Update netcapaciteit

Juni

Dit is de terugkerende update over de capaciteit van het elektriciteitsnet van Stedin. Deze update is voor klanten met een grootverbruik aansluiting en voor gemeenten, provincies en stakeholders in ons verzorgingsgebied met o.a. Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland en de Rotterdamse haven.

  

Wilt u automatisch op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor deze maandelijkse update.

Aanmelden voor maandelijkse update netcapaciteit

In deze update...

  • Aankondiging van congestie in Tinte
  • Uitkomst onderzoek naar congestiemanagement in Reeuwijk en Gouda-Noord
  • Uitkomst onderzoeken naar congestiemanagement gemeenten in Utrecht
  • Wachtlijst in congestiegebieden
  • Uit het nieuws
  •  Agenda

Aankondiging congestie Tinte (Zuid-Holland)

In en rondom het dorp Tinte in de gemeente Voorne aan Zee zijn de afgelopen maanden veel aanvragen voor grootschalige zonnedaken ingediend. Door deze hoeveelheid aanvragen is de maximale capaciteit van het elektriciteitsstation in Tinte bereikt. Stedin deed daarom op 4 juni 2024 een vooraankondiging voor congestie voor dit gebied bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en start een onderzoek naar congestiemanagement. Dit betekent dat Stedin grootverbruikklanten met aanvragen om (extra) elektriciteit terug te leveren op een wachtlijst plaatst, tot in ieder geval de uitkomst van het congestiemanagementonderzoek.

In ons onderzoek naar congestiemanagement gaan we na of we met klanten in de regio afspraken kunnen maken om tegen een vergoeding hun teruglevering aan te passen. Hierdoor komt mogelijk extra transportcapaciteit op het net beschikbaar die we kunnen bieden aan klanten op de wachtlijst. Stedin roept daarom organisaties en bedrijven in het gebied op om, tegen een vergoeding, flexibiliteit aan te bieden via onze website. Wij verwachten over zes maanden de onderzoeksuitkomsten te delen.

Meer informatie over dit congestiegebied leest u op Stedin.net/Tinte.

Uitkomst onderzoek congestiemanagement Reeuwijk en Gouda-Noord (Zuid-Holland) 

Op 1 februari 2024 kondigde Stedin congestie aan bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor afname van elektriciteit in Reeuwijk (gemeente Bodegraven-Reeuwijk) en Gouda-Noord (gemeente Gouda) en startte een onderzoek naar congestiemanagement. Vanaf de aankondiging van congestie plaatst Stedin nieuwe of extra aanvragen voor aansluitingen van grootverbruikklanten op een wachtlijst totdat de netuitbreiding is gerealiseerd.

Op 4 juni publiceerde Stedin de resultaten van het congestiemanagement onderzoek. De conclusie van het onderzoek is dat inzet van flexibel vermogen door grote klanten mogelijk én urgent is om de leveringszekerheid van elektriciteit in de gemeenten te borgen. In 2026 is er een capaciteitstekort in de gemeenten dat impact heeft op de leveringszekerheid. Als grote klanten in het gebied op piekmomenten hun stroomverbruik kunnen aanpassen, dan kan dit samen met tijdelijke technische oplossingen de leveringszekerheid in de regio in stand houden. Nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit blijven op de wachtlijst staan totdat de netuitbreiding in 2029 gerealiseerd is.

Meer informatie over het congestiegebied en het onderzoek leest u op Stedin.net/reeuwijk-en-gouda-noord.

Uitkomst onderzoeken congestiemanagement in provincie Utrecht

Het elektriciteitsverbruik neemt enorm toe bij consumenten en klein- en grootverbruikers. Dit zorgt ervoor dat het elektriciteitsnet in Utrecht onder druk staat en de maximale capaciteit van het stroomnet is bereikt. Dit geldt voor het hoogspanningsnet van de provincie – maar ook in delen van de gemeenten Oudenrijn, Mijdrecht, Maarssenbroek, Amersfoort, Baarn en Bilthoven. Op 18 oktober 2023 kondigde Stedin congestie aan bij Autoriteit Consument en Markt (ACM) op het regionale net van de gemeenten. Stedin deed onderzoek naar congestiemanagement en publiceerde de onderzoeksresultaten op 4 juni 2024.

De aanvragen voor transportvermogen om elektriciteit af te nemen, blijven op de wachtlijst staan totdat de congestie op het bovenliggende net is opgelost door netuitbreidingen van TenneT en Stedin. Stedin bouwt meer netcapaciteit bij en die werkzaamheden duren voor de gemeenten Oudenrijn, Amersfoort en Baarn tot en met 2029. Voor de gemeente Bilthoven tot 2035, Mijdrecht tot 2033 en Maarssenbroek tot 2030. Wel zijn flexibele oplossingen om pieken te verlagen en andere maatregelen in Utrecht de komende jaren hard nodig om betrouwbare elektriciteitsvoorziening te kunnen blijven garanderen.

Meer informatie over het congestiegebied en het onderzoek leest u op stedin.net/utrecht-afname. 

 

Wachtlijst in congestiegebieden

Klanten met een grootverbruikaansluiting in een congestiegebied komen voor (extra) vermogen op een wachtlijst. Zodra er capaciteit beschikbaar is, wordt deze op volgorde van de wachtlijst toegewezen. In ons overzicht op onze website ziet u het aantal klanten én het totaal vermogen (in MW) dat per station op de wachtlijst staat.

Agenda 

Juni 

  • 8 juni: Ontdek de Dag van de Bouw bij hoogspanningsstation Zuidplaspolder. Bezoek de bouwlocatie van Stedin, Liander en TenneT van het nieuwe hoogspanningsstation Zuidplaspolder bij Zevenhuizen, bezoek de site.  
  • 11 juni: Ondertekening Nationaal Uitvoeringsagenda door Bouwend NL, Techniek NL en netbeheerders 

Juli 

  • Uitkomsten onderzoeken naar congestiemanagement in Stedin-gebied