U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

REGIONALE ENERGIE
STRATEGIE opstellen

Overheden

Onze netten gaan over gemeentegrenzen heen, net als een Regionale Energie Strategie. Daarom adviseren wij u graag waar in de regio grootschalige opwek mogelijk is. 

SAMEN WERK MAKEN VAN EEN REGIONALE ENERGIE STRATEGIE

Om van de energietransitie een succes te maken, moet de Nederlandse uitwerking van het Klimaatakkoord vertaald worden naar de regio. Volgend jaar juni moeten alle 30 regio’s hun conceptplannen presenteren in een Regionale Energiestrategie (RES). Gebiedsregisseur Lennard Seriese van Stedin zit aan tafel en ontwerpt de plannen mee. Lees het interview voor meer informatie en tips voor een succesvolle RES.

Interview lezen

RES-REGIO’S OP DE KAART

In Nederland zijn 30 RES-regio’s. Stedin is bij 13 hiervan nauw betrokken. Hierin werken we samen om de Energietransitie mogelijk te maken.

LEREN, INNOVEREN & MAKKELIJKER MAKEN

De energie infrastructuur gaat veranderen. Maar hoe? Wij zoeken naar slimme oplossingen, zoals het gebruik van waterstof. En hoe we de infrastructuur van ons elektriciteitsnet nu al kunnen voorbereiden op grootschalige opwek van energie via zonne- en windmolenparken. Zodat we later vertragingen voorkomen. Ook willen we wetgeving makkelijker maken. Een voorbeeld daarvan is het versoepelen van de ‘redundantie-eis’. Lukt dat? Dan kunnen we onze back-up netten gebruiken om grootschalige opwek sneller mogelijk te maken.

UITLEG OVER DE ENERGIE-INFRASTRUCTUUR

Het energielandschap is best ingewikkeld. Uw plannen hebben impact hierop. Waar moet u rekening mee houden als het gaat om ruimte en doorlooptijden bijvoorbeeld? Dit vertellen we u in een overzichtelijk document. We delen ruimtelijke ontwerpprincipes, kengetallen en informatie over de bouw en ligging van onze elektriciteits- en gasnetten.

 

IMPACT OP DE INFRASTRUCTUUR

Ieder verduurzamingsscenario heeft andere gevolgen op het gebied van realisatietijd, ruimtelijk beslag en maatschappelijke kosten. Wij brengen deze gevolgen in kaart op basis van de plannen van uw RES-regio. We laten ook zien welke passende alternatieve mogelijkheden ons net biedt. Op deze manier kiezen we samen de beste oplossing.MOGELIJKE LOCATIES GROOTSCHALIGE OPWEK

Het realiseren van zonne- of windparken staat hoog op de agenda van Regionale Energie Strategieën. Om deze parken te kunnen aanleggen, zijn vaak aanpassingen aan ons elektriciteitsnet nodig. Met TenneT brachten we in kaart waar er op korte en langere termijn nog voldoende ruimte is op het bestaande elektriciteitsnet voor deze parken. Samen met u onderzoeken we graag wat de mogelijkheden van de verschillende locaties zijn.

Samenwerken in RES-WERKGROEPEN

We delen kennis, kunde en inzicht tijdens regionale stuurgroepen en werkgroepen. Altijd met als gezamenlijk einddoel: de energietransitie mogelijk maken. Als netbeheerders werken we intensief samen met elkaar. Wat we leren vanuit andere RESsen delen we graag met u.

RES-PLANNEN STARTEN BIJ STEDIN

Het waar maken van RES-plannen vraagt om aanpassingen aan onze netten. Het aanleggen van een park vol zonnepanelen vraagt bijvoorbeeld om een verzwaring van ons net. En dat kost tijd. Die tijd hebben we nodig om alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen en kabels aan te leggen. Het kost ook ruimte, want we moeten nieuwe distributiestations plaatsen. Wij willen voorkomen dat wij uw RES-plannen vertragen of zelfs blokkeren. Houdt u er daarom alstublieft rekening mee dat:

  • Grote netuitbreidingen een doorlooptijd van meerdere jaren hebben.
  • Het verduurzamen van een wijk kan leiden tot een verdubbeling van het aantal distributiestations die ieder tenminste 35 m² in beslag nemen.

Dus gaat u aan de slag met een RES? Betrek ons dan zo snel mogelijk, neem contact op met uw gebiedsregisseur.

Contact

Wilt u met ons in gesprek? Neem contact op met uw contactpersoon binnen Stedin.

Contactpersoon zoeken