U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Proeftuin voor
duurzame innovaties

The Green Village is de proeftuin voor duurzame innovaties op de campus van TU Delft. Hier testen we samen met netwerkbedrijven Alliander en Enexis Groep de papieren conclusies over waterstof op een 'normaal' gasnet. Zo doen we kennis en ervaring op met het beheer en onderhoud van een waterstofnet in een gebied waar mensen wonen en werken.

Waarom
waterstof?

Waterstof kan een alternatief zijn voor locaties waar andere duurzame alternatieven zoals all-electric en warmtenetten geen goede optie zijn. Denk bijvoorbeeld aan historische binnensteden waar niet genoeg ruimte is of waar de bebouwing zich niet leent voor warmtepompen en/of warmtenetten. Ondanks dat de netbeheerders niet verwachten dat waterstof voor 2030 een belangrijke rol speelt in de bebouwde omgeving, is het testen van de werking ervan van groot belang. Alleen door te experimenteren, bereiden we ons goed voor op het gebruik van waterstof in het bestaande aardgasnetwerk. Het hergebruik van het gasnet betekent bovendien dat netbeheerders kostenefficiënt werken aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid: het faciliteren van de energietransitie.

Waterstofstraat
als testomgeving

The Green Village is de proeftuin voor duurzame innovaties op de campus van TU Delft. Hier bouwen, onderzoeken, testen en demonstreren onderzoekers en ondernemers in nauwe samenwerking met overheden en publiek hun experimentele duurzame innovaties. Het is een regelluw ‘openlucht-lab’, waar echt gewoond en gewerkt wordt. Alliander, Enexis Groep en Stedin hebben hier een testomgeving gecreëerd, de WaterstofStraat, waar we praktisch onderzoek doen naar waterstofgas als duurzaam alternatief voor aardgas. Voor monteurs en uitvoerders wordt de WaterstofStraat bovendien een praktijkgerichte opleidingsplek.