Transportindicatie
voor SCE

Met de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) kunnen energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE) samen duurzame energie opwekken. Dat kan via gedeelde zonnepanelen, windmolens of met waterkracht. De subsidie zorgt dat omwonenden makkelijker mee kunnen doen in een project.

Voor het aanvragen van SCE heeft u een transportindicatie nodig omdat er elektriciteit terug geleverd gaat worden aan het net. Dit document vraagt u bij ons aan.

Transportindicatie aanvragen

Wilt u de SCE regeling bij RVO aanvragen? Dan heeft u een transportindicatie van ons als netbeheerder nodig. De transportindicatie geeft een schatting of er voldoende netcapaciteit beschikbaar is op de locatie waar u de opwekinstallatie wilt plaatsen. De transportindicatie is alleen nodig voor opwekinstallaties die via een grootverbruikaansluiting (> 3 x80A) terugleveren aan het net. Voor kleinverbruikaansluitingen is dit niet nodig.

In onderstaande situaties kunt u de transportindicatie niet aanvragen via het online aanvraagformulier. Neem contact met ons op via kdo@stedin.net als:

  • U in een congestiegebied alle opwek wil benutten voor eigen gebruik en niets gaat terugleveren aan het net.
  • U bent aangesloten op een privaat net (een zogenaamde 'GDS' oftewel een gesloten distributiesysteem).
  • U geen postcode heeft van de locatie maar alleen coördinaten.

Aanvraag transportindicatie indienen

 

Voor wie is de SCE bedoeld?

Coöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE) kunnen de regeling gebruiken voor de betaling van een installatie voor duurzame energie. De leden (particulieren of bedrijven) van de coöperatie of de VvE moeten hiervoor wel dichtbij de installatie wonen of gevestigd zijn; binnen de zogenaamde aangevraagde postcoderoos. Dit is het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt, plus de direct daaraan grenzende postcodegebieden (gebieden waarin alle postcodes dezelfde vier cijfers hebben). De postcodekaart van Nederland bepaalt de postcoderoos.

Voor een coöperatie geldt dat zij alleen subsidie kunnen krijgen als een van haar doelstellingen de productie van duurzame energie is. De coöperatie of VvE is zowel de aanvrager als de ontvanger van de subsidie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Een transportindicatie is geen reservering

Een transportindicatie geeft geen garantie voor de gevraagde terugleverhoeveelheid. Wij reserveren geen netcapaciteit voor u. Er zit tijd tussen uw aanvraag van de transportindicatie, de toekenning van de subsidie door RVO en de opdrachtverstrekking aan de netbeheerder. Hierdoor kan het gebeuren dat er in de tussentijd andere duurzame opwek-initiatieven zijn bijgekomen en er alsnog geen ruimte voor uw plannen is. Op onze transportcapaciteitskaarten kunt u zien waar we beperkte/geen netcapaciteit hebben en vindt u ook informatie per gebied. In een oranje of rood gebied geven wij wel een transportindicatie af, in rood gearceerd gebied geven wij géén transportindicatie af.