Congestie voor teruglevering
Noordring

Op Tholen en Schouwen-Duiveland zijn de laatste jaren in hoog tempo zon-op-dak-projecten gerealiseerd. Hierdoor heeft de zogeheten 50kV-Noordring sinds 2020 zijn fysieke capaciteitsgrenzen bereikt. Samen met Tennet werken we aan oplossingen om het elektriciteitsnet op Schouwen-Duiveland en Tholen te versterken. In de tussentijd zetten we congestiemanagement in.

Tijdens congestiemanagementonderzoeken hebben we gekeken naar de technische mogelijkheden in het elektriciteitsnet. Ook hebben we aan bedrijven en organisaties gevraagd of zij de mogelijkheid hebben om flexibel vermogen aan te bieden. Enkele bedrijven hebben flexibel vermogen aangeboden en daar heeft Stedin een contract mee afgesloten. Helaas heeft deze vrijwillige fase van congestiemanagement nog niet geleid tot voldoende flexibel vermogen. Om ervoor te zorgen dat we de leveringszekerheid van elektriciteit kunnen garanderen, gaan we per 1 februari 2024 over op de volgende fase van congestiemanagement.

Verplicht deelnemen aan congestiemanagement 

Per 1 februari 2024 bevinden we ons in de fase ‘verplicht deelnemen aan congestiemanagement’. Klanten die aangesloten zijn op de stations in de Noordring met een gecontracteerd transportvermogen voor teruglevering hoger dan 8MW, worden verplicht om mee te werken aan congestiemanagement.  

Wat betekent verplicht deelnemen aan congestiemanagement?

Op momenten van dreigende overbelasting is de klant verplicht om, op verzoek van Stedin, minder elektriciteit terug te leveren (flexibel vermogen). De klant bepaalt hiervoor het bod op basis van gemiste inkomsten en/of de gemaakte kosten. Als Stedin dit bod positief beoordeelt, sluiten we een contract. Daarin leggen we vast hoeveel flexibel vermogen de klant aanbiedt en tegen welke voorwaarden. Bekijk meer informatie over de richtlijnen en voorwaarden van verplicht deelnemen aan congestiemanagement.

Wat betekent dit voor u? 

Alle klanten die binnen de selectiecriteria vallen (gecontracteerd transportvermogen voor teruglevering, hoger dan 8MW) zijn hierover persoonlijk benaderd. Heeft u een lager gecontracteerd terugleververmogen maar wilt u ook een bijdrage leveren aan flexibel vermogen? Neemt u dan contact met ons op via het aanmeldformulier.

Aanmeldformulier aanbieden flexibel vermogen

Welke gevolgen heeft dit?

  • De huidige situatie in het congestiegebied blijft ongewijzigd. De wachtlijst blijft gehanteerd en we blijven op zoek naar flexibel vermogen.

  • Nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit voor opwek op een (nieuwe of zwaardere) grootverbruikaansluiting (>3x80A) plaatsen wij op onze wachtlijst voor teruglevering. Zodra de netcapaciteit is vergroot, sluiten we deze klanten op volgorde van de wachtlijst aan. 

  • Transportindicaties die nodig zijn voor het aanvragen van subsidie geven wij pas weer af als er voldoende netcapaciteit beschikbaar is. 
    NB een positieve transportindicatie is een momentopname en geeft nooit garantie op de gevraagde teruglevercapaciteit. 

  • Nettoetsen die nodig zijn om terug te leveren op een bestaande (geschikte) aansluiting doen we niet gedurende de congestieperiode. 

  • Het capaciteitsprobleem heeft vooralsnog geen gevolgen voor (kleinverbruik) consumenten. Zij kunnen zonnepanelen blijven plaatsen op hun huizen en terugleveren aan het elektriciteitsnet. 

Gebied met congestie voor teruglevering

Kaart die transportschaarste weergeeft in Zeeland


Bekijk de postcodes van dit congestiegebied* 

* Dit overzicht is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Onze netten volgen echter niet in alle gevallen de postcodegebieden. Daarom kunt u aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

Verzwaring van het net  

De deelnameverplichting en daarmee de overeenkomst duurt totdat de netverzwaring gereed is. De structurele oplossing is de versterking van het net in Tholen en Schouwen-Duiveland. Dit bestaat onder andere uit het bouwen van 150 kV stations in Zierikzee en Tholen, die beiden afhankelijk zijn van een nieuw te bouwen 380 kV station in Halsteren. Landelijke netbeheerder TenneT heeft aangekondigd dat deze stations naar verwachting in 2028 in bedrijf worden genomen. Aansluitend neemt Stedin stapsgewijs nieuwe verdeelstations in Oosterland, Maartensdijk en Zierikzee in bedrijf. Dit is naar verwachting in totaal anderhalf jaar na de inbedrijfname van TenneT.