U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Subsidieregelingen kunnen de productie van duurzame energie stimuleren. Dit is beter voor het milieu, maakt ons land minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. De SDE++ regeling is er voor grootverbruikaansluitingen. Coöperaties en VvE’s kunnen profiteren van de SCE-regeling (vervanger van postcoderoosregeling) bij lokale, gezamenlijke opwek.

Wat doet
Stedin voor u?

 • Nettoets uitvoeren bij aanvraag grote productie installaties
 • EAN-code voor aansluitingen > 1MW verstrekken voor aanmelding bij CertiQ
 • Aard, omvang en eigendom vaststellen, nodig voor subsidie
 • Gemeten productie doorgeven aan CertiQ

SDE ++

De SDE++ subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) is bedoeld om bedrijven, instellingen en non-profit organisaties te stimuleren om haar eigen duurzame energie op te wekken. Het aanvragen van een transportindicatie voor SDE++ subsidie is nu niet mogelijk.

SCE

De SCE-subsidie (Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking) is bedoeld om leden van VvE’s en coöperaties te laten profiteren van de opwek van duurzame energie. Het aanvragen van een transportindicatie voor SCE-subsidie is nu mogelijk. Meer over SCE

SDE++ aanvragen
in 6 stappen

 1. Informeer ons Kenniscentrum Duurzame Opwek over uw plannen voor het plaatsen van een energie-opwekkende installatie. Neem contact op via ons contactformulier.

   

  Let op: de SDE++ subsidie is alleen voor een grootverbruikaansluiting (vanaf 3 x 80 A).

   

  Check voordat u uw aanvraag indient of er netcapaciteit beschikbaar is.

 2. De mogelijkheden voor een SDE++ subsidie en informatie over het aanvraagproces vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 3. Kies hoe u duurzame energie gaat opwekken. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen op uw eigen dank of met anderen op een locatie in uw buurt. Volg eerst de stappen om dit te bereiken voordat u verder gaat met uw aanvraag voor de SDE++ subsidie:

  Ik ga zelf energie opwekken
  Ik ga samen met anderen energie opwekken

 4. Is de opwekinstallatie plus de bemetering geplaatst? Meld deze dan aan bij CertiQ. De productie installatie EAN code die u van ons ontvangt, kunt u gebruiken bij uw aanmelding. CertiQ certificeert energie die is opgewekt uit de duurzame bronnen zon, water, wind en biomassa. De Garanties van Oorsprong die CertiQ verstrekt, zijn in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt.

 5. Na de aanmelding bij CertiQ nemen wij contact met u op om de aard, omvang en het eigendom van de installatie vast te stellen. Hiervoor hebben wij de volgende documenten nodig:

  • De subsidietoezegging van RVO.
  • Een document waaruit het opgestelde vermogen blijkt. Bij een installatie voor zonnepanelen gaat dit om de hoeveelheid zonnepanelen en het vermogen per paneel. U kunt hiervoor bijvoorbeeld de offerte sturen die u heeft ontvangen.
  • Een document waaruit blijkt dat u de eigenaar bent van de installatie. Denk hierbij aan een factuur en betaalbewijs of een getekende opdrachtbevestiging.

  Let op! Wij kunnen u alleen als producent van duurzame energie goedkeuren als u ons alle gevraagde documenten stuurt en de meetinrichting compleet is.

   

  Als u uw installatie op een later moment wilt uitbreiden, moet u dit aantonen. Stedin stelt dan opnieuw het eigendom en de omvang vast. Hiervoor hebben wij documenten nodig waaruit de uitbreiding blijkt (opgesteld vermogen en eigendom).

 6. Na de goedkeuring geven wij de informatie door aan CertiQ. CertiQ controleert de vaststelling en geeft dit door aan RVO. Hierna start de subsidie. Wij sturen de gemeten productie door naar CertiQ.

SUBSIDIEREGELING SCE

SCE regeling

De overheid biedt de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE regeling) aan om lokale, duurzame opgewekte elektriciteit te stimuleren. Deze regeling vervangt de postcoderoosregeling.

Coöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE) kunnen de regeling gebruiken voor de betaling van een installatie voor duurzame energie. De leden (particulieren of bedrijven) van de coöperatie of de VvE moeten hiervoor wel dichtbij de installatie wonen of gevestigd zijn. Binnen de zogenaamde aangevraagde postcoderoos. De postcodekaart van Nederland bepaalt de postcoderoos.

Voor een coöperatie geldt dat zij alleen subsidie kunnen krijgen als een van haar doelstellingen de productie van duurzame energie is. De coöperatie of VvE is zowel de aanvrager als de ontvanger van de subsidie aan bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Transportindicatie aanvragen

Wilt u de SCE regeling bij RVO aanvragen? Dan heeft u een transportindicatie van uw netbeheerder nodig. De transportindicatie geeft een schatting of er voldoende netcapaciteit beschikbaar is op de locatie waar u de opwekinstallatie wilt plaatsen. De transportindicatie is alleen nodig voor opwekinstallaties die via een grootverbruik aansluiting (> 3 x80A) terugleveren aan het net. Voor kleinverbruik aansluitingen is dit niet nodig.

Let op! Een transportindicatie geeft geen garantie voor de gevraagde terugleverhoeveelheid. Wij reserveren geen netcapaciteit voor u. Er zit tijd tussen uw aanvraag van de transportindicatie, de toekenning van de subsidie door RVO en de opdrachtverstrekking aan de netbeheerder. Hierdoor kan het gebeuren dat er in de tussentijd andere duurzame opwek-initiatieven zijn bijgekomen en er alsnog geen ruimte voor uw plannen is. Op onze transportcapaciteitskaarten kunt u zien waar we beperkte/geen netcapaciteit hebben en vindt u ook informatie per gebied. In een oranje gebied geven wij wel een transportindicatie af, in rood gebied geven wij géén transportindicatie af. 

In onderstaande situaties kunt u de transportindicatie niet aanvragen via het online aanvraagformulier. Neem contact met ons op via kdo@stedin.net als:

 • U in een congestiegebied alle opwek wil benutten voor eigen gebruik en niets gaat terugleveren aan het net.
 • U bent aangesloten op een privaat net (een zogenaamde 'GDS' oftewel een gesloten distributiesysteem).
 • U geen postcode heeft van de locatie maar alleen coördinaten.