Update netcapaciteit

Februari

Dit is de terugkerende update over de capaciteit van het elektriciteitsnet van Stedin. Deze update is voor klanten met een grootverbruik aansluiting en voor gemeenten, provincies en stakeholders in ons verzorgingsgebied met o.a. Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland en de Rotterdamse haven.

  

Wilt u automatisch op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor deze maandelijkse update.

Aanmelden voor maandelijkse update netcapaciteit

In deze update...

  • Voorwoord: ‘De gevolgen van een overvol stroomnet zijn een probleem van ons allemaal’ 
  • Nieuwe aankondigingen van congestie voor gebieden in de gemeenten Hoeksche Waard en Dordrecht (teruglevering) en gebieden in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Gouda (afname) 
  • Verplichte deelname congestiemanagement voor vier grote klanten in Tholen en Schouwen-Duiveland  
  • Uitkomst van ons onderzoek naar congestiemanagement voor het congestiegebied Zuidplas, 2e Tochtweg  
  • New Energy Taskforce helpt bij het net optimaal benutten in het Rotterdams havengebied 
  • Wachtlijsten in congestiegebieden

 

 David Peters: ‘De gevolgen van een overvol stroomnet zijn een probleem van ons allemaal’ 

Je wilt aan de slag met de verduurzaming van je huis, je bedrijf laten groeien of een groter of ander huis kopen? Zonder elektriciteit valt dat stil. Niemand twijfelt er nog over dat de energienetten het fundament zijn voor de toekomst van Nederland. Daarom moeten we opschalen. De elektriciteits- en warmtenetten moeten zo snel mogelijk uitbreiden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want de ruimte om nieuwe infrastructuur te bouwen in ons kleine landje is schaars. Toch moet energie leidend worden in de verdeling van die beperkte ruimte. Alleen op die manier maken we het nieuwe energiesysteem – én groei- en verduurzamingsplannen – voor iedereen mogelijk.  

Totdat de uitbouw een feit is zullen we de beschikbare capaciteit die er is zo goed en eerlijk mogelijk moeten benutten. Momenteel hebben bedrijven die wel een aansluiting hebben te weinig belang bij spitsmijden (energieverbruik minderen op momenten dat het druk is op het net), terwijl bedrijven die heel graag een nieuwe of zwaardere aansluiting willen in de wacht staan. En het elektriciteitsnet wordt nog altijd voller. Ook in deze Update netcapaciteit kondigt Stedin twee nieuwe gebieden aan in Zuid-Holland waar het net overvol is.  

Uit onze onderzoeken naar congestiemanagement die we tot nu toe hebben uitgevoerd, blijkt vaak dat er te weinig flexibel vermogen is of wordt aangeboden om klanten op de wachtlijst transportcapaciteit te bieden. Dit brengt het vestigingsklimaat in gevaar en roept vragen op over de verdeling tussen bestaande en nieuwe klanten, tussen sectoren en tussen regio’s. Er zijn nieuwe spelregels nodig, zodat bedrijven en bewoners worden gestimuleerd om het stroomnet anders te gebruiken. Waarbij vooral elektriciteit wordt gebruikt wanneer er veel opwek van wind of zon is en minder elektriciteit wordt gebruikt tijdens spitsuren. 

Ook vraagt het nieuwe systeem van iedere gebruiker om een actieve en vooral vrijwillige rol in te nemen. Dat lukt nog te weinig. Zo geldt vanaf vandaag in Tholen en Schouwen-Duiveland een deelnameverplichting aan congestiemanagement. Deze maatregel nemen is nodig omdat in dit gebied de congestie voor teruglevering de komende jaren verder toeneemt en Stedin de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet wil borgen.  

Dat we in dit gebied een deelnameverplichting moeten hanteren voelt als een tegenvaller, als ik eerlijk ben. Want hoewel de Netcode deze maatregel voorschrijft om de elektriciteitsvoorziening voor iedere klant betrouwbaar te houden, werken we veel liever op vrijwillige basis met klanten en marktpartijen samen om het net beter te benutten. De gevolgen van een overvol stroomnet zijn een probleem van ons allemaal. We zullen het dan ook samen moeten oplossen. Het kan niet zo zijn dat de klanten met een aansluiting in de handen knijpen en de klanten op de wachtlijst op de blaren zitten. Als vrijwillig congestiemanagement vaker lukt, hoeven we niet over te gaan op verplichtende maatregelen. Laten we daar samen voor gaan.  

