U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Plannen
afstemmen


Stedin-medewerkers in vergaderruimte

Gemeenten geven richting en invulling aan de warmtetransitie in de transitievisie warmte: hoeveel woningen worden geïsoleerd of aardgasvrij gemaakt, wat zijn kansrijke warmtoplossingen en alternatieven met de laagste maatschappelijke kosten? De uitwerking volgt in wijkuitvoeringsplannen. Tijdige afstemming is hierbij essentieel. Maak gebruik van onze kennis en tools!

Beschikbare ruimte en verantwoorde investeringen

Uitbreidingen op het elektriciteitsnet, zoals het plaatsen van een distributiestation en de aanleg van een warmtenet, vergen een investering in ruimte. Als gemeenten de impact op de boven- en ondergrond in beeld hebben en hierover goede afspraken maken met Stedin, kan dit de uitvoering versnellen.

Denk bijvoorbeeld aan afspraken over het aanhouden van snippergroen, het reserveren van ruimte voor distributiestations of kabel- en leidingstroken, aankoop van grond of het afstemmen van voorwaarden voor nieuwbouwwijken. Op deze manier kunnen investeringen doelmatig worden gedaan en gaan wij met elkaar verantwoord om met maatschappelijk geld.

Koppelkansen benutten

Ons werkpakket loopt sterk op door de energietransitie. Het uitvoeren van het toenemende werk in combinatie met een tekort aan technisch personeel, is een grote uitdaging. Het benutten van koppelkansen met andere opgaven in de wijk kan de uitvoerbaarheid van de warmtetransitie vergroten,. Denk aan gelijk optrekken met grondroerders zoals water- en telecombedrijven. Ook kan een goede samenwerking kansen bieden om processen te verkorten, bijvoorbeeld doorlooptijden van vergunningstrajecten.

Handreiking transitievisie warmte (TWV)

Gemeenten stellen elke vijf jaar de TWV op, waarmee ze richting geven aan de transitie in de gemeente. De gezamenlijke netbeheerders hebben ter ondersteuning van het planningsproces een informatiepakket voor u. 

Verwachtingen transitievisie warmte (TVW)

Welke informatie hebben wij nodig hebben om de plannen van de gemeenten te kunnen analyseren? U vindt ze handig gebundeld in onze TVW Checklist.

Handreiking wijkuitvoeringsplan (WUP)

Met de keuze voor aardgasvrij-ready of aardgasvrije warmteoplossingen in een WUP worden de scope en de tijdslijnen helder. Het informatiepakket voor het WUP helpt gemeenten met inzichten vanuit de netbeheerder.