Gelijke kansen door een gelijke beloning
bij Stedin Geen loonkloof

Rotterdam, 14 november 2023

Bij Stedin vinden we het belangrijk om iedereen gelijke kansen te bieden. We willen een werkgever zijn waar iedereen zich welkom én gelijk behandeld voelt. Daar hoort ook bij dat mensen die gelijk werk doen, gelijk betaald worden. Dat klinkt misschien heel logisch, maar toch blijkt bij veel bedrijven een verschil of kloof te zijn in salaris tussen mannen en vrouwen. Dat past niet in een inclusieve samenleving. We zijn hier mee aan de slag gegaan en uit onze Gender Pay Gap analyse blijkt dat nu iedereen bij Stedin een gelijke beloning bij gelijk werk krijgt. In dit artikel nemen we je graag mee in de analyse en resultaten van dit onderzoek en wat we bij Stedin nog meer doen vanuit diversiteit en inclusie.

Gender Pay Gap onderzoek 

In een inclusieve arbeidsmarkt heeft iedereen gelijke kansen en wordt niemand uitgesloten. Helaas is dit niet vanzelfsprekend. Daarom zet Stedin zich in voor gelijke kansen en duurzame inzetbaarheid voor iedereen. Om dit te bereiken, stellen we ambitieuze maar realistische doelen. Gendergelijkheid is één van de onderwerpen binnen ons diversiteit- en inclusiebeleid. Daarom analyseren we jaarlijks of er een verschil is in beloning tussen genders; een zogenoemde Gender Pay Gap analyse. 

Voor de Gender Pay Gap analyse is het fulltime bruto maandsalaris per 17 oktober 2023 gebruikt van 4.718 medewerkers. Er is gekozen voor het fulltime bruto maandsalaris aangevuld met eventuele persoonlijke- en garantietoelagen. Ook is er gecorrigeerd voor leeftijd, salariscategorie, fulltime/parttime en binnen/buitendienst. Uit deze analyse blijkt dat er geen sprake is van een loonkloof tussen mannen en vrouwen binnen Stedin.

In dit document lees je meer over de analyse en resultaten van ons Gender Pay Gap onderzoek. 

Download het Gender Pay Gap onderzoek

Hoe blijven we gelijke beloning waarborgen?

Gelijke beloning begint al tijdens de sollicitatie. Zo wordt in onze vacatures het maximale bedrag van de salarisschaal benoemd. Sollicitanten ontvangen een aanbod op basis van de salarissen van collega’s in het team met een vergelijkbare functie. Een salaris gebaseerd op kennis, ervaring en competenties in plaats van een salaris gebaseerd op wat er bij de vorige werkgever wordt verdiend. En als je eenmaal bij Stedin in dienst bent, krijg je salarisverhogingen bij promotie en prestaties volgens een vaste structuur.

Wat doen we bij Stedin nog meer op het gebied van diversiteit en inclusie?

Wanneer je jezelf kan zijn, werkt het net wat beter. Bij Stedin is iedereen welkom en daarom staan diversiteit en inclusie bij ons hoog in het vaandel. Zo krijgen onze recruiters bijvoorbeeld ook training in werven en selecteren zonder vooroordelen en werken we met cultuur-arme (wat betekent zoveel mogelijk zonder bias van culturele aspecten) LTP assessments. Als medewerker kun je je aansluiten bij een van onze vele interne netwerken zoals Stedin Pride, F-EMPOWER, Jong Stedin Groep en Stedinclusief waar aandacht is voor diverse onderwerpen en regelmatig evenementen worden georganiseerd. Zo organiseren deze netwerken samen onze jaarlijkse Diversiteitsweek in oktober in het kader van Diversity Day. Een week vol activiteiten en evenementen zoals het autisme belevingscircuit en een workshop gebarentaal. Fijn en inclusief als je een warm drankje wil bestellen bij onze slechthorende 'gebarista'.   

Meer weten? Hier lees je meer over diversiteit en inclusie bij Stedin