Aanmelden
flexibel regelvermogen

Kunt u flexibel regelvermogen aanbieden? Meldt u zich dan bij ons aan. Wij zoeken klanten en marktpartijen die met flexibele oplossingen helpen om het elektriciteitsnet op een veilige manier toegankelijk te houden. Dit is nodig omdat op sommige plaatsen de beschikbare transportcapaciteit niet voldoende meer is voor de vraag (congestie). Door duurzame initiatieven stijgt zowel de afname als de teruglevering van energie. Dit legt een hoge druk op het elektriciteitsnet.

Aanmelden flexibel regelvermogen

Belang van flexibel regelvermogen
en de vergoeding

We werken hard aan uitbreiding van het net maar dit kost tijd. Door het inzetten van flexibel regelvermogen (congestiemanagement) ontlasten we het net tijdens drukke momenten. Zo benutten we het elektriciteitsnet efficiënter en houden we het zoveel mogelijk toegankelijk voor iedereen. Hiermee draagt u bij aan de (lokale) energietransitie. En wordt het voor anderen ook weer mogelijk om transportcapaciteit voor terugleveren of afnemen te krijgen. Daarbij behoudt u uw inkomsten. Wij betalen u namelijk een vergoeding voor de gemiste energieopbrengsten.

Oproep: zet uw flexibel regelvermogen in

Wij roepen partijen in onze congestiegebieden op om flexibiliteit bij ons aan te bieden. Voor het aanmelden van flexibel vermogen voor de provincie Utrecht en het Rotterdams Havengebied kunt u terecht bij Partners in Energie. Hoogspanningsnetbeheerder Tennet neemt daarna contact met u op om de flexmogelijkheden te bespreken en hierover afspraken te maken. 

Het aanbieden van flexibel vermogen is mogelijk met een vermogen van minimaal 1MW*. Bijvoorbeeld door het, op ons verzoek, tijdelijk afschakelen van uw elektriciteitsproductie-installatie. Dit kan een windpark zijn, een zonnepark of een warmtekrachtkoppeling (WKK). Dit vragen we op momenten dat er én veel zonne-energie én veel windenergie wordt opgewekt.

Ook flexibel regelvermogen met behulp van een grote batterij, koelinstallatie, elektrische boiler is welkom. Of door tijdelijk meer of juist minder elektriciteit te gebruiken. Zo ontstaat de gewenste flexibiliteit in het (lokale) energiesysteem en kunnen we pieken voorkomen of verminderen. Hierdoor komt extra transportcapaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar voor andere klanten. De benodigde flexibiliteit verschilt per regio en kan nu of in de toekomst nodig zijn.

Aanmelden flexibel regelvermogen

*Is uw vermogen lager dan 1MW? Dan kunt u uw flexibiliteit aanbieden via een erkende Congestie Service Provider (CSP).

Flexibel regelvermogen
in 6 stappen

  1. Uw bedrijf beschikt over:

    • Een grootverbruiksaansluiting (> 3 x 80 ampère) met een telemetriemeter (via deze meter lezen wij als netbeheerder op afstand uit wat het daadwerkelijke gebruik gedurende een bepaalde periode is geweest) en; 
    • Een elektriciteitsproductie-eenheid, energieopslagfaciliteit of verbruiksinstallatie met een vermogen van minimaal 1 MW die (op afstand) kan worden aangestuurd.
  2. We bespreken samen met u wat de mogelijkheden zijn en wat er nodig is in uw regio. En welk contract daarvoor geschikt is. Er zijn verschillende standaardcontracten.
  3. Afhankelijk van het soort contract (redispatch contract) meldt u zich aan bij Gopacs en bij een Congestie Service Provider (CSP).
  4. Niet alle productie-installaties zijn geschikt om op afstand aangestuurd te worden. Soms zijn hier technische aanpassingen voor nodig. Die zorgen ervoor dat op basis van doorgegeven vermogensgrenzen per tijdstip de transportvraag beperkt kan worden. 
  5. We nemen volgens vaste werkafspraken contact op als er vermogen afgeregeld moet worden.
  6. U ontvangt een vergoeding voor de geleverde dienst volgens de hierover gemaakte afspraken.

Heeft u vragen over de inzet van flexibel regelvermogen?

Neem dan contact met ons op.

gerelateerde onderwerpen

Zonnepark met hoogspanningsmasten op de achtergrond

Beschikbare netcapaciteit

De ruimte op het elektriciteitsnet is niet onbeperkt. Onze kaarten geven inzicht in de actuele netcapaciteit.

Bekijk beschikbare netcapaciteit
Moderne kas verlicht en verwarmd met aardwarmte

Congestie

Als het elektriciteitsnet vol zit, hebben we congestie. Nieuwe aanvragen komen dan op een wachtlijst voor transportvermogen. 

Lees meer over congestie