Congestie voor afname in
provincie Zeeland

Door de sterk toenemende vraag naar elektriciteit bereikt het landelijke hoogspanningsnet van TenneT zijn capaciteitsgrenzen in de provincie Zeeland. Het elektriciteitsnet van Stedin is hiermee verbonden en hier afhankelijk van. Stedin en TenneT deden daarom op 19 juli 2023 een vooraankondiging van congestie voor dit gebied bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dit betekent dat we grootverbruikklanten > 3x80 Ampère wel kunnen voorzien van een aansluiting, maar dat zij op een wachtlijst komen voor transportvermogen voor afname van elektriciteit.

TenneT doet congestiemanagementonderzoek

TenneT onderzoekt de komende maanden de mogelijkheid om afspraken met partijen te maken om tegen een vergoeding tijdelijk minder elektriciteit af te nemen van het net. Dit noemen we congestiemanagement. Hiermee kunnen we grootverbruikklanten met aansluitingen > 3X80 Ampère mogelijk eerder transportvermogen toekennen, voordat de netuitbreiding gereed is. Tijdens dit onderzoek plaatsen we nieuwe aanvragen (>3 X80A) voor (extra) transportvermogen voor afname in dit gebied op een wachtlijst. TenneT verwacht dat de uitkomst van het onderzoek begin 2024. Als er transportvermogen beschikbaar komt, kennen wij dit toe op volgorde van de wachtlijst.

Gebied met congestie voor afname

Detailkaart transportschaarste Zeeland

Bekijk de postcodes van dit congestiegebied*

* Dit overzicht is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Onze netten volgen echter niet in alle gevallen de postcodegebieden. Daarom kunt u aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

Wat betekent de congestie voor u?

Heeft u vóór 19 juli een complete aanvraag ingediend?

Als u vóór 19 juli 8.00 uur 2023 een complete aanvraag heeft ingediend voor een grootverbruikaansluiting > 3x80 Ampère met transportvermogen voor afname, dan beoordelen we uw aanvraag alsnog. Dit gebeurt op basis van beschikbaar transportvermogen voor afname. Als u een offerte van ons ontvangt of heeft ontvangen, dan dient u deze te accepteren binnen de geldigheidstermijn. De aangekondigde congestie heeft dan voor u geen gevolgen.

Bent u al klant met een grootverbruikaansluiting met een capaciteit >3x80 Ampère?

Overschrijding van uw gecontracteerd transportvermogen is niet toegestaan

Als u nu elektriciteit afneemt van ons net, hebben wij afspraken met u gemaakt over de omvang hiervan. Het is essentieel dat u deze waarde, het gecontracteerde transportvermogen voor afname (GTV-E), niet overschrijdt. Omdat er geen extra transportcapaciteit beschikbaar is, kan overschrijding namelijk o.a. grote schade aan ons elektriciteitsnet veroorzaken. Dit kan impact hebben op andere klanten die op ons net zijn aangesloten. U kunt hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Vanwege de gevolgen voor het elektriciteitsnet handhaven wij strikt. U vindt uw GTV-E terug op uw maandelijkse factuur van Stedin. Uw GTV-E wordt bij een overschrijding daarvan niet aangepast.

Voor inzicht in uw afnamewaardes kunt u uw meetbedrijf consulteren. Een erkend installateur kan u adviseren welke maatregelen mogelijk zijn om uw GTV-E niet te overschrijden.

Op wachtlijst voor groei binnen uw aansluitcapaciteit

Helaas kunt u kunt nu tijdelijk niet meer groeien binnen uw aansluitcapaciteit, hiervoor geldt een wachtlijst. Voor meer transportvermogen binnen uw technische aansluitcapaciteit neemt u contact op met klantenservice@stedin.net. Na uw aanvraag laten wij u weten wat er nodig is om op de wachtlijst te komen.

Op wachtlijst voor groei boven uw aansluitcapaciteit

Helaas kunt u kunt nu tijdelijk niet meer groeien boven uw aansluitcapaciteit, hiervoor geldt een wachtlijst. Wilt u groeien boven uw technische aansluitcapaciteit, vraag dan een verzwaring van uw aansluiting aan via www.mijnaansluiting.nl. Na uw aanvraag laten wij u weten wat er nodig is om op de wachtlijst te komen.

Bent u nog geen klant en wilt u een aanvraag doen voor een aansluiting met transportvermogen?

Offerte aanvragen

Voor een nieuwe grootverbruikaansluiting met een capaciteit >3x80 Ampère vraagt u een offerte aan via www.mijnaansluiting.nl. Na acceptatie van de offerte realiseren wij al wel de aansluiting. Voor het afnemen van elektriciteit komt uw aanvraag op onze wachtlijst. Heeft u bij de aanvraag aangegeven dat u deze ook voor terugleveren wilt gebruiken? Dan kennen wij u hiervoor na realisatie van de aansluiting transportvermogen toe, mits in uw gebied geen teruglevercongestie geldt, dit is het geval voor Schouwen-Duiveland en Tholen.

