U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Power2Gas is een bijzondere techniek; we zetten elektriciteit om in duurzaam gas. Door hiervoor overtollige duurzame elektriciteit te gebruiken, kunnen we met deze techniek pieken in het elektriciteitsnet voorkomen. Dit is erg belangrijk, nu we met z’n allen meer elektriciteit opwekken via wind en zon. 


Aanvankelijk zetten we elektriciteit om in synthetisch aardgas dat 'normaal' aardgas volledig kan vervangen. Na een succesvolle proef met dit gas komt er nu een vervolg: elektriciteit omzetten in waterstof. We zijn de eerste partij in Nederland die deze techniek in een proeftuin toepast. Tussen 2018 en 2023 demonstreren we de inzet van waterstof voor de verwarming van bestaande gebouwde omgeving. In Rozenburg zijn hiervoor in een bestaand appartementencomplex twee waterstofketels geïnstalleerd en gedemonstreerd.


Factsheet Power2Gas


Dronebeeld van de apparatuur waarin waterstof wordt gemaakt


Power2Gas-installatie in Rozenburg met de waterstofinstallatie (blauwe containers) en het appartementencomplex (links midden) dat met waterstof wordt verwarmd.

Onze uitdaging


Er is steeds meer aanbod van elektriciteit op onze netten. De kans is reëel dat we in de toekomst een overschot aan elektriciteit hebben: er is dan simpelweg te veel. Het is momenteel nog erg kostbaar om elektriciteit op grote schaal op te slaan. Anderzijds willen we in Nederland in 2050 CO₂-neutraal zijn en stoppen met aardgas. De tweede fase van onze Power2Gas-proeftuin biedt een oplossing: door elektriciteit om te zetten in 100% waterstof kunnen we het gasnet en opgewekte elektriciteit effectief blijven gebruiken.


Power2Gas in de praktijk gebracht

2010: start proef op Ameland

Tussen 2007 en 2011 hebben we een proef gedaan op Ameland. Hierbij zetten we duurzame elektriciteit om in waterstof. Wij voegden dit groene waterstof toe aan het fossiele aardgas. Maar dit kan alleen tot een maximum percentage. Daarom hebben we besloten een pilot op te zetten om uit elektriciteit synthetisch aardgas te maken.

2013: start proef in Rozenburg

Eind 2014 zijn we een proef gestart in Rozenburg. De Power2Gas-installatie staat aan de rand van een woonwijk en is gekoppeld aan een flatgebouw. Deze huishoudens krijgen gas van dezelfde kwaliteit als het reguliere gas.

2018: uitbreiding van de proef in Rozenburg

Tot 2023 breiden we de proef verder uit door elektriciteit om te zetten in puur waterstof. Dit waterstof gaan we vervolgens gebruiken voor de verwarming van het appartementencomplex in Rozenburg. In het complex worden hiervoor twee waterstofketels geïnstalleerd en gedemonstreerd.

Rendabel maken

Op dit moment is het synthetische aardgas nog vele malen duurder dan het normale aardgas. Om synthetisch aardgas rendabel te maken, is schaalvergroting noodzakelijk. Deze ontwikkeling willen we overlaten aan de markt.

Waterstof als alternatief

Stedin heeft de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de energietransitie te faciliteren tegen de laagst maatschappelijke kosten. Dit betekent ook dat we op bepaalde locaties het bestaande gasnet willen inzetten voor de distributie van duurzame gassen, zoals waterstof. Uiteraard willen we dit op een veilige en betrouwbare manier uitvoeren. Daarom doen we hiervoor proeven in Rozenburg en in de Green Village.

Partners

Ressort wonenGemeente RotterdamDNV


BekaertRemeha