Aansluiten bij
schaarste netcapaciteit

Om in gevallen van schaarste aan netcapaciteit klanten toch aan te sluiten, hebben we een aantal mogelijke oplossingen. Bijvoorbeeld het loslaten van storingsreserve om geplande en toekomstige zonne- en windparken te kunnen aansluiten.

Loslaten storingsreserve

Storingsreserve wordt ook wel de ’spitsstrook’ van het energienet genoemd. Door het energietransport om te leiden bij een storing of onderhoud, voorkomen of beperken we de duur van een onderbreking in grote gebieden. Door de groei van duurzame opwek is netverzwaring nodig, maar dit kost veel tijd. Het aansluiten van zonne- en windparken kan alsnog als we hiervoor de storingsreserve inzetten.

Voor veel zon- en windprojecten is het niet nodig om ze op de maximale capaciteit aan te sluiten. Bij storing- en onderhoudssituaties wordt de zon- of windinstallatie tijdelijk terug- of afgeschakeld. Zo blijft de leveringszekerheid voor andere netgebruikers onveranderd hoog. Dit passen we toe in het industrie- en havengebied Europoort. Hier is de grens van de transportcapaciteit bijna bereikt. We laten de storingsreserve los om de geplande en toekomstige zonne- en windparken tijdig te kunnen aansluiten. Door continu te monitoren wat de beschikbare netcapaciteit en de werkelijke opwek zijn, kunnen we in geval van verminderde netcapaciteit de teruglevering ‘aftoppen’.

Dynamisch terugleveren

In gebieden waar we te maken hebben met te weinig capaciteit, proberen we bepaalde klanten onder bepaalde voorwaarden alsnog aan te sluiten. Slimme omvormers (PQ-regeling) van grootschalige zonnedaken en -parken kunnen zo worden geprogrammeerd dat ze voorkomen dat de spanning in het net te hoog wordt als er meer elektriciteit doorheen stroomt. Dit gebeurt door onder meer 'onbruikbare' blindstroom van het net te halen en het actieve vermogen te beperken op piekmomenten.

Luchtfoto van Utrecht in het avondlicht

Congestiemanagement

Als klanten via aansturing of afspraken op momenten meer of minder energie gebruiken, kan dit ruimte geven op het net.

Lees meer over congestiemanagement
Zonnepark vanuit de lucht gefotografeerd

Opweksturing

Met opweksturing kunnen we bij een stroomstoring de impact van de storing beperken en deze sneller oplossen.

Lees meer over opweksturing
Moderne kas verlicht en verwarmd met aardwarmte

Aanbieden flexvermogen

Kunt u flexibel regelvermogen aanbieden? Wij zoeken klanten en marktpartijen die helpen het elektriciteitsnet toegankelijk te houden.

Lees hoe u flexibel vermogen aanbiedt
Kaart met verzorgingsgebied van Stedin

Transportschaarste

Op de website van Netbeheer Nederland leest u meer over opschaalbare oplossingen voor transportschaarste.

Meer over transportschaarste