Wat werkt wel en niet in het aardgasvrij maken van bestaande woningen? Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is bedoeld om ervaring op te doen in hoe woningen en andere gebouwen van het aardgas af kunnen. Hier worden bewoners actief bij betrokken. De komende jaren wil het kabinet samen met gemeenten ongeveer 100 bestaande wijken aardgasvrij maken. Zij krijgen hiervoor een bijdrage van de Rijksoverheid.

In de eerste ronde van PAW in 2018 zijn zes proeftuinen aangewezen in het Stedin-gebied. Dit zijn Overvecht in Utrecht, Bouwlust/Vrederust in Den Haag, Palenstein in Zoetermeer, Sliedrecht-Oost in Sliedrecht, Garyp in Tytsjerksteradiel en Pendrecht in Rotterdam. In de tweede ronde eind vorig jaar kwamen daar drie gemeenten bij (Goeree-Overflakkee, Rotterdam en Pijnacker-Nootdorp). Elke wijk kent een eigen dynamiek en fase van planvorming, maar leren door te doen is de rode draad. Zo onderzoeken we in de proeftuin Stad aan ‘t Haringvliet (Goeree-Overflakkee) hoe we waterstof kunnen inzetten als andere duurzame alternatieven voor aardgas, zoals elektrificatie en warmtenetten, geen goede optie zijn. In de andere proeftuinen leren we meer over de impact van warmtenetten op de bestaande infrastructuur.
Meer weten over het programma? Bezoek de website: 

Website Programma Aardgasvrije Wijken