Congestie voor teruglevering
Noordring

Op Tholen en Schouwen-Duiveland zijn de laatste jaren in hoog tempo zon-op-dak-projecten gerealiseerd. Hierdoor heeft de zogeheten 50kV-Noordring sinds 2020 zijn fysieke capaciteitsgrenzen bereikt voor de teruglevering van energie. Samen met Tennet werken we aan oplossingen om het elektriciteitsnet op Schouwen-Duiveland en Tholen te versterken. In de tussentijd zetten we congestiemanagement in. Hierbij worden bedrijven gevraagd om de piekbelasting te beperken en tijdelijk minder elektriciteit terug te leveren aan het net. Hiervoor ontvangen zij een financiële vergoeding.

Congestiemanagement zorgt ervoor dat de drukte op het elektriciteitsnet wordt gespreid (spitsmijden) en overbelasting van het net (op piekmomenten) wordt voorkomen. Congestiemanagement bestaat uit verschillende fases: hoe meer de grens van de netcapaciteit wordt bereikt, hoe ingrijpender de maatregelen zijn die netbeheerders moeten nemen.

Vrijwillige deelname aan congestiemanagement

Tijdens congestiemanagementonderzoeken is er gekeken naar de technische mogelijkheden in het elektriciteitsnet (bekijk het onderzoeksrapport van 6 november 2023). Ook hebben we aan bedrijven en organisaties gevraagd of zij de mogelijkheid hebben om flexibel vermogen aan te bieden. Enkele bedrijven hebben vrijwillig flexibel vermogen aangeboden en daar heeft Stedin een contract mee afgesloten. Helaas heeft deze vrijwillige fase van congestiemanagement nog niet geleid tot voldoende flexibel vermogen om de congestie in voldoende mate op te lossen. 

Verplichte deelname aan congestiemanagement

Op 1 februari 2024 kondigde Stedin daarom een volgende fase van congestiemanagement aan (verplichte deelname) voor de groep grootverbruikklanten met een transportcapaciteit voor teruglevering van >8 MW. In deze fase zijn de betreffende klanten verplicht om hun flexibele vermogen aan te bieden. Zij kunnen zelf bepalen tegen welke vergoeding ze deze diensten willen aanbieden. Indien we overeenstemming met de klant bereiken over de aanbieding wordt een (marktgebaseerd) contract gesloten. Hiermee dringen we de groeiende congestie een stukje terug.

Niet-marktgebaseerd congestiemanagement

Voor de aanbieders waarmee geen overeenstemming wordt bereikt in de fase van verplichte deelname aan congestiemanagement, zijn we genoodzaakt om niet-marktgebaseerd congestiemanagement toe te passen. Dit betekent dat klanten een wettelijke vergoeding krijgen voor hun flexibel vermogen. Voor meer informatie over hoe deze vergoeding tot stand komt, zie de publicatie van Partners in Energie.

Lees meer informatie over de verschillende fases, richtlijnen en voorwaarden van congestiemanagement.

Wat betekent dit voor u? 

Met klanten die binnen bovengenoemde selectiecriteria vallen zijn we in gesprek. Heeft u een lager gecontracteerd terugleververmogen maar wilt u ook een bijdrage leveren aan flexibel vermogen? Neem dan contact met ons op via het aanmeldformulier.

Aanmeldformulier aanbieden flexibel vermogen

Welke gevolgen heeft dit?

  • De huidige situatie in het congestiegebied blijft ongewijzigd. De wachtlijst blijft gehanteerd en we blijven op zoek naar flexibel vermogen.

  • Nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit voor opwek op een (nieuwe of zwaardere) grootverbruikaansluiting (>3x80A) plaatsen wij op onze wachtlijst voor teruglevering. Zodra de netcapaciteit is vergroot, sluiten we deze klanten op volgorde van de wachtlijst aan. 

  • Transportindicaties die nodig zijn voor het aanvragen van subsidie geven wij pas weer af als er voldoende netcapaciteit beschikbaar is. 
    NB een positieve transportindicatie is een momentopname en geeft nooit garantie op de gevraagde teruglevercapaciteit. 

  • Nettoetsen die nodig zijn om terug te leveren op een bestaande (geschikte) aansluiting doen we niet gedurende de congestieperiode. 

  • Het capaciteitsprobleem heeft vooralsnog geen gevolgen voor (kleinverbruik) consumenten. Zij kunnen zonnepanelen blijven plaatsen op hun huizen en terugleveren aan het elektriciteitsnet. 

Gebied met congestie voor teruglevering

Kaart die transportschaarste weergeeft in Zeeland


Bekijk de postcodes van dit congestiegebied* 

* Dit overzicht is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Onze netten volgen echter niet in alle gevallen de postcodegebieden. Daarom kunt u aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

Verzwaring van het net  

De structurele oplossing is de versterking van het net in Tholen en Schouwen-Duiveland. Dit bestaat onder andere uit het bouwen van 150 kV stations in Zierikzee en Tholen, die beiden afhankelijk zijn van een nieuw te bouwen 380 kV station in Halsteren. Landelijke netbeheerder TenneT heeft aangekondigd dat deze stations naar verwachting in 2028 in gebruik worden genomen. Aansluitend neemt Stedin stapsgewijs nieuwe verdeelstations in Oosterland, Maartensdijk en Zierikzee in bedrijf. Dit duurt naar verwachting in totaal anderhalf jaar.