in een proeftuin toepast. Tussen 2018 en 2023 demonstreren we de inzet van waterstof voor de verwarming van bestaande gebouwde omgeving. In Rozenburg zijn hiervoor in een bestaand appartementencomplex twee waterstofketels geïnstalleerd en gedemonstreerd.

Waarom
waterstof?

Waterstof kan een alternatief zijn voor locaties waar andere duurzame alternatieven zoals all-electric en warmtenetten geen goede optie zijn. Denk bijvoorbeeld aan historische binnensteden waar niet genoeg ruimte is of waar de bebouwing zich niet leent voor warmtepompen en/of warmtenetten.

Ondanks dat we als netbeheerders niet verwachten dat waterstof voor 2030 een belangrijke rol speelt in de bebouwde omgeving, is het testen van de werking ervan van groot belang. Alleen door te experimenteren, bereiden we ons goed voor op het gebruik van waterstof in het bestaande aardgasnetwerk. Het hergebruik van het gasnet betekent bovendien dat netbeheerders kostenefficiënt werken aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid: het faciliteren van de energietransitie.

Onderzoek naar hergebruik
gasleidingen voor waterstof

Vanaf begin 2022 loopt er onderzoek naar de waterstofkwaliteit in oude gasleidingen. De geurstof die aan aardgas wordt toegevoegd, blijft kleven aan de binnenkant van de leidingen. Als de bestaande gasleidingen worden hergebruikt voor waterstof, komen restanten van die geurstof mee. Mogelijk is dat een probleem, omdat de geur van aardgas zwavel bevat en dit in een kleine hoeveelheid al funest kan zijn voor een waterstofbrandstofcel. Tijdens het onderzoek spoelen we de verschillende gebruikte leidingen met waterstof en meten we hoelang het duurt voordat de zwavel eruit is. Daarmee onderzoeken we aan welke waterstofkwaliteit we in de toekomst kunnen voldoen. Wil je meer weten over dit onderzoek? Bekijk dan de video hiernaast.

0:02 / 1:00

Een bijzondere techniek
Power2Gas

Power2Gas is een bijzondere techniek; we zetten elektriciteit om in duurzaam gas. Door hiervoor overtollige duurzame elektriciteit te gebruiken, kunnen we met deze techniek pieken in het elektriciteitsnet voorkomen. Die komen steeds vaker voor nu we met z’n allen meer elektriciteit opwekken via wind en zon.

Tijdens fase 1 (2013-2018) van de proeftuin lag de nadruk op omzetting van waterstof naar synthetisch aardgas. In deze 2e fase (2018-2023) wordt de inzet van 100% waterstof voor verwarming van de bestaande gebouwde omgeving gedemonstreerd. Het lokaal geproduceerde groene waterstof gaat via een gasleiding naar het ketelhuis van het appartementencomplex. Deze leiding bestaat uit dezelfde materialen als in het reguliere aardgasnet. In het ketelhuis wordt de waterstof verbruikt door de eerste waterstofketels in Nederland.

Factsheet Power2Gas

Power2Gas
in de praktijk

2010: start proef op Ameland

Tussen 2007 en 2011 hebben we een proef gedaan op Ameland. Hierbij zetten we duurzame elektriciteit om in waterstof. We voegden dit groene waterstof toe aan het fossiele aardgas. Maar dit kan alleen tot een maximum percentage. Daarom hebben we besloten een pilot op te zetten om uit elektriciteit synthetisch aardgas te maken.

2013: start proef in Rozenburg

Eind 2014 zijn we een proef gestart in Rozenburg. De Power2Gas-installatie staat aan de rand van een woonwijk en is gekoppeld aan een flatgebouw. Deze huishoudens krijgen gas van dezelfde kwaliteit als het reguliere gas.

2018: uitbreiding van de proef in Rozenburg

Tot 2023 breiden we de proef verder uit door elektriciteit om te zetten in puur waterstof. Dit waterstof gebruiken we voor de verwarming van het appartementencomplex in Rozenburg. In het complex zijn hiervoor inmiddels twee waterstofketels geïnstalleerd en gedemonstreerd.

Rendabel maken

Op dit moment is het synthetische aardgas nog vele malen duurder dan het normale aardgas. Om synthetisch aardgas rendabel te maken, is schaalvergroting noodzakelijk. Deze ontwikkeling willen we overlaten aan de markt.

Waterstof als alternatief

Stedin heeft de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de energietransitie te faciliteren tegen de laagst maatschappelijke kosten. Dit betekent ook dat we op bepaalde locaties het bestaande gasnet willen inzetten voor de distributie van duurzame gassen, zoals waterstof. Uiteraard willen we dit op een veilige en betrouwbare manier uitvoeren. Daarom doen we hiervoor proeven in Rozenburg en in de Green Village.

Partners

Ressort wonenGemeente RotterdamDNV


BekaertRemeha