David Peters  

CTO Stedin Groep 

Vooraankondiging congestie

NIEUWE VOORAANKONDIGING CONGESTIE VOOR TERUGLEVERING IN DE HOEKSCHE WAARD EN ZUIDELIJK DORDRECHT

In het landelijk en agrarisch getinte Zuid-Hollandse eiland Hoeksche Waard wordt veel duurzame energie opgewekt door windparken en zonneparken op bedrijfsdaken. Het is met 0,35 TWu (terawattuur) inmiddels zoveel dat de capaciteitsgrens van het hoog- en middenspanningssnet is bereikt. Er moet meer netcapaciteit worden bijgebouwd door TenneT en Stedin, en dat kost tijd. Daarom kondigt Stedin op 1 februari 2024 congestie voor terugleveren aan bij toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor het Zuid-Hollandse eiland Hoeksche Waard en het zuidelijk deel van Dordrecht. Door deze aankondiging van congestie plaatsen wij nieuwe aanvragen voor (meer) transportvermogen om stroom terug te leveren groter dan 3 x 80 ampère per 1 februari op een wachtlijst. Nieuwe grote aanvragen om (meer) transportvermogen af te nemen, kunnen wij vooralsnog in behandeling nemen.

Ook start Stedin een onderzoek naar de mogelijkheid van congestiemanagement in dit gebied. Gedurende het onderzoek benadert Stedin grote klanten die grootschalig stroom terug leveren of zij op bepaalde momenten kunnen schuiven met hun aanbod van opgewekte stroom. Dit geeft ruimte op het elektriciteitsnet voor nieuwe grote opwekkers die ook netcapaciteit nodig hebben zodat duurzaamheidsinitiatieven in het gebied doorgaan. Het onderzoek duurt zo’n 6 tot 9 maanden. Meer informatie over dit congestiegebied leest u op Stedin.net/Zuid-Holland

NIEUWE VOORAANKONDIGING CONGESTIE VOOR AFNAME IN REEUWIJK EN GOUDA-NOORD

    In twee jaar tijd 250% meer aanvragen om stroom af te nemen in Reeuwijk en Gouda-Noord zorgen dat de grens van de netcapaciteit is bereikt. De reden: snelladers voor elektrische voertuigen. Stedin kondigt voor dit gebied op 1 februari 2024 congestie aan voor het afnemen van elektriciteit bij Autoriteit Consument en Markt (ACM) en start een onderzoek naar congestiemanagement. Stedin plaatst vanaf vandaag nieuwe grootverbruikklanten (>3 x 80 Ampère tot en met 10 MVA) in Reeuwijk en Gouda-Noord tot in ieder geval de uitkomst van het onderzoek op een wachtlijst voor transportvermogen voor het afnemen van elektriciteit. Deze aankondiging heeft nu geen invloed op consumenten en kleinzakelijke klanten. 

    In het onderzoek naar de mogelijkheid van congestiemanagement in dit gebied, benadert Stedin grote afnemende klanten of zij op bepaalde momenten kunnen schuiven met hun stroomvraag. Dit geeft ruimte op het elektriciteitsnet voor nieuwe grote afnemers die ook netcapaciteit nodig hebben zodat economische groei en duurzaamheidsinitiatieven in het gebied doorgaan. Het onderzoek duurt zo’n 6 tot 9 maanden. Meer informatie over dit congestiegebied leest u op Stedin.net/Zuid-Holland.

ONDERZOEKSUITKOMSTEN CONGESTIEMANAGEMENT ZUIDPLAS, 2E TOCHTWEG 

Sinds 14 februari 2023 geldt in het gebied Zuidplas, omgeving 2e Tochtweg een wachtlijst voor het grootschalig terugleveren van elektriciteit. In het onderzoek naar congestiemanagement dat Stedin per 1 februari deelt, staat of en welke technische oplossingen ruimte kunnen bieden op het stroomnet en of aangesloten grote opwekkers bereid zijn om te schuiven in het moment waarop ze stroom terugleveren. Door de ruimte die dit oplevert, kunnen we klanten op de wachtlijst mogelijk eerder transportvermogen toekennen voordat de netversterking eind 2025 gereed is. 

