U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Aansluitingen
met DER-sturing

DER-sturing betekent dat we u als klant op afstand via een signaal instrueren om vermogen tijdelijk terug te regelen tijdens een storing. 

De informatie hieronder geldt voor aanvragen voor (uitbreiding van) een aansluiting voor een elektriciteitsproductie-eenheid van categorie B, C en D (opgesteld productievermogen vanaf 1 MW), waarmee u wilt terugleveren aan, of afnemen van, het elektriciteitsnet. 

Het elektriciteitsnet in Nederland raakt steeds voller en het risico op storingen neemt daardoor toe. Dit heeft impact op steeds meer klanten. Daarom werken we met vermogensbeperking via DER-sturing. Daarmee kunnen we de impact van storingen beperken en deze sneller oplossen. Hiermee waarborgen we de hoge betrouwbaarheid van ons elektriciteitsnet en kunnen klanten optimaal gebruik maken van ons net.

Sturing via DER-kast

DER-sturing betekent dat we klanten op afstand via een signaal instrueren om vermogen tijdelijk terug te regelen tijdens een storing. Uw elektriciteitsproductie eenheid moet deze signalen geautomatiseerd opvolgen. Hiermee voorkomen we een te zware belasting van het elektriciteitsnet tijdens het oplossen van de storing. Dit maakt een sneller herstel van de stroomvoorziening mogelijk. De techniek die we hiervoor gebruiken heet DER-sturing. DER staat voor Distributed Energy Resources. DER-sturing verloopt via een DER-kast. Wij plaatsen deze DER-kast bij uw aansluiting.

U bepaalt zelf hoe u met het signaal van Stedin het vermogen naar beneden brengt. Bijvoorbeeld door opgewekte energie op te slaan, te verbruiken, opwek af te schakelen of een combinatie daarvan. Het toepassen van DER-sturing is in lijn met Europese wetgeving (Netcode Requirements voor Generators: NC RfG).

Werking stuursignalen

De DER-kast fungeert als doorgeefluik tussen de centrale systemen van Stedin en uw parkcontroller (ook wel datamanager genoemd). De DER-kast ontvangt stuursignalen van ons en stuurt deze signalen naar uw parkcontroller. Andersom verstuurt de DER-kast meetgegevens naar ons om te controleren of het vermogen daadwerkelijk is teruggeregeld tot de benodigde waarde. Zodra de beperking niet meer nodig is, sturen wij opnieuw een stuursignaal. Dit signaal geeft aan dat u de aansluiting weer volledig kunt gebruiken. Wij herstellen het vermogen nooit zelf.

De signalen worden over en weer gestuurd via een landelijke standaard: de Real-Time Interface (RTI). Bekijk documentatie van Netbeheer Nederland over de (technische) werking van de RTI.

Eigendom en onderhoud

Wij zijn eigenaar van de DER-kast en brengen geen kosten voor de plaatsing en het gebruik bij u in rekening. Wij zijn verantwoordelijk voor de plaatsing en het onderhoud van de DER-kast bij uw aansluiting. Het onderhoud vindt plaats volgens de gebruikelijke processen. Dit stemmen wij vooraf met u af.

Plaatsing en benodigde fysieke ruimte 

Wij plaatsen de DER-kast aan de Stedin-zijde van uw klantstation (voor het overdrachtspunt tussen onze aansluiting en uw installatie). Wij plaatsen de kast in de ruimte, die u hiervoor aan ons ter beschikking stelt. Er is mogelijk een extra doorvoer nodig voor een buitenantenne (eigendom Stedin). Wij sluiten de DER-kast via een wandcontactdoos aan op de elektriciteit. Bij voorkeur sluiten wij de kast aan op een aparte groep. Zo wordt uw vermogen bij werkzaamheden aan andere groepen niet onnodig beperkt. U zorgt zelf voor deze aparte groep. Voor de plaatsing is de volgende fysieke ruimte nodig: 

 • De DER-kast (500 x 300 x 300 mm); 
 • Eén wandcontactdoos nabij de locatie voor de DER-kast; 
 • Een interfacekabel (zie nr. 2 in de infographic) met een netwerkkabel (RJ-45), die de DER-kast aan de Stedin-zijde met de parkcontroller van uw station verbindt. 

