Contracten
flexibel regelvermogen

De energietransitie en de elektrificatie van de industrie maken dat de vraag naar transportcapaciteit sterk groeit en dynamischer wordt. Mede daardoor is er in veel gebieden tijdens piekmomenten schaarste aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet.

Om zo’n piekmoment te voorkomen, kunnen grootverbruikers in dat gebied tijdelijk hun transportvraag voor terugleveren of afname verlagen. Of, bij batterijen, deze op bepaalde momenten op- of ontladen. Dit gebeurt op verzoek van Stedin, tegen een vergoeding. De afspraken hierover leggen we vast in standaardcontracten.

Meld uw
flexibel vermogen of batterij aan

Bent u grootverbruiker en kunt u flexibel vermogen aanbieden (op verzoek terugregelen of afschakelen)? Meld u dan aan om een overeenkomst met ons te sluiten. 

Wilt u een aanvraag doen voor een batterij? Dan nemen we contact op om hierover aanvullende afspraken met u te maken. Doe eerst uw aanvraag via mijnaansluiting.nl.

Aanmelden flexibel vermogen

 

Compensatie voor flexibiliteit

Voor de inzet van flexibiliteit (terugregelen, capaciteitssturing of actieve inzet) biedt Stedin een vergoeding. De hoogte van de vergoeding verschilt tussen een ingeroepen beperking en een verzoek voor actieve bijdrage. En hangt samen met of een gebied wel of niet in congestie is. In beginsel baseren we de hoogte van de vergoeding op de hoogte van de transportkosten en de op dat moment geldende energieprijs.

Wanneer een gebied in congestie is, is er budget beschikbaar op basis van de wetgeving rond congestiemanagement. Ons doel is om met dit budget zoveel mogelijk klanten transportcapaciteit te bieden én te zorgen dat de deelnemers die hier een bijdrage aan leveren, hun inkomsten behouden.

Drie contractvormen:
capaciteitssturing, capaciteitsbeperking en redispatch

We bieden drie standaardovereenkomsten aan:

  • Met een capaciteitssturingscontract (CSC) maken we afspraken over een capaciteitsbeperking of actieve inzet voor energieopslagsystemen om deze voor een langere tijd net-neutraal aan te kunnen sluiten.
  • Bij het capaciteitsbeperkingscontract (CBC) gaat het om een afroep voor terug-regelen of afschakelen voor de volgende dag. Deze afspraken maken we bijvoorbeeld met zonne- of windparken of met grote afnemers om extra ruimte in het net te creëren tijdens piekmomenten.
  • Met een redispatch contract kan Stedin bijsturen op de dag zelf. Dit contract wordt meestal tijdelijk afgesloten om in een congestiegebied overbelasting van het netwerk te voorkomen*. Voor alle contracten geldt dat we door tijdig af te roepen, rekening houden met de sluitingstijden van de energiemarkten.

*Er is momenteel nog geen contract beschikbaar voor het tijdelijk verhogen van de afname.

We lichten de contracten toe aan de hand van voorbeelden:

Voorbeeld windpark

Capaciteitsbeperkingscontract
Het wordt morgen een mooie zonnige voorjaarsdag met veel wind. Vanuit Stedin verwachten we een congestieknelpunt doordat er lokaal veel meer energie wordt opgewekt dan dat er op dat moment wordt afgenomen. Daarom vragen we aan de eigenaar van het windpark om morgenmiddag één windmolen gedurende twee uur niet te laten draaien. Zo voorkomen we dat het lokale net overbelast raakt. We compenseren de gemiste stroomproductie door deze te vergoeden tegen de stroomprijs van die dag (day ahead markt). 

Redispatch-overeenkomst
Het gaat vandaag toch harder waaien dan verwacht. Om overbelasting te voorkomen, vragen we de eigenaar van het windpark om ook een tweede windmolen niet te laten draaien. De stroom van deze tweede windmolen was echter al verkocht aan een afnemer. Daarom vragen we een andere energieproducent, buiten het congestiegebied, de leveringsverplichting over te nemen op kosten van Stedin (redispatch). 

Icoon van een tuinderskas

Voorbeeld tuinder

Capaciteitsbeperkingscontract
Het wordt morgen een mooie zonnige voorjaarsdag met veel wind. Vanuit Stedin verwachten we een congestieknelpunt doordat er lokaal veel meer energie wordt opgewekt dan dat er op dat moment wordt afgenomen. We vragen een tuinder om een WKK-installatie (Warmte Kracht Koppeling) twee uur lang niet op hele maar op halve kracht te laten draaien. Hierdoor levert deze WKK minder stroom aan het elektriciteitsnet. We compenseren de tuinder door de gemiste stroomproductie te vergoeden tegen de stroomprijs van die dag (day ahead markt). Om zijn kas toch te voorzien van warmte en CO2 zet de tuinder zijn buffervoorraad in of gebruikt zijn WKK op een ander moment van de dag. De tuinder behoudt hierdoor de beoogde inkomsten maar heeft geen brandstofkosten gehad om deze energie te produceren. 

