Om de warmtetransitie haalbaar, maakbaar en betaalbaar te houden, ondersteunen wij gemeenten actief bij het uitvoeren van hun regierol. Dit doen we door kansen inzichtelijk te maken en de impact van plannen op het energienet transparant te maken. Zodat u als gemeente uw transitievisie warmte (TVW) en wijkuitvoeringsplannen (WUP) kunt opstellen. 

Stedin-medewerkers in vergaderruimte

Plannen afstemmen

Voor de uitvoering van de TVW en de WUP moet het elektriciteitsnet veelal worden verzwaard en het gasnet worden verwijderd (of aangepast). Kostbare en langjarige trajecten, waarbij we u graag helpen. Lees hier hoe we dat doen.

Netwerksimulatie

Kansen inzichtelijk maken

Daar beginnen waar mogelijk en handelingsperspectief bieden als de oplossing nog niet zeker is. We hebben verschillende hulpmiddelen om gemeenten te helpen bij het maken van slimme keuzes in de warmtetransitie. We vertellen u er graag meer over.

Stedin-medewerker in gesprek met klant

Impact bepalen en bewoners informeren

Elke warmteoplossing heeft impact op het elektriciteitsnet. We rekenen uw plannen door, zodat u weet waar u rekening mee moet houden. Ook kunnen wij helpen als u uw inwoners informeert over wat de warmtetransitie voor hen betekent. Lees wat we u bieden.

Transitiepaden aardgasvrij

In de warmtetransitie zijn er verschillende routes naar het aardgasvrij maken van een buurt. Elke route vraagt een andere aanpak en heeft een ander effect op het energienet.

Met duurzame gassen het gasnet benutten

Welke rol heeft het gasnet in de toekomst als er geen aardgas meer wordt gebruikt?

Discussiepaper duurzame gassen

Waterstof in de gebouwde omgeving

Waterstof is een hot topic, maar hoe zeker is de inzet van waterstof in de gebouwde omgeving?

Discussiepaper waterstof

Analyse van transitievisies warmte van Nederlandse gemeenten

De netbeheerders zien dat de transitievisies warmte nog niet voldoende concreet zijn om te kunnen starten met de uitvoering. Dit staat uitgelegd in onze volledige analyse.

Analyse van transitievisies warmte

Openingsbod helpt te kiezen

Met het Openingsbod, onze online tool, krijgt u inzicht in de buurten waar starten met de energietransitie het meest voor de hand ligt.

Ons Openingsbod