De weergave van de klantzijde is illustratief. Uw inrichting kan hiervan afwijken. Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

1. Signalen

Vanuit de centrale systemen van Stedin gaan er stuursignalen naar de DER-kast. De DER-kast stuurt op zijn beurt setpoints (gewenste waardes) naar de parkcontroller waarmee wij het actieve vermogen van uw aansluiting bepalen. De gestuurde setpoints moeten binnen 5 seconden bereikt zijn. Dit toont u aan via uw meetdata. Als dit langer duurt bestaat het risico dat de stroomvoorziening bij het herstellen hiervan opnieuw volledig uitvalt. De setpoints worden als volgt verstuurd: 

 •  P setpoint omgerekend in MW van Pmax van opgesteld vermogen conform PGMD formulier.

Bij een verstoring van de keten stuurt de DER-kast een setpoint met de gewenste waarde van het vermogen. Doet de verstoring in de keten zich voor tussen de DER-kast en de parkcontroller? Dan is het nodig dat u uw parkcontroller afregelt naar de veilige modus waarin naar vastgesteld vermogen geregeld wordt. 

Voor realtime metingen die u aanlevert, geldt:

 • P, Q, Uf en I f hebben een maximale afwijking van 5%. Dit wordt gemeten en herleid op het overdrachtspunt en doorgegeven via de interface. 
 

2. Interfacekabels

Wij verbinden de DER-kast met een interfacekabel aan uw installatie. Voor plaatsing van de DER-kast in uw klantstation is mogelijk een doorvoer nodig van de Stedin-zijde naar u aan de klantzijde. Deze moet minimaal voldoen aan de IP2X-classificatie conform IEC 60529. Bij een brandwerende kastwand moet een gecertificeerde monteur van een gespecialiseerd bedrijf de doorvoer ook brandwerend maken. 

 • Uw installatie ontvangt setpoints (voor het beperken van het vermogen), meetwaarden en meldingen via de interfacekabel. Dit moet een kabel type CAT6 S/FTP zijn. 

Vergoeding bij terugregeling

Heeft u op verzoek van ons teruggeregeld vanwege stroomuitval? Dan ontvangt u hiervoor storingscompensatie volgens de Netcode Elektriciteit (artikel 8.8). Op onze website staat informatie over storingscompensatie.

Voorlopige werkwijze en kosten

De gezamenlijke netbeheerders werken aan gedetailleerde voorwaarden voor het aansluiten van aansluitingen van een elektriciteitsproductie-eenheid vanaf 1MW. Stedin wil niet wachten met het toepassen van deze techniek, omdat de huidige situatie van beperkte netcapaciteit daarom vraagt. Daarom nemen wij vooruitlopend op de afspraken met andere netbeheerders een deel van de kosten voor onze rekening. Een aantal werkzaamheden moet u zelf (laten) uitvoeren en bekostigen. Onze monteurs mogen namelijk geen werkzaamheden uitvoeren aan uw installatie. Dit betekent:

  • de DER-kast;
  • de plaatsing en installatie van de DER-kast;
  • het aansluiten van de interfacekabels op de DER-kast;
  • de uren van Stedin-medewerkers voor de connectiviteitstest;
  • de inbedrijfstelling van de DER-kast. 
  • de wandcontactdoos om de DER-kast op aan te sluiten;
  • het aansluiten van de wandcontactdoos aan uw zijde;
  • een eventuele signaalversterker;
  • de interfacekabels met voldoende lengte om de afstand tussen de parkcontroller en de DER-kast te overbruggen;
  • het aansluiten van de interfacekabels aan de parkcontroller;
  • het maken en afdichten van doorvoer van Stedin-zijde naar u (bij een brandwerende scheiding moet u een gespecialiseerd bedrijf inschakelen om de gemaakte doorvoer weer brandwerend af te dichten);
  • werkzaamheden om meting van het vermogen door te geven aan de DER-kast
  • overige uren van betrokkenen bij de connectiviteitstest.

Overige belangrijke informatie

 • Bij de inbedrijfname testen we het systeem. Gaat deze automatische test goed?  Dan is er geen inspanning van u nodig. Blijkt uit de test dat er een mankement is aan  uw zijde? Dan is er inspanning van u nodig om de DER-sturing alsnog werkend te krijgen. 
 • Deze informatie geldt voor aanvragen voor (uitbreiding van) een aansluiting voor een elektriciteitsproductie-eenheid van categorie B, C en D (opgesteld productievermogen vanaf 1 MW).
 • Het is belangrijk dat u een erkend installateur raadpleegt voor de technische installatie. 
 • Neem voor vragen over DER-sturing contact op met uw accountmanager bij Stedin.