Redispatch-overeenkomst
Het gaat vandaag toch harder waaien dan verwacht. Om overbelasting te voorkomen, vragen we de tuinder om de WKK toch volledig uit te zetten. De beoogde stroomproductie voor deze dag was echter al verkocht aan een afnemer. Daarom vragen we een andere energieproducent, buiten het congestiegebied, de leveringsverplichting over te nemen op kosten van Stedin (redispatch). De tuinder heeft als voordeel dat hij de inkomsten van de stroomverkoop mag houden zonder dat de WKK daadwerkelijk heeft hoeven leveren. Daardoor heeft hij dus geen brandstofkosten.   

Voorbeeld batterij

Capaciteitssturingscontract

Voorkomen van congestie
Het wordt morgen een mooie zonnige voorjaarsdag met veel wind; er is tijdens dat moment dus veel lokale invoeding op het elektriciteitsnet. Ondanks dat de energieprijzen dan laag zijn en het logisch lijkt dat een batterij dan juist elektrische energie oplaadt, kan het door deelname aan nationale balansdiensten een verzoek van TenneT krijgen om op dat moment de batterij te ontladen. Door deze stapeling van invoeding zou het net overbelast kunnen raken.
Om dit te voorkomen, vragen we aan de klant om tijdens die specifieke uren een deel van het batterijvermogen niet in te voeden. Hiervoor ontvang de klant een vergoeding die gebaseerd is op de transportkosten.

Verlichten van congestie
Het wordt morgen een mooie zonnige voorjaarsdag met veel wind. Vanuit Stedin verwachten we een congestieknelpunt doordat er lokaal veel meer energie wordt opgewekt dan dat er op dat moment wordt afgenomen. We vragen aan de klant om op dat moment juist de batterij op te laden, zodat we de piek in het elektriciteitsnet verlagen en overbelasting voorkomen. Hiervoor ontvangt de klant een vergoeding die gebaseerd is op de energieprijs.

Kerneigenschappen contractvormen
opbouw contracten     Capaciteitssturingscontract Capaciteitsbeperkend contract    Redispatch 
             
 Toepassing    Batterijen  Opwekkers en afnemers    Opwekkers en afnemers
           
 Toepassing    Buiten congestie  Binnen en buiten congestie    Vooral in congestiegebieden
           
Kernverplichting        Aangeslotene beperkt zich tot overeengekomen capaciteitslimiet door voor sluiting van de day ahead markt de prognose aan te passen (dispatch). Aangeslotene beperkt zich tot overeengekomen capaciteitslimiet door voor sluiting van de day ahead markt de prognose aan te passen (dispatch).    Aangeslotene beperkt zich tot overeengekomen capaciteitslimiet door af te wijken van de prognose (redispatch).                                                       
           
 Wijze van afroep    Via e-mail vóór sluiting day ahead markt om 8.00 uur
(op termijn via GOPACS). 
Via e-mail vóór sluiting day ahead markt om 8.00 uur
(op termijn via GOPACS).
  Via GOPACS* na sluiting day ahead markt tot 45 min voor levering.
           
 Vergoedingsstructuur      Vergoeding is nog in ontwikkeling Dagmarktprijs (EPEX SPOT) voor gemiste opwek.   Behoud van opbrengst voor elektriciteit zonder dat hier elektriciteitsproductie tegenover staat. Het risico op onbalans wordt weggenomen.
           
           *Op GOPACS, een samenwerking tussen regionale netbeheerders en TenneT, wordt flexibel vermogen uit de markt verhandeld.

De kernverplichting > Beschrijft wat er is overeengekomen over het terugregelen
De wijze van afroep > Beschrijft hoe wij de benodigde actie aan u doorgeven
De vergoedingsstructuur > De manier waarop de vergoeding geregeld is

Uitgebreide toelichting

In het document 'proposities congestiemanagement en flexibel regelvermogen' staat een uitgebreidere toelichting van de contractonderdelen.
U vindt de voorbeeldcontracten hieronder:


Flexibel vermogen aanbieden?

We gaan graag met u in gesprek. Bekijk de voorwaarden en stappen om flexibel vermogen bij ons aan te melden. Of meld uw flexibel vermogen direct aan. Neem bij vragen contact met ons op.

Aanmelden flexibel regelvermogen

Gerelateerde onderwerpen

Zonnepark met hoogspanningsmasten op de achtergrond

Beschikbare netcapaciteit

De ruimte op het elektriciteitsnet is niet onbeperkt. Onze kaarten geven inzicht in de actuele netcapaciteit.

Bekijk beschikbare netcapaciteit
Moderne kas verlicht en verwarmd met aardwarmte

Congestie

Als het elektriciteitsnet vol zit, hebben we congestie. Nieuwe aanvragen komen dan op een wachtlijst voor transportvermogen. 

Lees meer over congestie