Aanmelden
flexibel regelvermogen

Kunt u flexibel regelvermogen aanbieden? Meldt u zich dan bij ons aan. Wij zoeken klanten en marktpartijen die met flexibele oplossingen helpen om het elektriciteitsnet op een veilige manier toegankelijk te houden. Dit is nodig omdat op sommige plaatsen de beschikbare transportcapaciteit niet voldoende meer is voor de vraag (congestie). Door duurzame initiatieven stijgt zowel de afname als de teruglevering van energie. Dit legt een hoge druk op het elektriciteitsnet.

Aanmelden flexibel regelvermogen

Belang van flexibel regelvermogen
en de vergoeding

We werken hard aan uitbreiding van het net maar dit kost tijd. Door het inzetten van flexibel regelvermogen (congestiemanagement) ontlasten we het net tijdens drukke momenten. Zo benutten we het elektriciteitsnet efficiënter en houden we het zoveel mogelijk toegankelijk voor iedereen. Hiermee draagt u bij aan de (lokale) energietransitie. En wordt het voor anderen ook weer mogelijk om transportcapaciteit voor terugleveren of afnemen te krijgen. Daarbij behoudt u uw inkomsten. Wij betalen u namelijk een vergoeding voor de gemiste energieopbrengsten.

Oproep: zet uw flexibel regelvermogen in

Wij roepen partijen in onze congestiegebieden op om flexibiliteit bij ons aan te bieden. Voor het aanmelden van flexibel vermogen voor de provincie Utrecht en het Rotterdams Havengebied kunt u terecht bij Partners in Energie. Hoogspanningsnetbeheerder Tennet neemt daarna contact met u op om de flexmogelijkheden te bespreken en hierover afspraken te maken. 

Het aanbieden van flexibel vermogen is mogelijk met een vermogen van minimaal 1MW*. Bijvoorbeeld door het, op ons verzoek, tijdelijk afschakelen van uw elektriciteitsproductie-installatie. Dit kan een windpark zijn, een zonnepark of een warmtekrachtkoppeling (WKK). Dit vragen we op momenten dat er én veel zonne-energie én veel windenergie wordt opgewekt.

Ook flexibel regelvermogen met behulp van een grote batterij, koelinstallatie, elektrische boiler is welkom. Of door tijdelijk meer of juist minder elektriciteit te gebruiken. Zo ontstaat de gewenste flexibiliteit in het (lokale) energiesysteem en kunnen we pieken voorkomen of verminderen. Hierdoor komt extra transportcapaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar voor andere klanten. De benodigde flexibiliteit verschilt per regio en kan nu of in de toekomst nodig zijn.

Aanmelden flexibel regelvermogen

*Is uw vermogen lager dan 1MW? Dan kunt u uw flexibiliteit aanbieden via een erkende Congestie Service Provider (CSP).

Flexibel regelvermogen
in 6 stappen

 1. Uw bedrijf beschikt over:

  • Een grootverbruiksaansluiting (> 3 x 80 ampère) met een telemetriemeter (via deze meter lezen wij als netbeheerder op afstand uit wat het daadwerkelijke gebruik gedurende een bepaalde periode is geweest) en; 
  • Een elektriciteitsproductie-eenheid, energieopslagfaciliteit of verbruiksinstallatie met een vermogen van minimaal 1 MW die (op afstand) kan worden aangestuurd.
 2. We bespreken samen met u wat de mogelijkheden zijn en wat er nodig is in uw regio. En welk contract daarvoor geschikt is. Er zijn verschillende standaardcontracten.
 3. Afhankelijk van het soort contract (redispatch contract) meldt u zich aan bij Gopacs en bij een Congestie Service Provider (CSP).
 4. Niet alle productie-installaties zijn geschikt om op afstand aangestuurd te worden. Soms zijn hier technische aanpassingen voor nodig. Die zorgen ervoor dat op basis van doorgegeven vermogensgrenzen per tijdstip de transportvraag beperkt kan worden. 
 5. We nemen volgens vaste werkafspraken contact op als er vermogen afgeregeld moet worden.
 6. U ontvangt een vergoeding voor de geleverde dienst volgens de hierover gemaakte afspraken.

Veelgestelde vragen

Wat houdt flexibel vermogen in?

Bij flexibel vermogen bent u als klant in staat om uw energieverbruik, of de teruglevering van energie, op verzoek aan te passen. U kunt bijvoorbeeld op specifieke momenten minder of juist meer energie afnemen. Of u bent in staat om de teruglevering aan het elektriciteitsnet bij te sturen door minder energie terug te leveren op specifieke momenten. Voor gemiste energieopbrengsten betalen wij u een vergoeding. 

 
Hoe weet ik of ik als grootverbruiker flexibel vermogen heb?

