Tijdelijke transportschaarste voor teruglevering van elektriciteit in Waddinxveen
 

Rotterdam, 6 juni 2023

Regionale netbeheerder Stedin kondigt op 6 juni bij toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) congestie aan voor het terugleveren van energie in Waddinxveen. Dit betekent dat nieuwe aanvragen – voor het terugleveren van elektriciteit, opgewekt door bijvoorbeeld grote zonnedaken en warmte-krachtkoppelingen (WKK’s) – in dit gebied op de wachtlijst komen. Deze situatie geldt totdat het lokale elektriciteitsnet is uitgebreid, eind 2025. Tegelijk met de aankondiging start de netbeheerder een onderzoek naar congestiemanagement om te kijken of er voor die tijd meer ruimte op het net kan worden gecreëerd in de vorm van flexibel elektriciteitsvermogen.

Wachtlijst voor grootverbruik

In een gebied is sprake van congestie als (nieuwe) klanten meer netcapaciteit vragen dan op dat moment beschikbaar is op het lokale elektriciteitsnet en de netbeheerder niet in hetzelfde tempo het net kan uitbreiden. De krapte op het elektriciteitsnet in Waddinxveen betekent dat Stedin nieuwe klantaanvragen voor transportvermogen, groter dan 3x80 ampère (grootverbruik) met betrekking tot het terugleveren van energie, op een wachtlijst plaatst. Dit transportvermogen is te vergelijken met een bedrijfsdak met zo’n 200 zonnepanelen. Ook grootschalige duurzame opwek is dus tijdelijk niet mogelijk.

De huidige krapte heeft geen gevolgen voor huishoudens met zonnepanelen (kleinverbruik), zij kunnen duurzame energie blijven opwekken en terugleveren aan het net. Verder heeft het geen gevolgen voor de bestaande RES-ambitie van de regio Midden-Holland. Kijk voor meer informatie op: www.stedin.net/waddinxveen.

Congestiemanagementonderzoek

Deze situatie geldt in ieder geval totdat de resultaten van het congestiemanagementonderzoek bekend zijn. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar alternatieve – flexibele –oplossingen om extra transportcapaciteit te creëren, zodat er ruimte ontstaat voor andere klanten. Bijvoorbeeld door grote elektriciteitsproductie-installaties, zoals windparken, zonneparken of WKK’s tijdelijk af te schakelen op piekmomenten.
Het onderzoek duurt zes tot negen maanden. Daarin doet Stedin een technische analyse en de uitvraag van flexibel elektriciteitsvermogen aan de markt.

Oproep: dringend flexibel elektriciteitsvermogen nodig

De afgelopen jaren zijn in hoog tempo grootschalige zonnedaken gerealiseerd in Waddinxveen. Daarnaast worden er het laatste jaar in de gemeente WKK's ingezet, juist op momenten dat ook de zonnedaken energie terugleveren. Dat zorgt voor een enorme piekbelasting op het net. De uiteindelijke oplossing voor de krapte is versterking van het lokale net via een nieuw hoogspanningsstation in Zuidplaspolder, dat naar verwachting eind 2025 gereed is. Stedin bouwt bijbehorende verdeelstations.Het nieuwe hoogspanningsstation biedt circa 30 MVA (megavoltampère) extra vermogen voor de regio. Dat staat ongeveer gelijk aan het piekvermogen wat de gemeentes Waddinxveen en Zuidplas op dit moment samen aan elektriciteit afnemen. Of pakweg drie keer het vermogen van zonnepark Zuidplas in Zevenhuizen.

Tot het zover is, is Stedin dringend op zoek naar klanten en marktpartijen in de omgeving van Waddinxveen, die met flexibele oplossingen en tegen vergoeding helpen het elektriciteitsnet op een veilige manier toegankelijk te houden. Bedrijven kunnen flexibel regelvermogen aanmelden via de website van Stedin. Zo kunnen tuinders met een WKK, die al een transportovereenkomst met Stedin hebben, seizoensgebonden afspraken maken om de piekbelasting in het net te voorkomen. Op die manier benutten we samen slimmer de capaciteit van het elektriciteitsnet.

Afbeelding: kaart van congestiegebied Waddinxveen