U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

TERUGLEVERING
MET OPWEKSTURING

Deze informatie geldt voor aanvragen voor een aansluiting voor een elektriciteitsproductie-eenheid van categorie B (opgesteld productievermogen tussen de 1 MW en 50 MW), waarmee u wilt terugleveren aan het elektriciteitsnet. Voor elektriciteitsproductie-eenheden van categorie C en D geldt ook opweksturing. Deze is op verzoek beschikbaar via uw accountmanager.

In Nederland wekken we steeds meer duurzame energie op die wordt ingevoed op (teruggeleverd aan) het net van de netbeheerders. Dit betekent dat het elektriciteitsnet steeds voller raakt, een storing sneller kan ontstaan en impact heeft op steeds meer klanten. We gaan daarom werken met de mogelijkheid van opweksturing. Zo kunnen we bij een storing in de stroomvoorziening de impact van die storing beperken en deze sneller oplossen. Hiermee waarborgen we de hoge betrouwbaarheid van ons elektriciteitsnet en kunnen klanten optimaal gebruik maken van ons net.

Opweksturing via DER-kast

Opweksturing betekent dat we klanten op afstand via een signaal kunnen instrueren om het terugleveren tijdelijk terug te regelen naar 0%* op momenten dat er een storing is. Hiermee voorkomen we dat er aan het net teruggeleverd wordt tijdens herstelwerkzaamheden en kan de stroomvoorziening voor de rest van het gebied sneller hersteld worden. De techniek die we hiervoor gebruiken heet sturing van Distributed Energy Resources, kortweg DER-sturing. DER-sturing heeft nooit invloed op de afname van elektriciteit. De klant bepaalt zelf hoe hij met het signaal van Stedin het terugleveren naar beneden brengt, bijvoorbeeld door opwekte energie op te slaan, opwek af te schakelen, te verbruiken of een combinatie daarvan. Het toepassen van opwerksturing is in lijn met Europese wetgeving (Netcode Requirements voor Generators (NC RfG).

Werking stuursignalen

De DER-kast fungeert als doorgeefluik tussen de centrale systemen van Stedin en uw parkcontroller (ook wel datamanager genoemd) en vice versa. De DER-kast ontvangt stuursignalen van de centrale systemen van Stedin en stuurt deze signalen naar uw parkcontroller. Andersom worden er meetgegevens verstuurd om te controleren of het terugleveren daadwerkelijk is terug geregeld tot 0%*. Zodra de opweksturing niet meer nodig is, stuurt Stedin opnieuw een stuursignaal dat er weer volledig terug geleverd kan worden. Stedin herstelt de teruglevering nooit zelf.

Eigendom en toestemming

Stedin is eigenaar van de DER-kast en brengt geen kosten voor de plaatsing en het gebruik bij u in rekening. Stedin is verantwoordelijk voor de plaatsing van de DER-kast bij uw aansluiting in de ruimte die u voor de aansluiting ter beschikking heeft gesteld aan Stedin. Er is mogelijk een extra doorvoer nodig voor een buitenantenne (eigendom Stedin). Onderhoud vindt plaats volgens de gebruikelijke processen en stemmen wij eveneens vooraf met u af.

Plaatsing en benodigde fysieke ruimte 

De DER-kast plaatsen wij aan de Stedin-zijde van uw klantstation (voor het overdrachtspunt tussen de aansluiting van Stedin en de installatie van de klant). De DER-kast sluiten wij via een wandcontactdoos aan op de elektriciteit, bij voorkeur op een aparte groep zodat bij werkzaamheden aan andere groepen uw teruglevering niet in het geding komt. U zorgt zelf voor deze aparte groep. Voor de plaatsing is de volgende fysieke ruimte nodig: 

 • De DER-kast (450 x 300 x 214 mm); 
 • Eén wandcontactdoos nabij de locatie voor de DER-kast; 
 • Een interfacekabel (zie nr. 2 in het schema) met verschillende aders, die de DER-kast aan de Stedin-zijde met de parkcontroller aan de klantzijde van het klantstation verbindt. 

De weergave van de klantzijde is illustratief. Uw inrichting kan hiervan afwijken.

1. Signalen

Stedin stuurt stuursignalen vanuit haar centrale systemen naar de DER-kast. De DER-kast stuurt op zijn beurt setpoints (gewenste waarden van 0% of 100%) naar de parkcontroller waarmee wij het (actieve) terugleververmogen van uw aansluiting bepalen. De gestuurde setpoints moeten binnen 5 seconden bereikt zijn. Dit toont u aan via uw meetdata. Als u hieraan niet voldoet, bestaat het risico dat bij het herstellen de stroomvoorziening deze opnieuw volledig uitvalt. De setpoints worden als volgt verstuurd: 

 • P setpoint via een analoog 4-20 mA signaal omgerekend in % van Pmax van opgesteld vermogen conform PGMD formulier; 
 • 2e keus voor het versturen van het setpoint voor P is via binaire contacten; 
 • Q setpoint via een analoog 4-20 mA signaal in MVAR. 

