Congestie voor teruglevering
Noordring

Op Tholen en Schouwen-Duiveland zijn de laatste jaren in hoog tempo zon-op-dak-projecten gerealiseerd. Hierdoor heeft de zogeheten 50kV-Noordring sinds 2020 zijn fysieke capaciteitsgrenzen bereikt. Samen met Tennet werken we aan oplossingen om het elektriciteitsnet op Schouwen-Duiveland en Tholen te versterken. Ook zoeken we actief naar flexibel vermogen. Op 6 november 2023 zijn de onderzoeksresultaten van het heronderzoek gepubliceerd. Aanleiding voor het heronderzoek zijn de nieuwe spelregels voor congestiemanagement van toezichthouder ACM. 

Uitkomsten heronderzoek congestiemanagement

De uitkomst van het onderzoek betekent dat de situatie niet verandert ten opzichte van de huidige situatie. Bedrijven op de wachtlijst, voor teruglevering, blijven op de wachtlijst. We passen congestiemanagement toe, maar de ruimte die daarmee vrijkomt is geheel nodig om toekomstige vraag naar elektriciteit van kleinverbruikers te faciliteren. Daardoor levert congestiemanagement helaas geen ruimte om klanten op de wachtlijst te faciliteren.

Bekijk het heronderzoek 

Zet uw flexibel regelvermogen
in voor de Noordring

Wij roepen partijen in het gebied op om, tegen een vergoeding, flexibiliteit aan te bieden voor congestiemanagement. Dit kan bijvoorbeeld door het, op verzoek van Stedin, tijdelijk afschakelen van uw elektriciteitsproductie-installatie zoals een windpark, zonnepark of warmtekrachtkoppeling (WKK). Dit vragen we op momenten dat er én veel zonne-energie én veel windenergie wordt opgewekt. Ook flexibel regelvermogen met behulp van een grote batterij, koelinstallatie of elektrische boiler of door tijdelijk meer of juist minder elektriciteit te gebruiken, is welkom. Zo ontstaat de gewenste flexibiliteit in het (lokale) energiesysteem en kunnen pieken worden voorkomen of verminderd. Hierdoor komt extra transportcapaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar voor andere klanten in de periode tot de structurele netuitbreiding gereed is. Als potentiële aanbieder kunt u uw interesse voor deelname kenbaar maken.

Meer informatie en aanmelden flexibel vermogen

Kaart die transportschaarste weergeeft in Zeeland


Bekijk de postcodes van dit congestiegebied* 

* Dit overzicht is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Onze netten volgen echter niet in alle gevallen de postcodegebieden. Daarom kunt u aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

Verzwaring
van het net 

De uiteindelijke oplossing voor de krapte op het net is het verzwaren van het net. Deze definitieve oplossing bestaat onder andere uit het bouwen van 150 kV-stations in Zierikzee en Tholen, die beiden afhankelijk zijn van een nieuw te bouwen 380 kV-station in Halsteren. Landelijk netbeheerder TenneT heeft 1 november 2023 aangekondigd dat deze stations in september 2028 in bedrijf worden genomen. Voor meer informatie zie het onderzoeksrapport.

Wat betekent dit voor u?

De huidige situatie in het congestiegebied blijft ongewijzigd. De wachtlijst blijft gehanteerd en we blijven op zoek naar flexibel vermogen. 

Welke gevolgen heeft dit?

  • Nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit voor opwek op een (nieuwe of zwaardere) grootverbruikaansluiting (>3x80A) plaatsen wij op onze wachtlijst. Zodra de netcapaciteit is vergroot, sluiten we deze klanten op volgorde van de wachtlijst aan voor teruglevering.
  • Transportindicaties die nodig zijn voor het aanvragen van subsidie geven wij pas weer af als er voldoende netcapaciteit beschikbaar is.
    NB een positieve transportindicatie is een momentopname en geeft nooit garantie op de gevraagde teruglevercapaciteit.
  • Nettoetsen die nodig zijn om terug te leveren op een bestaande (geschikte) aansluiting doen we niet gedurende de congestieperiode.
  • Het capaciteitsprobleem heeft vooralsnog geen gevolgen voor (kleinverbruik) consumenten. Zij kunnen zonnepanelen blijven plaatsen op hun huizen en terugleveren aan het elektriciteitsnet.