Power2Gas

Elektriciteit omzetten in aardgas

Power2Gas is een bijzondere techniek; we zetten elektriciteit om in aardgas. Hiermee kunnen we toekomstige pieken in elektriciteit wegwerken. Dit is erg belangrijk, nu we met z’n allen meer elektriciteit opwekken via wind en zon. We zijn de eerste partij in Nederland die deze techniek succesvol toepast.

Power2Gas

Onze uitdaging

Er is steeds meer aanbod van elektriciteit op onze netten. De kans is reëel dat we in de toekomst een overschot aan elektriciteit hebben: er is dan simpelweg te veel. Het is momenteel nog erg kostbaar om elektriciteit op grote schaal op te slaan. Tegelijkertijd raakt de Nederlandse gasvoorraad langzaam op. Power2Gas biedt een oplossing: door elektriciteit om te zetten in aardgas kunnen we aardgas én elektriciteit effectief blijven gebruiken.

1

Proef op Ameland

Tussen 2007 en 2011 hebben we een proef gedaan op Ameland. Hierbij zetten we duurzame elektriciteit om in waterstof. Wij voegden dit groene waterstof toe aan het fossiele aardgas. Maar dit kan alleen tot een maximum percentage. Daarom hebben we besloten een pilot op te zetten om uit elektriciteit synthetisch aardgas te maken.

2

Proef in Rozenburg

Eind 2014 zijn we een proef gestart in Rozenburg. De Power2Gas-installatie staat aan de rand van een woonwijk en is gekoppeld aan een flatgebouw. Deze huishoudens krijgen gas van dezelfde kwaliteit als het reguliere gas.

3

Uitbreiden van de proef na succesvolle resultaten.

De voorlopig resultaten zijn veelbelovend. Het gas is constant van goede kwaliteit. We laten hiermee zien dat deze techniek op kleine schaal mogelijk is. Tot 2019 willen we de proef verder uitbreiden. De installatie is modulair opgebouwd, zodat we eenvoudig nieuwe toepassingen kunnen invoegen. In de volgende fasen gaan we onder meer CO2 uit rookgassen terugwinnen.

4

Rendabel maken

Op dit moment is het synthetische aardgas nog vele malen duurder dan het normale aardgas. Om synthetisch aardgas rendabel te maken, is schaalvergroting noodzakelijk. Deze ontwikkeling willen we overlaten aan de markt.

Partners

logo Ressport Wonen logo Gemeente Rotterdam logo DNVL logo Rijksdienst