Als bedrijf of (non-)profitinstelling kunt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een subsidie aanvragen voor het terugleveren van energie of voor de productie van volledig hernieuwbare waterstof met elektriciteit uit zon of wind. Voor de subsidieaanvraag heeft u een transportindicatie nodig. Hierin staat dat op het moment dat u de aanvraag indient, nog ruimte op het elektriciteitsnet beschikbaar is om uw project aan te sluiten. De transportindicatie vraagt u bij ons aan. 

SDE ++

De SDE++ subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) is voor bedrijven, instellingen en non-profit organisaties met een grootverbruikaansluiting die hun eigen duurzame energie willen opwekken en/of willen werken aan het verminderen van CO2-uitstoot. Het aanvragen van een transportindicatie voor SDE++ subsidie is nu niet mogelijk.

SCE

De SCE-subsidie (Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking) is bedoeld voor energiecoöperaties en verenigingen van eigenaren die duurzame energie willen opwekken op een grootverbruikaansluiting, zoals zonne-energie, windenergie of waterkracht. Het aanvragen van een transportindicatie voor SCE-subsidie is nu mogelijk.

OWE

Wilt u hernieuwbare (duurzame) waterstof produceren met een elektrolyser? En heeft deze elektrolyser een vermogen van 0,5 tot maximaal 50 megawatt? U kunt dan subsidie aanvragen met de subsidieregeling Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse (OWE). Meer informatie vindt u op www.rvo.nl
Het aanvragen van een transportindicatie voor de subsidieregeling OWE is nu niet mogelijk. 

Wat doet
Stedin voor u?

  • Nettoets uitvoeren bij aanvraag grote productie-installaties
  • EAN-code voor aansluitingen > 1MW verstrekken voor aanmelding bij CertiQ
  • Aard, omvang en eigendom vaststellen, nodig voor subsidie
  • Gemeten productie doorgeven aan CertiQ