Verzwaring van het elektriciteitsnet

Netbeheerder TenneT gaat de komende tien jaar ruim 1 miljard euro in deze regio investeren om de capaciteit van het netwerk structureel te vergroten. De werkzaamheden bestaan onder meer uit een nieuw 150 kV netwerk in Schouwen-Duiveland en Tholen en een nieuw 380/150 kV station in de omgeving van Terneuzen. Deze uitbreidingen worden tussen 2027 en 2028 gefaseerd door TenneT en Stedin in bedrijf genomen. Daarnaast werkt TenneT aan een nieuw 380 kV netwerk richting Zeeuws-Vlaanderen waarvan de realisatie op zijn vroegst in 2032 is.

RES-ambitie en verduurzamingsplannen

Deze vooraankondiging van congestie lijkt de RES-ambitie van Zeeland (3 TWh met 700 MW wind en 1.000 MW zon) niet te raken omdat het om afnamecongestie gaat. Het raakt wel de verduurzamingsambities van andere sectoren: industrie, MKB, mobiliteit, etc. De vooraankondiging betekent dat bedrijven hun processen tijdelijk niet kunnen elektrificeren. Ook lijkt er voorlopig geen ruimte meer te zijn voor andere CO2 reducerende maatregelen zoals Carbon Capture systemen (CCS) en elektrolysers.

Flexibel regelvermogen gezocht

Naast netuitbreidingen zijn flexibele oplossingen een belangrijke en noodzakelijke schakel in de energietransitie. TenneT roept partijen in het gebied op om, tegen een vergoeding, flexibiliteit aan te bieden voor congestiemanagement. Dit kan bijvoorbeeld door het, op verzoek van TenneT, tijdelijk afschakelen van uw bedrijfsinstallatie. Dit wordt gevraagd op momenten dat er een hoge vraag naar elektriciteit is. Ook flexibel regelvermogen met inzet van een grote batterij, koelinstallatie of elektrische boiler is welkom. Hierdoor komt extra transportcapaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar voor andere klanten in de periode tot de structurele netuitbreiding gereed is. Kunt u flexibiliteit bieden? Meld u zich dan aan via Partners in Energie. TenneT neemt daarna contact met u op om de flexmogelijkheden te bespreken en hierover afspraken te maken.

Veelgestelde vragen

Wat is congestie?
Congestie is vergelijkbaar met filevorming op een snelweg. Afgelopen jaren is in een aantal regio's in Nederland een snelgroeiende vraag naar transportcapaciteit ontstaan. Enerzijds door de productie van elektriciteit en anderzijds door de toename in het verbruik. Om producenten van elektriciteit op het elektriciteitsnet aan te sluiten, moeten we het net uitbreiden of verzwaren. 
 
Heeft de congestie gevolgen voor kleinverbruikaansluitingen?
Het capaciteitsprobleem heeft vooralsnog geen gevolgen voor (kleinverbruik)consumenten. Nieuwe aanvragen van (kleinverbruik)aansluitingen van ≤ 3x80 ampère met transportcapaciteit voor teruglevering kunnen gerealiseerd worden; het aansluiten en transport van teruglevering is mogelijk. Met de komst van steeds meer zonnepanelen wordt het wel steeds drukker op ons net, waardoor soms spanningsproblemen kunnen ontstaan en teruglevering niet altijd mogelijk is.
Wat is congestiemanagement?
Congestiemanagement is vergelijkbaar met spitsmijden. Want door congestiemanagement verdelen we op momenten dat de vraag naar transport van elektriciteit hoger is dan wat het elektriciteitsnet aankan, de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet. Dit doet Stedin door aan grootverbruikers en grote producenten van elektriciteit te vragen om tijdelijk minder elektriciteit aan het net te leveren of juist meer elektriciteit af te nemen. De ruimte die daarmee op het net ontstaat, kan Stedin verdelen onder de klanten op de wachtlijst. Door met elkaar efficiënt gebruik te maken van de beschikbare ruimte van het elektriciteitsnet kunnen meer klanten capaciteit krijgen, totdat de netversterking eind 2025 gereed is. Stedin roept bedrijven in het genoemde congestiegebied op om contact op te nemen als er bereidheid is om tegen vergoeding tijdelijk minder terug te leveren.
Kan ik meedoen aan congestiemanagement als dit mogelijk blijkt?
Laat het ons weten als u overcapaciteit heeft die u (via vraag- en aanbodsturing) ter beschikking wilt stellen.  
Waarom duurt het aanpassen van een station zo lang?
Het aanpassen van elektriciteitsnetten en verdeelstations neemt veel tijd in beslag. Dit vraagt immers om zorgvuldige voorbereiding en het doorlopen van verschillende vergunningsprocedures. We hebben daarbij als sector te maken met een groot tekort aan technici om al het werk uit te voeren en moeten dus ook keuzes maken. Daarnaast is er door de energietransitie een zeer grote belangstelling voor bijvoorbeeld transformatoren, waardoor we ook voorzien dat de levering van dit soort componenten langer gaan duren.