Het onderzoek bevestigt dat de gelijktijdigheid van teruglevering van elektriciteit door productie-installaties zoals WKK's (warmtekrachtkoppelingen) en zonnestroom in het gebied de oorzaak is van congestie. Naast de reeds ingezette reservecapaciteit zijn er geen technische oplossingen mogelijk die tijdelijk extra netcapaciteit realiseren. Wel kunnen de productie-installaties zoals WKK's en zonnedaken in het gebied ingezet worden voor congestiemanagement. Drie partijen in het gebied hebben al aangegeven bereid te zijn om tegen een vergoeding mee te doen om de terugleverpieken te verlagen in geval van een storing of onderhoudswerkzaamheden. We passen daarom congestiemanagement toe, maar de ruimte die daarmee vrijkomt is nodig om de betrouwbaarheid van het net te garanderen op de piekmomenten waarop wordt teruggeleverd. Daardoor levert congestiemanagement helaas geen ruimte om klanten op de wachtlijst te faciliteren en blijft Stedin een wachtlijst hanteren. Het onderzoek en meer informatie staan op www.stedin.net/Zuidplas of www.stedin.net/Zuid-Holland

VIERTAL KLANTEN IN THOLEN EN SCHOUWEN-DUIVELAND (NOORDRING) NEMEN VERPLICHT DEEL AAN CONGESTIEMANAGEMENT 

Per 1 februari 2024 geldt voor vier grootverbruikklanten die terugleveren (>8 MW) in het congestiegebied Tholen en Schouwen-Duiveland (ook wel Noordring genoemd) deelnameverplichting aan congestiemanagement. Deze maatregel is nodig omdat de vrijwillige fase onvoldoende flexibel vermogen heeft opgeleverd en Stedin de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet wil borgen.  

De deelnameverplichting in dit gebied geldt voor grootverbruikklanten met windmolens en zonneparken (>8 MW). Stedin benadert deze klanten in dit gebied om een verplicht voorstel te doen voor het aanbieden van flexibel vermogen. De klant heeft wel invloed op de prijs. Het is een wettelijke volgende stap die Stedin uitvoert volgens de regels van de Netcode Elektriciteit na de vrijwillige fase in congestiemanagement.

NEW ENERGY TASKFORCE HELPT BIJ OPLOSSINGEN IN DE ROTTERDAMSE HAVEN 

Deze maand zijn bij het Havenbedrijf Rotterdam de eerste medewerkers gestart bij de New Energy Taskforce (NET) om te helpen bij de aanpak van netcongestie in het havengebied. De Taskforce staat onder leiding van Roger Knubben, die meer dan 25 jaar ervaring meebrengt in change management en strategie in onder andere de energiesector.  

De komende jaren blijft er sprake van krapte op het elektriciteitsnet in een groot deel van de Rotterdamse Haven en omliggende gebieden. Daarom is het cruciaal om de netcapaciteit beter te benutten doordat bedrijven hun stroomverbruik flexibeler inrichten. De Taskforce ondersteunt in samenwerking met TenneT en Stedin bedrijven bij het ontwikkelen en implementeren van oplossingen, om zo op kortere termijn netcapaciteit beter te benutten.  

Bedrijven in het havengebied die met oplossingen aan de slag willen, kunnen contact opnemen met de Taskforce via NET@portofrotterdam.com. De netbeheerder blijft het eerste aanspreekpunt voor een aansluiting, of bij vragen over de wachtlijst. Met de Taskforce kunnen mogelijke oplossingen besproken worden. Lees meer

Meer informatie over het congestiegebied Rotterdams havengebied en omliggende gebieden staat op www.stedin.net/rotterdams-havengebied.

WACHTLIJSTEN IN CONGESTIEGEBIEDEN 

Klanten met een grootverbruikaansluiting in een congestiegebied komen voor (extra) vermogen op een wachtlijst. Zodra er capaciteit beschikbaar is, wordt deze op volgorde van de wachtlijst toegewezen. In ons overzicht op onze website ziet u het aantal klanten én het totaal vermogen (in MW) dat per station op de wachtlijst staat.