Regionale energie
strategie opstellen

De energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom werken overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders en maatschappelijke organisaties in 30 regio's samen aan een Regionale Energiestrategie (RES). Vanuit onze rol als netbeheerder adviseren we graag waar in de regio grootschalige opwek mogelijk is.  

Samen werk maken van een regionale energiestrategie

Om van de energietransitie een succes te maken, wordt de Nederlandse uitwerking van het Klimaatakkoord vertaald naar de regio's. Betrokken partijen maken onder meer afspraken over het opwekken van duurzame energie op land, de verdeling van duurzame warmtebronnen en de daarvoor benodigde opslag.

Vanuit Stedin werken we met de regio’s samen om de energie-infrastructuur goed in deze plannen mee te nemen. Er zijn in Nederland 30 RES-regio’s. Wij zijn bij 14 hiervan nauw betrokken. In 9 RES-regio’s beheert Stedin zowel het elektriciteits- als het gasnet. 

Uitleg over de energie-infrastructuur

Het energielandschap is best ingewikkeld. Uw plannen hebben impact hierop. Waar moet u rekening mee houden als het gaat om ruimte en doorlooptijden bijvoorbeeld? Dit vertellen we u in een overzichtelijk document. We delen ruimtelijke ontwerpprincipes, kengetallen en informatie over de bouw en ligging van onze elektriciteits- en gasnetten.

 

Impact op de infrastructuur

Ieder verduurzamingsscenario heeft andere gevolgen op het gebied van realisatietijd, ruimtelijk beslag en maatschappelijke kosten. Wij brengen deze gevolgen in kaart op basis van de plannen van uw RES-regio. We laten ook zien welke passende alternatieve mogelijkheden ons net biedt. Op deze manier kiezen we samen de beste oplossing.Mogelijke locaties grootschalige opwerk

Het realiseren van zonne- of windparken staat hoog op de agenda van de Regionale Energie Strategie├źn. Om deze parken te kunnen aanleggen, zijn vaak aanpassingen aan ons elektriciteitsnet nodig. Met TenneT brachten we in kaart waar er op korte en langere termijn nog voldoende ruimte is op het bestaande elektriciteitsnet voor deze parken. Samen met u onderzoeken we graag wat de mogelijkheden van de verschillende locaties zijn.

Samenwerken in RES-werkgroepen

In regionale stuurgroepen en werkgroepen werken we als deelnemende partijen samen aan:

  • Kennis delen, zoals bijvoorbeeld basisinformatie over energie-infrastructuur, netcapaciteitskaart of het verbeteren van de efficiëntie van het energiesysteem.
  • Inzicht in kansen geven, door aan RES-regio’s kenbaar te maken op welke plekken in het net nog capaciteit is om extra opwek aan te sluiten. En door aan te geven hoe de stappen gezet kunnen worden van planvorming in RES naar realisatie. 
  • De netimpact bepalen. Dit doen we door aan te geven of er extra stations nodig zijn, hoeveel ruimte en tijd daarvoor nodig is om deze te realiseren en wat de kosten ervan zijn. We leggen ook uit hoe plannen haalbaarder en betaalbaarder kunnen worden.
  • Plannen afstemmen, door aan te geven wanneer welke netuitbreidingen gereed zijn.
  • Slimme oplossingen ontwikkelen, door aan te geven welke technische oplossingen tot hogere efficiëntie leiden.

Altijd met als gezamenlijk einddoel: de energietransitie mogelijk maken. Als netbeheerders werken we intensief samen met elkaar. Wat we leren vanuit andere RESsen delen we graag met u.

RES-plannen starten bij Stedin

Het waarmaken van RES-plannen vraagt om aanpassingen aan onze netten. Het aanleggen van een park vol zonnepanelen vraagt bijvoorbeeld om een verzwaring van ons net. En dat kost tijd. Die tijd hebben we nodig om alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen en kabels aan te leggen. Het kost ook ruimte, want we moeten nieuwe distributiestations plaatsen. Wij willen voorkomen dat wij uw RES-plannen vertragen of zelfs blokkeren. Houd u er daarom rekening mee dat:

  • Grote netuitbreidingen een doorlooptijd van meerdere jaren hebben.
  • Het verduurzamen van een wijk kan leiden tot een verdubbeling van het aantal distributiestations die ieder tenminste 35 m² in beslag nemen.

Dus gaat u aan de slag met een RES? Betrek ons dan zo snel mogelijk, neem contact op met uw gebiedsregisseur.

Actuele status RES

Het Nationaal Programma RES brengt ieder half een ‘foto’ uit. Dit is een update om de stand van zaken van de 30 RES'en te delen en te duiden, en vooruit te kijken naar de komende periode. 

Gaat u aan de slag met een RES? Betrek ons dan zo snel mogelijk, neem contact op met uw gebiedsregisseur.