In de basis kan elk proces waarbij het mogelijk is om te sturen in vraag naar of aanbod van energie, flexibel vermogen opleveren. Denk hierbij aan het beïnvloeden van uw vermogensvraag of het verleggen van pieken binnen het verbruik. Hieronder staan een paar voorbeelden genoemd:

 • U heeft grootschalig elektrisch vervoer in gebruik in uw bedrijf. Het laadproces is een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering (autodealers, vrachtvervoer, last mile solutions, busvervoer etc.). Het is (soms) mogelijk om uw vervoersmiddelen buiten de piektijden te laden.

 • U heeft apparaten in gebruik die koelen en verwarmen en stuurbaar zijn in het energieverbruik (denk bijvoorbeeld aan datacenters, koel/vrieshuizen, e-boilers, tuinders). 

 • U kunt uw bedrijfsprocessen eerder of later opstarten. Bijvoorbeeld een locatie waar een avondploeg werkt die een deel van de dagproductie overneemt of andersom: de dagploeg verschuift de werkzaamheden naar de avond.

 • U wekt zelf energie op met zonnepanelen of een kleinschalige gascentrale.

Ik heb flexibel vermogen, hoe bied ik dit aan?

We gaan graag rechtsreeks in gesprek met u als uw transportvermogen groter is dan 1 MW (megawatt). We maken afspraken met u over de inzet van het flexibel vermogen en de bijbehorende vergoeding. Klanten met een vermogen lager dan 1 MW kunnen hun flexibel vermogen het beste aanbieden via een CSP.

Wat is een CSP?

CSP staat voor Congestion Service Provider (afgekort CSP). Een CSP is een erkende partij en treedt op als tussenpartij tussen u als grootverbruiker en Stedin. 

Wat is de rol van een CSP?

Een CSP biedt congestiemanagementdiensten aan en helpt hiermee congestie op het elektriciteitsnet te voorkomen. Daarnaast kan een CSP u helpen om de mogelijkheden voor uw bedrijf in kaart te brengen en u te ontzorgen in de uitvoering. Zo kan een CSP de aansturing van uw installatie verzorgen als de netbeheerder daarom vraagt. In sommige gevallen is het contracteren van een CSP verplicht – Stedin informeert u hierover. U bent u zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een contract met een CSP. 

Hoe kan ik in contact komen met een erkende CSP?

Een overzicht van de geregistreerde CSP’s vindt u op de website van landelijke netbeheerder TenneT

Hoe ziet de samenwerking eruit tussen Stedin en een CSP?

De CSP treedt op als vertegenwoordiger van u als grootverbruiker. Dat betekent dat uw CSP in principe de uitvoering/aansturing van het contract voor zijn rekening neemt en Stedin de operationele zaken afstemt met de CSP.

Wie betaalt de kosten voor de inzet van een CSP?

De kosten voor de inzet van een CSP zijn voor u als klant. Een CSP biedt vervolgens tegen een bepaald tarief uw flexibel vermogen aan bij de netbeheerder. U bepaalt, eventueel in overleg met de CSP, tegen welke vergoeding u dat doet.

Kan ik zelf Congestion Service Provider (CSP) worden?

Ja, dat is mogelijk. Heeft u als grootverbruiker flexibel vermogen? Denk bijvoorbeeld aan het af- of bijschakelen van vermogen binnen uw zon- of windpark. Of het aan- of bijschakelen van bepaalde machines in uw bedrijfsproces. Is het mogelijk om tijdelijk uw afname en/of teruglevering van elektriciteit aan te passen? Of bent u flexibel in het gebruik van elektriciteit in uw productieproces? Dan kan het interessant zijn om Congestion Service Provider te worden of om uw bedrijf aan te sluiten bij een CSP. Voor de aanvraag tot CSP-erkenning kunt u terecht bij TenneT.

 

Welke rol heeft energieopslag bij bedrijven om congestie op te lossen? Is hier ook een verdienmodel voor?

Vanwege een beperkte energie-inhoud ten opzichte van de omvang van de congestie, kunnen batterijen maar een kleine rol spelen bij het oplossen van congestie. Stedin kan niet op voorhand aangeven welke vergoedingen er gegeven worden door een batterij in te zetten voor congestiemanagement. Wel kunnen batterijen voor individuele bedrijven een goede oplossing zijn om het energieverbruik toch toe te laten nemen binnen het huidige gecontracteerde transportvermogen.

Heeft u nog vragen over de inzet van flexibel regelvermogen?

Neem dan contact met ons op.

gerelateerde onderwerpen

Zonnepark met hoogspanningsmasten op de achtergrond

Beschikbare netcapaciteit

De ruimte op het elektriciteitsnet is niet onbeperkt. Onze kaarten geven inzicht in de actuele netcapaciteit.

Bekijk beschikbare netcapaciteit
Moderne kas verlicht en verwarmd met aardwarmte

Congestie

Als het elektriciteitsnet vol zit, hebben we congestie. Nieuwe aanvragen komen dan op een wachtlijst voor transportvermogen. 

Lees meer over congestie