Bij verstoring van de keten stuurt de DER-kast een stuursignaal dat het terugleveren naar 0%* moet en geeft hier dan ook een setpoint voor af. Doet de verstoring in de keten zich voor tussen de DER-kast en de parkcontroller dan is het nodig dat u uw parkcontroller afregelt naar de veilige modus waarin niet teruggeleverd wordt. 

Voor realtime metingen die u aanlevert, geldt:

 • P en Q hebben een maximale afwijking van 5%. Ze worden doorgegeven via een 4-20mA signaal gemeten of herleid op het overdrachtpunt;
 • via 4-20mA wordt aangegeven t of het setpoint ontvangen is en wordt een binair heartbeat signaal doorgegeven.

2. Interfacekabels

De DER-kast wordt met interfacekabels aan uw opwekinstallatie verbonden. Dit moet in één afschermende kabel. Voor plaatsing van de DER-kast in uw klantstation is een doorvoer nodig van de Stedin-zijde naar de klantzijde. Deze moet minimaal voldoen aan de IP2X classificatie conform IEC 60529. In het geval van een brandwerende kastwand moet de doorvoer wederom brandwerend gemaakt worden door een gecertificeerde monteur van een gespecialiseerd bedrijf.

Wij adviseren een klemmenstrook aan de klantzijde. Bij een storing kan de bedrading dan doorgemeten worden op eventuele fouten en is de klant niet afhankelijk van Stedin. 

eVia de interfacekabel (met verschillende aders) worden setpoints (voor het beperken van het opgewekte vermogen), meetwaarden en meldingen van en naar uw installatie verstuurd: 

 • De aders in de kabel moeten een minimale doorsnede hebben van 0,75mm² en maximale doorsnede van 2.5 mm². De benodigde dikte van de aders is afhankelijk van de te overbruggen afstand en moet dusdanig gekozen worden dat er geen signaalverlies is. 
 • De aders bestemd voor 4-20 mA signalen mogen een maximale totale weerstand (combinatie van heen- en teruggaande weg) hebben van 100 Ω bij 20 mA. 

Vergoeding bij terugregeling

Als Stedin u geïnstrueerd heeft terug te regelen tot 0%* doordat er stroomuitval heeft plaats gevonden, ontvangt u hiervoor storingscompensatie volgens de Netcode elektriciteit (artikel 8.8).  Op onze site staat informatie over storingscompensatie.

Voorlopige werkwijze en kosten

De gezamenlijke netbeheerders werken aan gedetailleerde voorwaarden voor het aansluiten van aansluitingen van een elektriciteitsproductie-eenheid vanaf 1MW. Stedin wil niet wachten met het toepassen van deze techniek, omdat de huidige situatie van beperkte netcapaciteit daarom vraagt. Daarom nemen wij vooruitlopend op de afspraken met andere netbeheerders een deel van de kosten voor onze rekening. Een aantal werkzaamheden moet u zelf (laten) uitvoeren en bekostigen. De Stedin monteur mag namelijk geen werkzaamheden uitvoeren aan uw installatie. Ook kent hij uw apparaten en systemen niet. Elke installatie is namelijk anders. Dat betekent: 

 • Stedin regelt en bekostigt de DER-kast, de plaatsing en installatie van de DER-kast, het aansluiten van de interfacekabels op de DER-kast, de uren van Stedin medewerkers voor de connectiviteitstest en de in bedrijf stelling van de DER-kast. 
 • De klant regelt en bekostigt de wandcontactdoos om de DER-kast op aan te sluiten, het aansluiten van de wandcontactdoos aan de klantzijde, een eventuele signaalversterker, de interfacekabels met voldoende lengte om de afstand tussen de parkcontroller en de DER-kast te overbruggen, het aansluiten van de interfacekabels aan de parkcontroller, het maken en afdichten van doorvoer van Stedin-zijde naar klantzijde (Bij een brandwerende scheiding tussen Stedin-zijde en klantzijde moet u een speciaal bedrijf inschakelen om de gemaakte doorvoer weer brandwerend af te dichten), werkzaamheden om meting van het opgewekte vermogen door te geven aan de DER-kast en overige uren van betrokkenen bij de connectiviteitstest.

Overige belangrijke informatie

 • De in bedrijf name gaat gepaard met een test van het systeem. Als deze automatische test goed gaat is er geen inspanning van u nodig. Echter, als er “een kink in de kabel is” aan de klantzijde is er inspanning van u nodig om DER-sturing alsnog werkend te krijgen. 
 • Deze informatie geldt voor aanvragen voor een aansluiting voor een elektriciteitsproductie-eenheid van categorie B (opgesteld productievermogen tussen de 1 MW en 50 MW), waarmee u wilt terugleveren aan het elektriciteitsnet. Voor elektriciteitsproductie-eenheden van categorie C en D geldt ook opweksturing. Deze is op verzoek beschikbaar. Neem hiervoor contact op met uw accountmanager.
 • Het is belangrijk dat u een erkend installateur raadpleegt voor de technische installatie. Neem voor vragen over DER-sturing contact op met uw accountmanager bij Stedin.

* Terugbrengen tot 0% kan ook betekenen op 0% houden, afhankelijk van de situatie.